เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซองทั้งหมด บอร์ดเลขเด็ด

เซียนศาลาแดง 16 เมษายน 2562

เซียนศาลาแดง

ข้อมูลเลขเด็ด เซียนศาลาแดง งวดวันที่ 16 เมษายน 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง

เซียนศาลาแดง 16 เมษายน 2562
เซียนศาลาแดง 16 เมษายน 2562


16 เมษายน 2562
เลขบน : 2 6 23 28 63 68 923 728 163
เลขล่าง : 0 3 10 50 13 53
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3
2 ออกล่าง
23 ออกล่าง
13 ออกบน
1 เมษายน 2562
เลขบน : 3 7 31 39 71 79 631 839 071
เลขล่าง : 5 6 51 54 61 64
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

7 5
6 ออกบน
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 4 9 42 48 49 92 98 397 542 698
เลขล่าง : 3 7 34 38 74 78
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

4 ออกล่าง
1 มีนาคม 2562
เลขบน : 0 8 03 06 83 86 903 206 183
เลขล่าง : 5 9 52 56 92 96
เลขที่ออก
650
65
เลขที่เข้า

0 5 56
16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 5 7 51 54 71 74 651 054 271
เลขล่าง : 0 8 04 07 84 87
เลขที่ออก
824
56
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
8 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 1 5 13 16 53 56 413 016 856
เลขล่าง : 0 8 30 60 38 68
เลขที่ออก
134
04
เลขที่เข้า

1 413 0
17 มกราคม 2562
เลขบน : 1 4 12 19 42 49 812 019 349
เลขล่าง : 0 7 02 05 72 75
เลขที่ออก
079
65
เลขที่เข้า

0 ออกบน
7 ออกบน
30 ธันวาคม 2561
เลขบน : 4 8 41 45 81 85 045 241 281
เลขล่าง : 1 3 15 17 35 37
เลขที่ออก
867
02
เลขที่เข้า

8
16 ธันวาคม 2561
เลขบน : 0 6 10 50 16 56 910 450 816
เลขล่าง : 0 9 10 50 19 59
เลขที่ออก
564
62
เลขที่เข้า

6
1 ธันวาคม 2561
เลขบน : 4 7 45 48 75 78 145 348 078
เลขล่าง : 1 3 14 18 34 38
เลขที่ออก
840
67
เลขที่เข้า

4
7 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2561
เลขบน : 3 5 31 36 51 56 931 256 731
เลขล่าง : 0 9 30 60 39 69
เลขที่ออก
903
16
เลขที่เข้า

3
0 ออกบน
9 ออกบน
30 ออกบน
1 พฤศจิกายน 2561
เลขบน : 0 7 20 50 27 57 450 620 127
เลขล่าง : 3 6 34 38 64 68
เลขที่ออก
840
58
เลขที่เข้า

0
16 ตุลาคม 2561
เลขบน : 453 658 430 58 50 38 30 5 3
เลขล่าง : 23 9 2 26 93 96
เลขที่ออก
515
93
เลขที่เข้า

5 9 93
3 ออกล่าง
1 ตุลาคม 2561
เลขบน : 2 5 21 26 51 56 921 651 728
เลขล่าง : 3 6 30 34 60 64
เลขที่ออก
643
99
เลขที่เข้า

3 ออกบน
6 ออกบน
34 ออกบน
16 กันยายน 2561
เลขบน : 0 6 10 50 16 56 856 416 310
เลขล่าง : 2 9 21 25 91 95
เลขที่ออก
760
79
เลขที่เข้า

0 6 9
1 กันยายน 2561
เลขบน : 5 7 51 54 71 74 651 054 271
เลขล่าง : 0 8 04 07 84 87
เลขที่ออก
510
26
เลขที่เข้า

5
0 ออกบน


เซียนศาลาแดง 16 เมษายน 2562
เซียนศาลาแดง 16 เมษายน 2562


เซียนศาลาแดง 1 เมษายน 2562
เซียนศาลาแดง 1 เมษายน 2562


เซียนศาลาแดง 16 มีนาคม 2562
เซียนศาลาแดง 16 มีนาคม 2562


เซียนศาลาแดง 1 มีนาคม 2562
เซียนศาลาแดง 1 มีนาคม 2562


เซียนศาลาแดง 16 กุมภาพันธ์ 2562
เซียนศาลาแดง 16 กุมภาพันธ์ 2562


เซียนศาลาแดง 30 ธันวาคม 2561
เซียนศาลาแดง 30 ธันวาคม 2561www.อัญชลี.com © 2018 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น ติดต่อเรา webmaster@xn--b3cf7e3au1a.com