เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

พ่อครูชาลี 1 กรกฎาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด พ่อครูชาลี งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


1 กรกฎาคม 2562
บน-ล่าง : 2 6 9 23 25 27 29 63 65 67 69 93 95 97 99
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

6
16 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 1 5 0 11 12 16 18 51 52 56 58 01 02 06 08
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5 0
1 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 7 4 8 40 41 45 47 70 71 75 77 80 81 85 87
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
16 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 3 9 5 31 34 36 38 51 54 56 58 91 94 96 98
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

5
2 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 2 5 8 22 23 25 27 62 63 65 67 82 83 85 87
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2 5 25
16 เมษายน 2562
บน-ล่าง : 0 3 4 1 34 36 38 41 44 46 48 01 04 06 08
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3 1
1 เมษายน 2562
บน-ล่าง : 2 6 9 20 23 25 27 60 63 65 67 90 93 95 97
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

2 6 25 67
16 มีนาคม 2562
บน-ล่าง : 4 5 7 41 42 46 48 71 72 76 78
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

4 46
1 มีนาคม 2562
บน-ล่าง : 3 6 9 30 31 36 39 60 61 66 69 90 91 99
เลขที่ออก
650
65
เลขที่เข้า

6
16 กุมภาพันธ์ 2562
บน-ล่าง : 7 4 5 41 43 45 48 51 53 55 58 71 73 75 78
เลขที่ออก
824
56
เลขที่เข้า

4 5
1 กุมภาพันธ์ 2562
บน-ล่าง : 3 4 6 31 33 37 39 41 43 47 49 61 63 64 67 69
เลขที่ออก
134
04
เลขที่เข้า

3 4 43
17 มกราคม 2562
บน-ล่าง : 6 9 2 23 25 26 20 63 65 66 60 93 95 96 90
เลขที่ออก
079
65
เลขที่เข้า

6 9 65
30 ธันวาคม 2561
บน-ล่าง : 9 6 5 50 52 54 59 60 62 64 69 90 92 94 99
เลขที่ออก
867
02
เลขที่เข้า

6
16 ธันวาคม 2561
บน-ล่าง : 1 0 8 11 12 15 17 81 82 85 87 01 02 05 07
เลขที่ออก
564
62


พ่อครูชาลี 1 กรกฎาคม 2562
พ่อครูชาลี 1 กรกฎาคม 2562


พ่อครูชาลี 16 มิถุนายน 2562
พ่อครูชาลี 16 มิถุนายน 2562


พ่อครูชาลี 1 มิถุนายน 2562
พ่อครูชาลี 1 มิถุนายน 2562


พ่อครูชาลี 16 พฤษภาคม 2562
พ่อครูชาลี 16 พฤษภาคม 2562


พ่อครูชาลี 2 พฤษภาคม 2562
พ่อครูชาลี 2 พฤษภาคม 2562


พ่อครูชาลี 16 เมษายน 2562
พ่อครูชาลี 16 เมษายน 2562


พ่อครูชาลี 1 เมษายน 2562
พ่อครูชาลี 1 เมษายน 2562


พ่อครูชาลี 16 มีนาคม 2562
พ่อครูชาลี 16 มีนาคม 2562


พ่อครูชาลี 1 มีนาคม 2562
พ่อครูชาลี 1 มีนาคม 2562


พ่อครูชาลี 16 กุมภาพันธ์ 2562
พ่อครูชาลี 16 กุมภาพันธ์ 2562


พ่อครูชาลี 30 ธันวาคม 2561
พ่อครูชาลี 30 ธันวาคม 2561www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น