เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เซียนศาลาแดง 17 มกราคม 2564


ข้อมูลเลขเด็ด เซียนศาลาแดง งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


.


เซียนศาลาแดง 17 มกราคม 2564
เซียนศาลาแดง 17 มกราคม 2564


17 มกราคม 2564
เลขบน : 1 5 13 19 53 59 813 019 459
เลขล่าง : 6 8 60 65 80 85
รอผล
???
??
30 ธันวาคม 2563
เลขบน : 4 7 42 48 72 78 542 248 478
เลขล่าง : 3 5 31 39 51 59
เลขที่ออก
628
19
16 ธันวาคม 2563
เลขบน : 1 6 13 15 63 65 413 615 863
เลขล่าง : 0 7 01 04 71 74
เลขที่ออก
303
70
เลขที่เข้า

0 7
1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 0 4 10 60 14 64 910 560 764
เลขล่าง : 1 5 13 19 53 59
เลขที่ออก
994
84
เลขที่เข้า

4
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 3 5 31 39 51 59 431 651 859
เลขล่าง : 2 7 21 26 71 76
เลขที่ออก
661
46
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 1 6 13 19 63 69 413 019 569
เลขล่าง : 3 7 31 35 71 75
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

1 3
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 4 8 42 45 82 85 742 045 185
เลขล่าง : 0 8 30 50 38 58
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

8
8 ออกบน
16 กันยายน 2563
เลขบน : 1 5 12 19 52 59 459 712 019
เลขล่าง : 4 6 41 48 61 68
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
1 กันยายน 2563
เลขบน : 4 6 43 48 923 728 163
เลขล่าง : 2 9 23 26 93 96
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

9
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 5 8 51 54 81 84 651 254 384
เลขล่าง : 0 7 05 09 75 79
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

8
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 2 9 25 27 95 97 097 427 195
เลขล่าง : 4 6 41 45 61 65
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

9
2 ออกล่าง
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 4 8 42 45 82 85 742 045 185
เลขล่าง : 0 8 30 50 38 58
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

8
8 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 7 12 19 72 79 612 319 472
เลขล่าง : 0 9 01 06 91 96
เลขที่ออก
258
83
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 0 6 10 50 16 56 956 710 350
เลขล่าง : 2 8 20 23 80 83
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 9 30 36 90 96 430 536 890
เลขล่าง : 1 5 12 19 52 59
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

5 ออกบน
1 เมษายน 2563
เลขบน : 1 5 13 17 53 57 417 913 653
เลขล่าง : 4 7 41 45 71 75
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 4 8 40 45 80 85 340 785 980
เลขล่าง : 2 6 23 29 63 69
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

4
6 ออกบน
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 2 6 42 82 46 86 742 146 386
เลขล่าง : 0 8 01 04 81 84
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8


เซียนศาลาแดง 17 มกราคม 2564
เซียนศาลาแดง 17 มกราคม 2564


เซียนศาลาแดง 30 ธันวาคม 2563
เซียนศาลาแดง 30 ธันวาคม 2563


เซียนศาลาแดง 16 ธันวาคม 2563
เซียนศาลาแดง 16 ธันวาคม 2563


เซียนศาลาแดง 1 ธันวาคม 2563
เซียนศาลาแดง 1 ธันวาคม 2563


เซียนศาลาแดง 16 พฤศจิกายน 2563
เซียนศาลาแดง 16 พฤศจิกายน 2563


เซียนศาลาแดง 16 ตุลาคม 2563
เซียนศาลาแดง 16 ตุลาคม 2563


เซียนศาลาแดง 1 ตุลาคม 2563
เซียนศาลาแดง 1 ตุลาคม 2563


เซียนศาลาแดง 16 กันยายน 2563
เซียนศาลาแดง 16 กันยายน 2563


เซียนศาลาแดง 1 กันยายน 2563
เซียนศาลาแดง 1 กันยายน 2563


เซียนศาลาแดง 16 สิงหาคม 2563
เซียนศาลาแดง 16 สิงหาคม 2563


เซียนศาลาแดง 1 สิงหาคม 2563
เซียนศาลาแดง 1 สิงหาคม 2563


เซียนศาลาแดง 16 กรกฎาคม 2563
เซียนศาลาแดง 16 กรกฎาคม 2563


เซียนศาลาแดง 1 กรกฎาคม 2563
เซียนศาลาแดง 1 กรกฎาคม 2563


เซียนศาลาแดง 16 มิถุนายน 2563
เซียนศาลาแดง 16 มิถุนายน 2563


เซียนศาลาแดง 1 มิถุนายน 2563
เซียนศาลาแดง 1 มิถุนายน 2563


เซียนศาลาแดง 1 เมษายน 2563
เซียนศาลาแดง 1 เมษายน 2563


เซียนศาลาแดง 16 มีนาคม 2563
เซียนศาลาแดง 16 มีนาคม 2563


เซียนศาลาแดง 1 มีนาคม 2563
เซียนศาลาแดง 1 มีนาคม 2563


เซียนศาลาแดง 16 กุมภาพันธ์ 2563
เซียนศาลาแดง 16 กุมภาพันธ์ 2563


เซียนศาลาแดง 1 กุมภาพันธ์ 2563
เซียนศาลาแดง 1 กุมภาพันธ์ 2563


เซียนศาลาแดง 17 มกราคม 2563
เซียนศาลาแดง 17 มกราคม 2563


เซียนศาลาแดง 30 ธันวาคม 2562
เซียนศาลาแดง 30 ธันวาคม 2562


เซียนศาลาแดง 16 ธันวาคม 2562
เซียนศาลาแดง 16 ธันวาคม 2562


เซียนศาลาแดง 1 ธันวาคม 2562
เซียนศาลาแดง 1 ธันวาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น