เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เซียนศาลาแดง 1 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด เซียนศาลาแดง งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 4 8 40 45 80 85 540 280 785
เลขล่าง : 1 7 13 18 73 78
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1 18
8 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 6 9 61 67 91 97 367 091 597
เลขล่าง : 0 8 40 90 48 98
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 4 32 39 42 49 849 732 139
เลขล่าง : 2 6 23 27 63 67
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 7 14 18 74 78 514 218 478
เลขล่าง : 3 5 31 39 51 59
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

5 51
1 ออกล่าง
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 0 8 03 05 83 85 903 683 785
เลขล่าง : 6 9 60 63 90 93
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

9
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 9 20 23 90 93 593 723 890
เลขล่าง : 1 5 14 19 54 59
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

5
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 8 22 24 82 84 982 384 724
เลขล่าง : 0 8 04 07 84 87
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

8
8 ออกล่าง
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 5 9 51 50 91 90 750 491 290
เลขล่าง : 3 9 31 35 91 95
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5 9
9 ออกล่าง
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 0 8 04 09 84 89 189 304 584
เลขล่าง : 0 6 50 70 56 76
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

6
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 5 6 53 57 63 67 453 263 867
เลขล่าง : 4 8 40 49 80 89
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

5 6
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 0 8 01 05 81 85 301 281 485
เลขล่าง : 2 7 21 25 71 75
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2 25
16 เมษายน 2562
เลขบน : 2 6 23 28 63 68 923 728 163
เลขล่าง : 0 3 10 50 13 53
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3
2 ออกล่าง
23 ออกล่าง
13 ออกบน


เซียนศาลาแดง 1 ธันวาคม 2562
เซียนศาลาแดง 1 ธันวาคม 2562


เซียนศาลาแดง 16 พฤศจิกายน 2562
เซียนศาลาแดง 16 พฤศจิกายน 2562


เซียนศาลาแดง 1 พฤศจิกายน 2562
เซียนศาลาแดง 1 พฤศจิกายน 2562


เซียนศาลาแดง 16 ตุลาคม 2562
เซียนศาลาแดง 16 ตุลาคม 2562


เซียนศาลาแดง 1 ตุลาคม 2562
เซียนศาลาแดง 1 ตุลาคม 2562


เซียนศาลาแดง 16 กันยายน 2562
เซียนศาลาแดง 16 กันยายน 2562


เซียนศาลาแดง 1 กรกฎาคม 2562
เซียนศาลาแดง 1 กรกฎาคม 2562


เซียนศาลาแดง 16 มิถุนายน 2562
เซียนศาลาแดง 16 มิถุนายน 2562


เซียนศาลาแดง 1 มิถุนายน 2562
เซียนศาลาแดง 1 มิถุนายน 2562


เซียนศาลาแดง 16 พฤษภาคม 2562
เซียนศาลาแดง 16 พฤษภาคม 2562


เซียนศาลาแดง 2 พฤษภาคม 2562
เซียนศาลาแดง 2 พฤษภาคม 2562


เซียนศาลาแดง 16 เมษายน 2562
เซียนศาลาแดง 16 เมษายน 2562


เซียนศาลาแดง 1 เมษายน 2562
เซียนศาลาแดง 1 เมษายน 2562


เซียนศาลาแดง 16 มีนาคม 2562
เซียนศาลาแดง 16 มีนาคม 2562


เซียนศาลาแดง 1 มีนาคม 2562
เซียนศาลาแดง 1 มีนาคม 2562


เซียนศาลาแดง 16 กุมภาพันธ์ 2562
เซียนศาลาแดง 16 กุมภาพันธ์ 2562


เซียนศาลาแดง 30 ธันวาคม 2561
เซียนศาลาแดง 30 ธันวาคม 2561www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น