เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เลขเด่นเย็นนี้ 16 พฤศจิกายน 2562


ข้อมูลเลขเด็ด เลขเด่นเย็นนี้ งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


เลขเด่นเย็นนี้ 16 พฤศจิกายน 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 16 พฤศจิกายน 2562


16 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 3 5 8 9 30 38 50 58 80 88 90 98
รอผล
???
??
1 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 1 4 6 7 13 15 43 45 63 65 73 75
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

7 75
16 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 4 7 8 9 40 46 70 76 80 86 90 96
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 46
1 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 0 1 6 5 13 17 53 57 63 67 03 07
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1 5
16 กันยายน 2562
บน-ล่าง : 0 5 4 8 02 06 42 46 52 56 82 86
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

5 8
1 กรกฎาคม 2562
บน-ล่าง : 2 6 3 9 23 25 33 35 63 65 93 95
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

6
16 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 0 5 4 8 01 07 41 47 51 57 81 87
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

0 5
1 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 7 9 3 1 14 18 34 38 74 78 94 98
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

1
16 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 2 0 4 5 21 27 40 47 51 57 01 07
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2 5
2 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 0 5 6 8 02 05 32 35 62 65 82 85
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

5
16 เมษายน 2562
บน-ล่าง : 0 3 4 7 31 36 41 46 71 76 01 06
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3 31
1 เมษายน 2562
บน-ล่าง : 2 9 6 8 20 25 60 65 80 85 90 95
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

2 6 25
16 มีนาคม 2562
บน-ล่าง : 4 3 7 0 41 48 51 58 71 78 01 08
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

4


เลขเด่นเย็นนี้ 16 พฤศจิกายน 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 16 พฤศจิกายน 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 1 พฤศจิกายน 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 1 พฤศจิกายน 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 16 ตุลาคม 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 16 ตุลาคม 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 1 ตุลาคม 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 1 ตุลาคม 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 16 กันยายน 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 16 กันยายน 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 1 กรกฎาคม 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 1 กรกฎาคม 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 16 มิถุนายน 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 16 มิถุนายน 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 1 มิถุนายน 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 1 มิถุนายน 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 16 พฤษภาคม 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 16 พฤษภาคม 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 2 พฤษภาคม 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 2 พฤษภาคม 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 16 เมษายน 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 16 เมษายน 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 1 เมษายน 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 1 เมษายน 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 16 มีนาคม 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 16 มีนาคม 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 1 มีนาคม 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 1 มีนาคม 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น