เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เซียนศาลาแดง 16 พฤศจิกายน 2562


ข้อมูลเลขเด็ด เซียนศาลาแดง งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


เซียนศาลาแดง 16 พฤศจิกายน 2562
เซียนศาลาแดง 16 พฤศจิกายน 2562


16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 6 9 61 67 91 97 367 091 597
เลขล่าง : 0 8 40 90 48 98
รอผล
???
??
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 4 32 39 42 49 849 732 139
เลขล่าง : 2 6 23 27 63 67
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 7 14 18 74 78 514 218 478
เลขล่าง : 3 5 31 39 51 59
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

5 51
1 ออกล่าง
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 0 8 03 05 83 85 903 683 785
เลขล่าง : 6 9 60 63 90 93
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

9
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 9 20 23 90 93 593 723 890
เลขล่าง : 1 5 14 19 54 59
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

5
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 8 22 24 82 84 982 384 724
เลขล่าง : 0 8 04 07 84 87
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

8
8 ออกล่าง
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 5 9 51 50 91 90 750 491 290
เลขล่าง : 3 9 31 35 91 95
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5 9
9 ออกล่าง
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 0 8 04 09 84 89 189 304 584
เลขล่าง : 0 6 50 70 56 76
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

6
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 5 6 53 57 63 67 453 263 867
เลขล่าง : 4 8 40 49 80 89
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

5 6
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 0 8 01 05 81 85 301 281 485
เลขล่าง : 2 7 21 25 71 75
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2 25
16 เมษายน 2562
เลขบน : 2 6 23 28 63 68 923 728 163
เลขล่าง : 0 3 10 50 13 53
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3
2 ออกล่าง
23 ออกล่าง
13 ออกบน
1 เมษายน 2562
เลขบน : 3 7 31 39 71 79 631 839 071
เลขล่าง : 5 6 51 54 61 64
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

7 5
6 ออกบน
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 4 9 42 48 49 92 98 397 542 698
เลขล่าง : 3 7 34 38 74 78
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

4 ออกล่าง


เซียนศาลาแดง 16 พฤศจิกายน 2562
เซียนศาลาแดง 16 พฤศจิกายน 2562


เซียนศาลาแดง 1 พฤศจิกายน 2562
เซียนศาลาแดง 1 พฤศจิกายน 2562


เซียนศาลาแดง 16 ตุลาคม 2562
เซียนศาลาแดง 16 ตุลาคม 2562


เซียนศาลาแดง 1 ตุลาคม 2562
เซียนศาลาแดง 1 ตุลาคม 2562


เซียนศาลาแดง 16 กันยายน 2562
เซียนศาลาแดง 16 กันยายน 2562


เซียนศาลาแดง 1 กรกฎาคม 2562
เซียนศาลาแดง 1 กรกฎาคม 2562


เซียนศาลาแดง 16 มิถุนายน 2562
เซียนศาลาแดง 16 มิถุนายน 2562


เซียนศาลาแดง 1 มิถุนายน 2562
เซียนศาลาแดง 1 มิถุนายน 2562


เซียนศาลาแดง 16 พฤษภาคม 2562
เซียนศาลาแดง 16 พฤษภาคม 2562


เซียนศาลาแดง 2 พฤษภาคม 2562
เซียนศาลาแดง 2 พฤษภาคม 2562


เซียนศาลาแดง 16 เมษายน 2562
เซียนศาลาแดง 16 เมษายน 2562


เซียนศาลาแดง 1 เมษายน 2562
เซียนศาลาแดง 1 เมษายน 2562


เซียนศาลาแดง 16 มีนาคม 2562
เซียนศาลาแดง 16 มีนาคม 2562


เซียนศาลาแดง 1 มีนาคม 2562
เซียนศาลาแดง 1 มีนาคม 2562


เซียนศาลาแดง 16 กุมภาพันธ์ 2562
เซียนศาลาแดง 16 กุมภาพันธ์ 2562


เซียนศาลาแดง 30 ธันวาคม 2561
เซียนศาลาแดง 30 ธันวาคม 2561www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น