เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ตูมตาม 1 กรกฎาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ตูมตาม งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 5 9 51 56 91 96
เลขล่าง : 2 7 23 26 73 76
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

7 ออกบน
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 8 12 17 82 87
เลขล่าง : 5 6 50 54 60 64
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 6 43 48 63 68
เลขล่าง : 8 9 81 84 91 94
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4 6
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 1 5 14 19 54 59
เลขล่าง : 2 0 02 00 82 80
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

5
1 ออกล่าง
2 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 8 24 27 84 87
เลขล่าง : 3 5 31 39 51 59
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2 24 5
3 ออกบน
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 6 31 35 61 65
เลขล่าง : 0 7 03 06 73 76
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3 31
1 เมษายน 2562
เลขบน : 5 9 51 54 91 94
เลขล่าง : 2 9 24 28 94 98
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

2
5 ออกล่าง
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 4 7 41 46 71 76
เลขล่าง : 3 8 30 35 81 85
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

4 ออกล่าง
46 ออกล่าง
8 ออกบน
1 มีนาคม 2562
เลขบน : 5 8 51 53 81 83
เลขล่าง : 6 0 63 66 03 06
เลขที่ออก
650
65
เลขที่เข้า

5 6
0 ออกบน
16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 0 3 04 08 34 38
เลขล่าง : 4 9 44 47 94 97
เลขที่ออก
824
56
เลขที่เข้า

4 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 3 9 30 35 90 95
เลขล่าง : 0 4 03 06 43 46
เลขที่ออก
134
04
เลขที่เข้า

3 0 4
43 ออกบน
17 มกราคม 2562
เลขบน : 2 7 23 29 73 79
เลขล่าง : 2 5 02 62 05 65
เลขที่ออก
079
65
เลขที่เข้า

7 79 5 65
30 ธันวาคม 2561
เลขบน : 1 5 14 18 54 58
เลขล่าง : 0 9 01 07 91 97
เลขที่ออก
867
02
เลขที่เข้า

0
16 ธันวาคม 2561
เลขบน : 4 8 41 46 71 76
เลขล่าง : 6 9 60 61 90 91
เลขที่ออก
564
62
เลขที่เข้า

4 46 6


ตูมตาม 1 กรกฎาคม 2562
ตูมตาม 1 กรกฎาคม 2562


ตูมตาม 16 มิถุนายน 2562
ตูมตาม 16 มิถุนายน 2562


ตูมตาม 1 มิถุนายน 2562
ตูมตาม 1 มิถุนายน 2562


ตูมตาม 16 พฤษภาคม 2562
ตูมตาม 16 พฤษภาคม 2562


ตูมตาม 2 พฤษภาคม 2562
ตูมตาม 2 พฤษภาคม 2562


ตูมตาม 16 เมษายน 2562
ตูมตาม 16 เมษายน 2562


ตูมตาม 1 เมษายน 2562
ตูมตาม 1 เมษายน 2562


ตูมตาม 16 มีนาคม 2562
ตูมตาม 16 มีนาคม 2562


ตูมตาม 1 มีนาคม 2562
ตูมตาม 1 มีนาคม 2562


ตูมตาม 16 กุมภาพันธ์ 2562
ตูมตาม 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น