เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ขาดไม่ได้ 17 มกราคม 2564


ข้อมูลเลขเด็ด ขาดไม่ได้ งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


.


ขาดไม่ได้ 17 มกราคม 2564
ขาดไม่ได้ 17 มกราคม 2564


17 มกราคม 2564
เลขบน : 1 6 8
เลขล่าง : 3 5
รอผล
???
??
30 ธันวาคม 2563
เลขบน : 4 6 8
เลขล่าง : 1 5
เลขที่ออก
628
19
เลขที่เข้า

6 8 1
16 ธันวาคม 2563
เลขบน : 1 5 7
เลขล่าง : 4 8
เลขที่ออก
303
70
เลขที่เข้า

7 ออกล่าง
1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 0 3 4
เลขล่าง : 5 9
เลขที่ออก
994
84
เลขที่เข้า

4
9 ออกบน
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 2 6 9
เลขล่าง : 4 7
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

6 4
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 9 4 3
เลขล่าง : 6 0
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

3 ออกล่าง
0 ออกบน
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 2 3 5
เลขล่าง : 4 8
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

3
5 ออกล่าง
8 ออกบน
16 กันยายน 2563
เลขบน : 1 5 7
เลขล่าง : 4 8
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
7 ออกล่าง
8 ออกบน
1 กันยายน 2563
เลขบน : 3 4 0
เลขล่าง : 6 9
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

9
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 1 5 0
เลขล่าง : 0 8
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1 8
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 4 7 8
เลขล่าง : 1 6
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

1 ออกบน
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 3 5
เลขล่าง : 4 8
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2
3 ออกล่าง
5 ออกล่าง
8 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 4 7
เลขล่าง : 3 5
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

3
5 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 5 0
เลขล่าง : 4 9
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 4 6 9
เลขล่าง : 2 7
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

6 2
4 ออกล่าง
7 ออกบน
1 เมษายน 2563
เลขบน : 1 5 9
เลขล่าง : 4 7
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 2 4 7
เลขล่าง : 0 8
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

4
7 ออกล่าง
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 3 5 9
เลขล่าง : 1 7
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

3 9


ขาดไม่ได้ 17 มกราคม 2564
ขาดไม่ได้ 17 มกราคม 2564


ขาดไม่ได้ 30 ธันวาคม 2563
ขาดไม่ได้ 30 ธันวาคม 2563


ขาดไม่ได้ 16 ธันวาคม 2563
ขาดไม่ได้ 16 ธันวาคม 2563


ขาดไม่ได้ 1 ธันวาคม 2563
ขาดไม่ได้ 1 ธันวาคม 2563


ขาดไม่ได้ 16 พฤศจิกายน 2563
ขาดไม่ได้ 16 พฤศจิกายน 2563


ขาดไม่ได้ 16 ตุลาคม 2563
ขาดไม่ได้ 16 ตุลาคม 2563


ขาดไม่ได้ 1 ตุลาคม 2563
ขาดไม่ได้ 1 ตุลาคม 2563


ขาดไม่ได้ 16 กันยายน 2563
ขาดไม่ได้ 16 กันยายน 2563


ขาดไม่ได้ 1 กันยายน 2563
ขาดไม่ได้ 1 กันยายน 2563


ขาดไม่ได้ 16 สิงหาคม 2563
ขาดไม่ได้ 16 สิงหาคม 2563


ขาดไม่ได้ 1 สิงหาคม 2563
ขาดไม่ได้ 1 สิงหาคม 2563


ขาดไม่ได้ 16 กรกฎาคม 2563
ขาดไม่ได้ 16 กรกฎาคม 2563


ขาดไม่ได้ 1 กรกฎาคม 2563
ขาดไม่ได้ 1 กรกฎาคม 2563


ขาดไม่ได้ 16 มิถุนายน 2563
ขาดไม่ได้ 16 มิถุนายน 2563


ขาดไม่ได้ 1 มิถุนายน 2563
ขาดไม่ได้ 1 มิถุนายน 2563


ขาดไม่ได้ 1 เมษายน 2563
ขาดไม่ได้ 1 เมษายน 2563


ขาดไม่ได้ 16 มีนาคม 2563
ขาดไม่ได้ 16 มีนาคม 2563


ขาดไม่ได้ 1 มีนาคม 2563
ขาดไม่ได้ 1 มีนาคม 2563


ขาดไม่ได้ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ขาดไม่ได้ 16 กุมภาพันธ์ 2563


ขาดไม่ได้ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ขาดไม่ได้ 1 กุมภาพันธ์ 2563


ขาดไม่ได้ 17 มกราคม 2563
ขาดไม่ได้ 17 มกราคม 2563


ขาดไม่ได้ 30 ธันวาคม 2562
ขาดไม่ได้ 30 ธันวาคม 2562


ขาดไม่ได้ 16 ธันวาคม 2562
ขาดไม่ได้ 16 ธันวาคม 2562


ขาดไม่ได้ 1 ธันวาคม 2562
ขาดไม่ได้ 1 ธันวาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น