เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ตูมตาม 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ตูมตาม งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


ตูมตาม 16 ธันวาคม 2562
ตูมตาม 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 9 21 91 26 96
เลขล่าง : 4 5 40 50 48 58
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 3 8 30 80 34 84
เลขล่าง : 6 9 61 91 65 95
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 5 7 51 71 56 76
เลขล่าง : 2 8 25 27 85 87
เลขที่ออก
223
32
เลขที่เข้า

2
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 9 31 91 36 96
เลขล่าง : 8 0 83 03 89 09
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
9 ออกล่าง
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 4 12 42 19 49
เลขล่าง : 5 7 50 70 53 73
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 5
1 ออกล่าง
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 0 1 01 12 08 18
เลขล่าง : 6 8 60 64 80 84
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1
16 กันยายน 2562
เลขบน : 3 5 32 39 52 59
เลขล่าง : 1 2 10 18 20 28
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

3
5 ออกล่าง
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 5 9 51 56 91 96
เลขล่าง : 2 7 23 26 73 76
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

7 ออกบน
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 8 12 17 82 87
เลขล่าง : 5 6 50 54 60 64
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 6 43 48 63 68
เลขล่าง : 8 9 81 84 91 94
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4 6
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 1 5 14 19 54 59
เลขล่าง : 2 0 02 00 82 80
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

5
1 ออกล่าง
2 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 8 24 27 84 87
เลขล่าง : 3 5 31 39 51 59
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2 24 5
3 ออกบน
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 6 31 35 61 65
เลขล่าง : 0 7 03 06 73 76
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3 31


ตูมตาม 16 ธันวาคม 2562
ตูมตาม 16 ธันวาคม 2562


ตูมตาม 1 ธันวาคม 2562
ตูมตาม 1 ธันวาคม 2562


ตูมตาม 16 พฤศจิกายน 2562
ตูมตาม 16 พฤศจิกายน 2562


ตูมตาม 1 พฤศจิกายน 2562
ตูมตาม 1 พฤศจิกายน 2562


ตูมตาม 16 ตุลาคม 2562
ตูมตาม 16 ตุลาคม 2562


ตูมตาม 1 ตุลาคม 2562
ตูมตาม 1 ตุลาคม 2562


ตูมตาม 16 กันยายน 2562
ตูมตาม 16 กันยายน 2562


ตูมตาม 1 กรกฎาคม 2562
ตูมตาม 1 กรกฎาคม 2562


ตูมตาม 16 มิถุนายน 2562
ตูมตาม 16 มิถุนายน 2562


ตูมตาม 1 มิถุนายน 2562
ตูมตาม 1 มิถุนายน 2562


ตูมตาม 16 พฤษภาคม 2562
ตูมตาม 16 พฤษภาคม 2562


ตูมตาม 2 พฤษภาคม 2562
ตูมตาม 2 พฤษภาคม 2562


ตูมตาม 16 เมษายน 2562
ตูมตาม 16 เมษายน 2562


ตูมตาม 1 เมษายน 2562
ตูมตาม 1 เมษายน 2562


ตูมตาม 16 มีนาคม 2562
ตูมตาม 16 มีนาคม 2562


ตูมตาม 1 มีนาคม 2562
ตูมตาม 1 มีนาคม 2562


ตูมตาม 16 กุมภาพันธ์ 2562
ตูมตาม 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น