เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ขาดไม่ได้ 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ขาดไม่ได้ งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


ขาดไม่ได้ 16 ธันวาคม 2562
ขาดไม่ได้ 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 3 9
เลขล่าง : 4 6
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 8 0
เลขล่าง : 5 7
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1 ออกล่าง
8 ออกล่าง
5 ออกบน
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 4 5 8
เลขล่าง : 1 6
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 6 9
เลขล่าง : 0 8
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
9 ออกล่าง
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 2 4 7
เลขล่าง : 3 5
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 5
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 5 8
เลขล่าง : 0 9
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1 9
5 ออกล่าง
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 4 7
เลขล่าง : 3 9
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

3 ออกบน
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 7 0
เลขล่าง : 4 8
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

7 8
4 ออกบน
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 0 8 9
เลขล่าง : 1 5
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

0
9 ออกล่าง
5 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 5 8
เลขล่าง : 4 7
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

1 4
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 0 3 6
เลขล่าง : 2 5
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

6
2 ออกบน
5 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 5 8
เลขล่าง : 1 4
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2
5 ออกล่าง
4 ออกบน
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 4 0
เลขล่าง : 6 9
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3


ขาดไม่ได้ 16 ธันวาคม 2562
ขาดไม่ได้ 16 ธันวาคม 2562


ขาดไม่ได้ 1 ธันวาคม 2562
ขาดไม่ได้ 1 ธันวาคม 2562


ขาดไม่ได้ 16 พฤศจิกายน 2562
ขาดไม่ได้ 16 พฤศจิกายน 2562


ขาดไม่ได้ 1 พฤศจิกายน 2562
ขาดไม่ได้ 1 พฤศจิกายน 2562


ขาดไม่ได้ 16 ตุลาคม 2562
ขาดไม่ได้ 16 ตุลาคม 2562


ขาดไม่ได้ 1 ตุลาคม 2562
ขาดไม่ได้ 1 ตุลาคม 2562


ขาดไม่ได้ 16 กันยายน 2562
ขาดไม่ได้ 16 กันยายน 2562


ขาดไม่ได้ 1 กรกฎาคม 2562
ขาดไม่ได้ 1 กรกฎาคม 2562


ขาดไม่ได้ 16 มิถุนายน 2562
ขาดไม่ได้ 16 มิถุนายน 2562


ขาดไม่ได้ 1 มิถุนายน 2562
ขาดไม่ได้ 1 มิถุนายน 2562


ขาดไม่ได้ 16 พฤษภาคม 2562
ขาดไม่ได้ 16 พฤษภาคม 2562


ขาดไม่ได้ 2 พฤษภาคม 2562
ขาดไม่ได้ 2 พฤษภาคม 2562


ขาดไม่ได้ 16 เมษายน 2562
ขาดไม่ได้ 16 เมษายน 2562


ขาดไม่ได้ 1 เมษายน 2562
ขาดไม่ได้ 1 เมษายน 2562


ขาดไม่ได้ 16 มีนาคม 2562
ขาดไม่ได้ 16 มีนาคม 2562


ขาดไม่ได้ 1 มีนาคม 2562
ขาดไม่ได้ 1 มีนาคม 2562


ขาดไม่ได้ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ขาดไม่ได้ 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น