เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เลขเด่นเย็นนี้ 1 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด เลขเด่นเย็นนี้ งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


1 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 1 5 4 0 14 18 44 48 54 58 04 08
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1 5 18
16 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 3 5 8 9 30 38 50 58 80 88 90 98
เลขที่ออก
223
32
เลขที่เข้า

3
1 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 1 4 6 7 13 15 43 45 63 65 73 75
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

7 75
16 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 4 7 8 9 40 46 70 76 80 86 90 96
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 46
1 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 0 1 6 5 13 17 53 57 63 67 03 07
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1 5
16 กันยายน 2562
บน-ล่าง : 0 5 4 8 02 06 42 46 52 56 82 86
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

5 8
1 กรกฎาคม 2562
บน-ล่าง : 2 6 3 9 23 25 33 35 63 65 93 95
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

6
16 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 0 5 4 8 01 07 41 47 51 57 81 87
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

0 5
1 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 7 9 3 1 14 18 34 38 74 78 94 98
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

1
16 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 2 0 4 5 21 27 40 47 51 57 01 07
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2 5
2 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 0 5 6 8 02 05 32 35 62 65 82 85
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

5
16 เมษายน 2562
บน-ล่าง : 0 3 4 7 31 36 41 46 71 76 01 06
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3 31


เลขเด่นเย็นนี้ 1 ธันวาคม 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 1 ธันวาคม 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 16 พฤศจิกายน 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 16 พฤศจิกายน 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 1 พฤศจิกายน 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 1 พฤศจิกายน 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 16 ตุลาคม 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 16 ตุลาคม 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 1 ตุลาคม 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 1 ตุลาคม 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 16 กันยายน 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 16 กันยายน 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 1 กรกฎาคม 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 1 กรกฎาคม 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 16 มิถุนายน 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 16 มิถุนายน 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 1 มิถุนายน 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 1 มิถุนายน 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 16 พฤษภาคม 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 16 พฤษภาคม 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 2 พฤษภาคม 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 2 พฤษภาคม 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 16 เมษายน 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 16 เมษายน 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 1 เมษายน 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 1 เมษายน 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 16 มีนาคม 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 16 มีนาคม 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 1 มีนาคม 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 1 มีนาคม 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น