เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เซียนศาลาแดง 16 กรกฎาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด เซียนศาลาแดง งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


.


เซียนศาลาแดง 16 กรกฎาคม 2563
เซียนศาลาแดง 16 กรกฎาคม 2563


16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 4 8 42 45 82 85 742 045 185
เลขล่าง : 0 8 30 50 38 58
รอผล
???
??
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 7 12 19 72 79 612 319 472
เลขล่าง : 0 9 01 06 91 96
เลขที่ออก
258
83
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 0 6 10 50 16 56 956 710 350
เลขล่าง : 2 8 20 23 80 83
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 9 30 36 90 96 430 536 890
เลขล่าง : 1 5 12 19 52 59
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

5 ออกบน
1 เมษายน 2563
เลขบน : 1 5 13 17 53 57 417 913 653
เลขล่าง : 4 7 41 45 71 75
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 4 8 40 45 80 85 340 785 980
เลขล่าง : 2 6 23 29 63 69
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

4
6 ออกบน
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 2 6 42 82 46 86 742 146 386
เลขล่าง : 0 8 01 04 81 84
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 1 8 12 19 82 89 319 489 012
เลขล่าง : 5 7 50 56 70 76
เลขที่ออก
403
94
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 5 7 50 54 70 74 854 370 650
เลขล่าง : 4 8 41 45 81 85
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7
17 มกราคม 2563
เลขบน : 4 5 41 46 51 56 941 256 746
เลขล่าง : 0 9 30 60 39 69
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

4
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 3 6 30 37 60 67 530 237 167
เลขล่าง : 5 8 50 54 80 84
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

8
5 ออกบน
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 5 9 51 56 91 96 451 356 091
เลขล่าง : 2 6 24 27 64 67
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

9
2 ออกบน
24 ออกบน
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 4 8 40 45 80 85 540 280 785
เลขล่าง : 1 7 13 18 73 78
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1 18
8 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 6 9 61 67 91 97 367 091 597
เลขล่าง : 0 8 40 90 48 98
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 4 32 39 42 49 849 732 139
เลขล่าง : 2 6 23 27 63 67
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 7 14 18 74 78 514 218 478
เลขล่าง : 3 5 31 39 51 59
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

5 51
1 ออกล่าง
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 0 8 03 05 83 85 903 683 785
เลขล่าง : 6 9 60 63 90 93
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

9
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 9 20 23 90 93 593 723 890
เลขล่าง : 1 5 14 19 54 59
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

5


เซียนศาลาแดง 16 กรกฎาคม 2563
เซียนศาลาแดง 16 กรกฎาคม 2563


เซียนศาลาแดง 1 กรกฎาคม 2563
เซียนศาลาแดง 1 กรกฎาคม 2563


เซียนศาลาแดง 16 มิถุนายน 2563
เซียนศาลาแดง 16 มิถุนายน 2563


เซียนศาลาแดง 1 มิถุนายน 2563
เซียนศาลาแดง 1 มิถุนายน 2563


เซียนศาลาแดง 1 เมษายน 2563
เซียนศาลาแดง 1 เมษายน 2563


เซียนศาลาแดง 16 มีนาคม 2563
เซียนศาลาแดง 16 มีนาคม 2563


เซียนศาลาแดง 1 มีนาคม 2563
เซียนศาลาแดง 1 มีนาคม 2563


เซียนศาลาแดง 16 กุมภาพันธ์ 2563
เซียนศาลาแดง 16 กุมภาพันธ์ 2563


เซียนศาลาแดง 1 กุมภาพันธ์ 2563
เซียนศาลาแดง 1 กุมภาพันธ์ 2563


เซียนศาลาแดง 17 มกราคม 2563
เซียนศาลาแดง 17 มกราคม 2563


เซียนศาลาแดง 30 ธันวาคม 2562
เซียนศาลาแดง 30 ธันวาคม 2562


เซียนศาลาแดง 16 ธันวาคม 2562
เซียนศาลาแดง 16 ธันวาคม 2562


เซียนศาลาแดง 1 ธันวาคม 2562
เซียนศาลาแดง 1 ธันวาคม 2562


เซียนศาลาแดง 16 พฤศจิกายน 2562
เซียนศาลาแดง 16 พฤศจิกายน 2562


เซียนศาลาแดง 1 พฤศจิกายน 2562
เซียนศาลาแดง 1 พฤศจิกายน 2562


เซียนศาลาแดง 16 ตุลาคม 2562
เซียนศาลาแดง 16 ตุลาคม 2562


เซียนศาลาแดง 1 ตุลาคม 2562
เซียนศาลาแดง 1 ตุลาคม 2562


เซียนศาลาแดง 16 กันยายน 2562
เซียนศาลาแดง 16 กันยายน 2562


เซียนศาลาแดง 1 กรกฎาคม 2562
เซียนศาลาแดง 1 กรกฎาคม 2562


เซียนศาลาแดง 16 มิถุนายน 2562
เซียนศาลาแดง 16 มิถุนายน 2562


เซียนศาลาแดง 1 มิถุนายน 2562
เซียนศาลาแดง 1 มิถุนายน 2562


เซียนศาลาแดง 16 พฤษภาคม 2562
เซียนศาลาแดง 16 พฤษภาคม 2562


เซียนศาลาแดง 2 พฤษภาคม 2562
เซียนศาลาแดง 2 พฤษภาคม 2562


เซียนศาลาแดง 16 เมษายน 2562
เซียนศาลาแดง 16 เมษายน 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น