เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

พ่อครูชาลี 1 ธันวาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด พ่อครูชาลี งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


.


พ่อครูชาลี 1 ธันวาคม 2563
พ่อครูชาลี 1 ธันวาคม 2563


1 ธันวาคม 2563
บน-ล่าง : 3 6 0 32 34 37 39 62 64 67 69 02 04 07 09
รอผล
???
??
16 พฤศจิกายน 2563
บน-ล่าง : 2 4 9 21 23 26 27 41 43 46 47 91 93 96 97
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

4 46
16 ตุลาคม 2563
บน-ล่าง : 3 4 9 31 35 36 38 41 45 46 48 91 95 96 98
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

3 38
1 ตุลาคม 2563
บน-ล่าง : 2 3 8 20 22 25 29 30 32 35 39 80 82 85 89
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

3 8 39
16 กันยายน 2563
บน-ล่าง : 1 5 7 10 12 15 17 50 52 55 57 70 72 77
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

5 7 57
1 กันยายน 2563
บน-ล่าง : 3 4 6 31 34 36 38 41 44 46 48 61 66 68
เลขที่ออก
997
98
16 สิงหาคม 2563
บน-ล่าง : 1 8 0 01 03 06 09 11 13 16 19 81 83 86 89
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1 8 11
1 สิงหาคม 2563
บน-ล่าง : 4 5 7 42 46 47 48 52 56 57 58 72 76 77 78
เลขที่ออก
391
92
16 กรกฎาคม 2563
บน-ล่าง : 2 3 8 20 22 25 29 30 32 35 39 80 82 85 89
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 3 8 35
1 กรกฎาคม 2563
บน-ล่าง : 1 4 5 13 15 17 18 43 45 47 48 53 55 57 58
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5 58
16 มิถุนายน 2563
บน-ล่าง : 4 9 0 02 04 05 09 62 64 65 69 32 34 35 39 36
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
บน-ล่าง : 4 5 9 41 43 46 47 51 53 56 57 91 93 96 97
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

4 5
1 เมษายน 2563
บน-ล่าง : 1 4 7 10 13 15 17 40 43 45 47 70 73 75 77
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
บน-ล่าง : 2 5 9 21 23 26 29 51 53 56 59 91 93 96 99
เลขที่ออก
446
77
16 กุมภาพันธ์ 2563
บน-ล่าง : 50 19 16 13 10 8 5 1 53 56 59 80 83 86 89
เลขที่ออก
403
94
1 กุมภาพันธ์ 2563
บน-ล่าง : 2 3 7 24 25 27 20 34 35 37 30 74 75 77 70
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

2 7 27
17 มกราคม 2563
บน-ล่าง : 0 4 9 02 03 06 08 42 43 46 48 92 93 96 98
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

4


พ่อครูชาลี 1 ธันวาคม 2563
พ่อครูชาลี 1 ธันวาคม 2563


พ่อครูชาลี 16 พฤศจิกายน 2563
พ่อครูชาลี 16 พฤศจิกายน 2563


พ่อครูชาลี 16 ตุลาคม 2563
พ่อครูชาลี 16 ตุลาคม 2563


พ่อครูชาลี 1 ตุลาคม 2563
พ่อครูชาลี 1 ตุลาคม 2563


พ่อครูชาลี 16 กันยายน 2563
พ่อครูชาลี 16 กันยายน 2563


พ่อครูชาลี 1 กันยายน 2563
พ่อครูชาลี 1 กันยายน 2563


พ่อครูชาลี 16 สิงหาคม 2563
พ่อครูชาลี 16 สิงหาคม 2563


พ่อครูชาลี 1 สิงหาคม 2563
พ่อครูชาลี 1 สิงหาคม 2563


พ่อครูชาลี 16 กรกฎาคม 2563
พ่อครูชาลี 16 กรกฎาคม 2563


พ่อครูชาลี 1 กรกฎาคม 2563
พ่อครูชาลี 1 กรกฎาคม 2563


พ่อครูชาลี 16 มิถุนายน 2563
พ่อครูชาลี 16 มิถุนายน 2563


พ่อครูชาลี 1 มิถุนายน 2563
พ่อครูชาลี 1 มิถุนายน 2563


พ่อครูชาลี 1 เมษายน 2563
พ่อครูชาลี 1 เมษายน 2563


พ่อครูชาลี 16 มีนาคม 2563
พ่อครูชาลี 16 มีนาคม 2563


พ่อครูชาลี 16 กุมภาพันธ์ 2563
พ่อครูชาลี 16 กุมภาพันธ์ 2563


พ่อครูชาลี 1 กุมภาพันธ์ 2563
พ่อครูชาลี 1 กุมภาพันธ์ 2563


พ่อครูชาลี 17 มกราคม 2563
พ่อครูชาลี 17 มกราคม 2563


พ่อครูชาลี 30 ธันวาคม 2562
พ่อครูชาลี 30 ธันวาคม 2562


พ่อครูชาลี 16 ธันวาคม 2562
พ่อครูชาลี 16 ธันวาคม 2562


พ่อครูชาลี 1 ธันวาคม 2562
พ่อครูชาลี 1 ธันวาคม 2562


พ่อครูชาลี 16 พฤศจิกายน 2562
พ่อครูชาลี 16 พฤศจิกายน 2562


พ่อครูชาลี 1 พฤศจิกายน 2562
พ่อครูชาลี 1 พฤศจิกายน 2562


พ่อครูชาลี 16 ตุลาคม 2562
พ่อครูชาลี 16 ตุลาคม 2562


พ่อครูชาลี 1 ตุลาคม 2562
พ่อครูชาลี 1 ตุลาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น