เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

แรงเกินห้ามใจ 16 ตุลาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด แรงเกินห้ามใจ งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


.


แรงเกินห้ามใจ 16 ตุลาคม 2563
แรงเกินห้ามใจ 16 ตุลาคม 2563


16 ตุลาคม 2563
บน-ล่าง : 31 32 34 36 37 61 62 64 66 67
เลขที่ออก
051
38
1 ตุลาคม 2563
บน-ล่าง : 20 24 25 27 28 80 84 85 87 88
เลขที่ออก
893
59
16 กันยายน 2563
บน-ล่าง : 40 41 46 49 70 71 76 79
เลขที่ออก
083
57
1 กันยายน 2563
บน-ล่าง : 31 32 35 37 81 85 87
เลขที่ออก
997
98
16 สิงหาคม 2563
บน-ล่าง : 13 15 17 18 19 83 85 87 88 89
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

88
1 สิงหาคม 2563
บน-ล่าง : 42 43 46 48 40 52 53 56 58 50
เลขที่ออก
391
92
16 กรกฎาคม 2563
บน-ล่าง : 20 24 25 27 28 80 84 85 87 88
เลขที่ออก
286
53
1 กรกฎาคม 2563
บน-ล่าง : 14 19 24 29 54 59 64 69 74 79
เลขที่ออก
258
83
16 มิถุนายน 2563
บน-ล่าง : 02 52 04 54 07 57 08 58 09 59
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
บน-ล่าง : 41 43 46 48 40 91 93 96 98 90
เลขที่ออก
567
24
1 เมษายน 2563
บน-ล่าง : 40 50 41 45 55 47 57
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
บน-ล่าง : 21 24 26 29 81 84 86 89
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
บน-ล่าง : 30 50 31 51 35 55 38 58
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

38
16 กุมภาพันธ์ 2563
บน-ล่าง : 87 85 84 81 07 05 04 01
เลขที่ออก
403
94
1 กุมภาพันธ์ 2563
บน-ล่าง : 40 43 46 48 90 93 96 98
เลขที่ออก
227
06
17 มกราคม 2563
บน-ล่าง : 31 35 32 38 61 62 65 68
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

68
30 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 10 15 20 25 40 45 90 95
เลขที่ออก
541
81
16 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 23 24 25 28 93 94 95 98
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

24


แรงเกินห้ามใจ 16 ตุลาคม 2563
แรงเกินห้ามใจ 16 ตุลาคม 2563


แรงเกินห้ามใจ 1 ตุลาคม 2563
แรงเกินห้ามใจ 1 ตุลาคม 2563


แรงเกินห้ามใจ 16 กันยายน 2563
แรงเกินห้ามใจ 16 กันยายน 2563


แรงเกินห้ามใจ 1 กันยายน 2563
แรงเกินห้ามใจ 1 กันยายน 2563


แรงเกินห้ามใจ 16 สิงหาคม 2563
แรงเกินห้ามใจ 16 สิงหาคม 2563


แรงเกินห้ามใจ 1 สิงหาคม 2563
แรงเกินห้ามใจ 1 สิงหาคม 2563


แรงเกินห้ามใจ 16 กรกฎาคม 2563
แรงเกินห้ามใจ 16 กรกฎาคม 2563


แรงเกินห้ามใจ 1 กรกฎาคม 2563
แรงเกินห้ามใจ 1 กรกฎาคม 2563


แรงเกินห้ามใจ 16 มิถุนายน 2563
แรงเกินห้ามใจ 16 มิถุนายน 2563


แรงเกินห้ามใจ 1 มิถุนายน 2563
แรงเกินห้ามใจ 1 มิถุนายน 2563


แรงเกินห้ามใจ 1 เมษายน 2563
แรงเกินห้ามใจ 1 เมษายน 2563


แรงเกินห้ามใจ 16 มีนาคม 2563
แรงเกินห้ามใจ 16 มีนาคม 2563


แรงเกินห้ามใจ 1 มีนาคม 2563
แรงเกินห้ามใจ 1 มีนาคม 2563


แรงเกินห้ามใจ 16 กุมภาพันธ์ 2563
แรงเกินห้ามใจ 16 กุมภาพันธ์ 2563


แรงเกินห้ามใจ 1 กุมภาพันธ์ 2563
แรงเกินห้ามใจ 1 กุมภาพันธ์ 2563


แรงเกินห้ามใจ 17 มกราคม 2563
แรงเกินห้ามใจ 17 มกราคม 2563


แรงเกินห้ามใจ 30 ธันวาคม 2562
แรงเกินห้ามใจ 30 ธันวาคม 2562


แรงเกินห้ามใจ 16 ธันวาคม 2562
แรงเกินห้ามใจ 16 ธันวาคม 2562


แรงเกินห้ามใจ 1 ธันวาคม 2562
แรงเกินห้ามใจ 1 ธันวาคม 2562


แรงเกินห้ามใจ 16 พฤศจิกายน 2562
แรงเกินห้ามใจ 16 พฤศจิกายน 2562


แรงเกินห้ามใจ 1 พฤศจิกายน 2562
แรงเกินห้ามใจ 1 พฤศจิกายน 2562


แรงเกินห้ามใจ 16 ตุลาคม 2562
แรงเกินห้ามใจ 16 ตุลาคม 2562


แรงเกินห้ามใจ 1 ตุลาคม 2562
แรงเกินห้ามใจ 1 ตุลาคม 2562


แรงเกินห้ามใจ 16 กันยายน 2562
แรงเกินห้ามใจ 16 กันยายน 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น