เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ขาดไม่ได้ 1 กรกฎาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ขาดไม่ได้ งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 7 0
เลขล่าง : 4 8
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

7 8
4 ออกบน
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 0 8 9
เลขล่าง : 1 5
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

0
9 ออกล่าง
5 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 5 8
เลขล่าง : 4 7
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

1 4
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 0 3 6
เลขล่าง : 2 5
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

6
2 ออกบน
5 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 5 8
เลขล่าง : 1 4
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2
5 ออกล่าง
4 ออกบน
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 4 0
เลขล่าง : 6 9
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3
1 เมษายน 2562
เลขบน : 2 6 9
เลขล่าง : 1 4
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

6
2 ออกล่าง
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 4 5 7
เลขล่าง : 3 6
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

6
4 ออกล่าง
1 มีนาคม 2562
เลขบน : 3 6 9
เลขล่าง : 0 4
เลขที่ออก
650
65
เลขที่เข้า

6
0 ออกบน
16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 4 7 8
เลขล่าง : 5 9
เลขที่ออก
824
56
เลขที่เข้า

4 8 5
1 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 3 6 8
เลขล่าง : 2 4
เลขที่ออก
134
04
เลขที่เข้า

3 4
17 มกราคม 2562
เลขบน : 2 3 6
เลขล่าง : 0 6
เลขที่ออก
079
65
เลขที่เข้า

6
6 ออกล่าง
0 ออกบน
30 ธันวาคม 2561
เลขบน : 2 5 8
เลขล่าง : 1 0
เลขที่ออก
867
02
เลขที่เข้า

8 0
2 ออกล่าง
16 ธันวาคม 2561
เลขบน : 1 3 9
เลขล่าง : 0 5
เลขที่ออก
564
62
เลขที่เข้า

5 ออกบน


ขาดไม่ได้ 1 กรกฎาคม 2562
ขาดไม่ได้ 1 กรกฎาคม 2562


ขาดไม่ได้ 16 มิถุนายน 2562
ขาดไม่ได้ 16 มิถุนายน 2562


ขาดไม่ได้ 1 มิถุนายน 2562
ขาดไม่ได้ 1 มิถุนายน 2562


ขาดไม่ได้ 16 พฤษภาคม 2562
ขาดไม่ได้ 16 พฤษภาคม 2562


ขาดไม่ได้ 2 พฤษภาคม 2562
ขาดไม่ได้ 2 พฤษภาคม 2562


ขาดไม่ได้ 16 เมษายน 2562
ขาดไม่ได้ 16 เมษายน 2562


ขาดไม่ได้ 1 เมษายน 2562
ขาดไม่ได้ 1 เมษายน 2562


ขาดไม่ได้ 16 มีนาคม 2562
ขาดไม่ได้ 16 มีนาคม 2562


ขาดไม่ได้ 1 มีนาคม 2562
ขาดไม่ได้ 1 มีนาคม 2562


ขาดไม่ได้ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ขาดไม่ได้ 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น