เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เลขเด่นเย็นนี้ 17 มกราคม 2564


ข้อมูลเลขเด็ด เลขเด่นเย็นนี้ งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


.


เลขเด่นเย็นนี้ 17 มกราคม 2564
เลขเด่นเย็นนี้ 17 มกราคม 2564


17 มกราคม 2564
บน-ล่าง : 1 3 6 9 12 14 32 34 62 64 92 94
รอผล
???
??
30 ธันวาคม 2563
บน-ล่าง : 4 8 7 9 40 46 70 76 80 86 90 96
เลขที่ออก
628
19
เลขที่เข้า

8 9
16 ธันวาคม 2563
บน-ล่าง : 1 4 5 7 12 19 42 49 52 59 72 79
เลขที่ออก
303
70
เลขที่เข้า

7
1 ธันวาคม 2563
บน-ล่าง : 0 4 1 8 03 06 13 16 43 46 83 86
เลขที่ออก
994
84
เลขที่เข้า

4 8
16 พฤศจิกายน 2563
บน-ล่าง : 2 6 7 9 21 23 61 63 71 73 91 93
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

6 61
16 ตุลาคม 2563
บน-ล่าง : 3 6 4 0 31 36 41 46 61 66 01 06
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

3 0
1 ตุลาคม 2563
บน-ล่าง : 2 5 3 9 23 27 33 37 53 57 93 97
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

5 3 9 93
16 กันยายน 2563
บน-ล่าง : 1 2 4 8 10 17 20 27 40 47 80 87
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

8
1 กันยายน 2563
บน-ล่าง : 3 4 0 7 31 36 41 46 71 76 01 06
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

7
16 สิงหาคม 2563
บน-ล่าง : 0 5 3 8 02 06 32 36 52 56 82 86
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

8
1 สิงหาคม 2563
บน-ล่าง : 6 4 7 9 41 45 61 65 71 75 91 95
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

9 91
16 กรกฎาคม 2563
บน-ล่าง : 4 8 5 2 23 27 43 47 53 57 83 87
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

8 5 2 53
1 กรกฎาคม 2563
บน-ล่าง : 1 2 4 0 15 19 25 29 45 49 05 09
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

2
16 มิถุนายน 2563
บน-ล่าง : 3 6 4 8 34 37 44 47 64 67 84 87
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
บน-ล่าง : 0 3 4 9 02 06 32 36 42 46 92 96
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

4 42
1 เมษายน 2563
บน-ล่าง : 1 6 4 8 13 17 43 47 63 67 83 87
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
บน-ล่าง : 2 5 7 9 20 24 50 54 70 74 90 94
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

7
1 มีนาคม 2563
บน-ล่าง : 0 1 4 8 13 16 43 46 83 86 03 06
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8 83


เลขเด่นเย็นนี้ 17 มกราคม 2564
เลขเด่นเย็นนี้ 17 มกราคม 2564


เลขเด่นเย็นนี้ 30 ธันวาคม 2563
เลขเด่นเย็นนี้ 30 ธันวาคม 2563


เลขเด่นเย็นนี้ 16 ธันวาคม 2563
เลขเด่นเย็นนี้ 16 ธันวาคม 2563


เลขเด่นเย็นนี้ 1 ธันวาคม 2563
เลขเด่นเย็นนี้ 1 ธันวาคม 2563


เลขเด่นเย็นนี้ 16 พฤศจิกายน 2563
เลขเด่นเย็นนี้ 16 พฤศจิกายน 2563


เลขเด่นเย็นนี้ 16 ตุลาคม 2563
เลขเด่นเย็นนี้ 16 ตุลาคม 2563


เลขเด่นเย็นนี้ 1 ตุลาคม 2563
เลขเด่นเย็นนี้ 1 ตุลาคม 2563


เลขเด่นเย็นนี้ 16 กันยายน 2563
เลขเด่นเย็นนี้ 16 กันยายน 2563


เลขเด่นเย็นนี้ 1 กันยายน 2563
เลขเด่นเย็นนี้ 1 กันยายน 2563


เลขเด่นเย็นนี้ 16 สิงหาคม 2563
เลขเด่นเย็นนี้ 16 สิงหาคม 2563


เลขเด่นเย็นนี้ 1 สิงหาคม 2563
เลขเด่นเย็นนี้ 1 สิงหาคม 2563


เลขเด่นเย็นนี้ 16 กรกฎาคม 2563
เลขเด่นเย็นนี้ 16 กรกฎาคม 2563


เลขเด่นเย็นนี้ 1 กรกฎาคม 2563
เลขเด่นเย็นนี้ 1 กรกฎาคม 2563


เลขเด่นเย็นนี้ 16 มิถุนายน 2563
เลขเด่นเย็นนี้ 16 มิถุนายน 2563


เลขเด่นเย็นนี้ 1 มิถุนายน 2563
เลขเด่นเย็นนี้ 1 มิถุนายน 2563


เลขเด่นเย็นนี้ 1 เมษายน 2563
เลขเด่นเย็นนี้ 1 เมษายน 2563


เลขเด่นเย็นนี้ 16 มีนาคม 2563
เลขเด่นเย็นนี้ 16 มีนาคม 2563


เลขเด่นเย็นนี้ 1 มีนาคม 2563
เลขเด่นเย็นนี้ 1 มีนาคม 2563


เลขเด่นเย็นนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขเด่นเย็นนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2563


เลขเด่นเย็นนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขเด่นเย็นนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2563


เลขเด่นเย็นนี้ 17 มกราคม 2563
เลขเด่นเย็นนี้ 17 มกราคม 2563


เลขเด่นเย็นนี้ 30 ธันวาคม 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 30 ธันวาคม 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 16 ธันวาคม 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 16 ธันวาคม 2562


เลขเด่นเย็นนี้ 1 ธันวาคม 2562
เลขเด่นเย็นนี้ 1 ธันวาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น