เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซองทั้งหมด บอร์ดเลขเด็ด

สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 เมษายน 2562

สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด

ข้อมูลเลขเด็ด สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด งวดวันที่ 16 เมษายน 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง

สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 เมษายน 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 เมษายน 2562


16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 0 4 31 32 36 38 41 42 46 48 01 02 06 08
เลขล่าง : 0 9 02 05 08 09 92 95 98 99
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3 31
32 ออกล่าง
1 เมษายน 2562
เลขบน : 2 6 9 20 21 25 27 60 61 65 67 91 95 97 90 627
เลขล่าง : 4 5 41 42 46 49 50 52 56 59
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

6 67 5 52
2 ออกล่าง
25 ออกล่าง
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 4 8 7 41 43 46 48 71 73 76 78 81 83 86 88 548
เลขล่าง : 3 7 30 35 37 68 70 75 77 78
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

8
4 ออกล่าง
46 ออกล่าง
1 มีนาคม 2562
เลขบน : 3 9 6 30 31 35 37 60 61 65 67 90 91 95 97
เลขล่าง : 2 9 21 24 26 28 91 94 96 98
เลขที่ออก
650
65
เลขที่เข้า

6
65 ออกล่าง
16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 4 5 7 41 46 47 49 51 56 57 59 647
เลขล่าง : 0 8 04 05 07 09 84 85 87 89
เลขที่ออก
824
56
เลขที่เข้า

4
5 ออกล่าง
56 ออกล่าง
8 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 5 8 2 20 21 24 29 50 51 54 59 80 81 84 89 651
เลขล่าง : 0 9 20 30 60 70 29 39 69 79
เลขที่ออก
134
04
เลขที่เข้า

0
17 มกราคม 2562
เลขบน : 5 8 2 20 21 24 29 50 51 54 59 80 81 84 89 651
เลขล่าง : 0 9 20 30 60 70 29 39 69 79
เลขที่ออก
079
65
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
0 ออกบน
9 ออกบน
79 ออกบน
30 ธันวาคม 2561
เลขบน : 4 8 5 40 41 46 49 50 51 56 59 80 81 86 89 849
เลขล่าง : 4 8 41 45 48 40 81 85 88 80
เลขที่ออก
867
02
เลขที่เข้า

8
8 ออกบน
16 ธันวาคม 2561
เลขบน : 88 85 82 18 15 12 11 9 8 1 91 92 95 98 018
เลขล่าง : 5 6 50 53 56 59 60 63 66 69
เลขที่ออก
564
62
เลขที่เข้า

6
5 ออกบน
1 ธันวาคม 2561
เลขบน : 4 7 5 40 43 46 49 50 53 56 59 70 73 76 79 849
เลขล่าง : 1 2 14 15 17 18 24 25 27 28
เลขที่ออก
840
67
เลขที่เข้า

4 40
7 ออกล่าง
76 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2561
เลขบน : 3 6 8 31 32 35 37 61 62 65 67 81 82 85 87 637
เลขล่าง : 6 9 61 62 64 67 91 92 94 97
เลขที่ออก
903
16
เลขที่เข้า

3 6 61
6 ออกล่าง
61 ออกล่าง
9 ออกบน
1 พฤศจิกายน 2561
เลขบน : 2 5 9 22 24 26 20 52 54 56 50 92 94 96 90 526
เลขล่าง : 3 8 32 35 37 30 82 85 87 80
เลขที่ออก
840
58
เลขที่เข้า

8 85
5 ออกล่าง
16 ตุลาคม 2561
เลขบน : 3 6 8 31 32 35 38 61 62 65 68 81 82 85 88 831
เลขล่าง : 4 9 40 43 46 48 90 93 96 98
เลขที่ออก
515
93
เลขที่เข้า

9 93
3 ออกล่าง
16 กันยายน 2561
เลขบน : 1 6 8 12 15 18 10 62 65 68 60 82 85 88 80 812
เลขล่าง : 5 9 50 51 54 57 90 91 94 97
เลขที่ออก
760
79
เลขที่เข้า

6 60 9 97
1 กันยายน 2561
เลขบน : 4 7 5 41 44 46 49 51 54 56 59 71 74 76 79
เลขล่าง : 2 6 21 24 25 28 61 64 65 68
เลขที่ออก
510
26
เลขที่เข้า

5 2 6


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 เมษายน 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 เมษายน 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 เมษายน 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 เมษายน 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 มีนาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 มีนาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 มีนาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 มีนาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 กุมภาพันธ์ 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 30 ธันวาคม 2561
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 30 ธันวาคม 2561


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 ธันวาคม 2561
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 ธันวาคม 2561


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 ธันวาคม 2561
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 ธันวาคม 2561www.อัญชลี.com © 2018 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น ติดต่อเรา webmaster@xn--b3cf7e3au1a.com