เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ตูมตาม 1 ธันวาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด ตูมตาม งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


.


ตูมตาม 1 ธันวาคม 2563
ตูมตาม 1 ธันวาคม 2563


1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 5 9 53 50 93 90
เลขล่าง : 4 0 41 46 01 06
รอผล
???
??
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 3 7 32 36 72 76
เลขล่าง : 6 9 61 64 91 94
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

6 64
61 ออกบน
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 4 6 43 63 40 60
เลขล่าง : 5 9 51 91 56 96
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

5 ออกบน
51 ออกบน
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 2 5 20 29 50 59
เลขล่าง : 3 7 32 30 72 70
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
59 ออกล่าง
3 ออกบน
16 กันยายน 2563
เลขบน : 4 9 40 46 90 96
เลขล่าง : 1 5 12 18 52 58
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

5
1 กันยายน 2563
เลขบน : 3 6 31 61 35 65
เลขล่าง : 0 7 03 73 06 76
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

7 ออกบน
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 2 6 21 61 28 68
เลขล่าง : 3 8 30 80 37 87
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

8
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 4 8 42 82 47 87
เลขล่าง : 1 9 14 18 94 98
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

9
1 ออกบน
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 5 20 29 50 59
เลขล่าง : 3 7 32 30 72 70
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 3
5 ออกล่าง
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 6 14 64 17 67
เลขล่าง : 0 8 01 81 05 85
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

8
85 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 0 32 02 37 07
เลขล่าง : 5 9 54 94 58 98
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 6 9 61 63 91 93
เลขล่าง : 2 4 20 28 40 48
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

6 2 4
1 เมษายน 2563
เลขบน : 5 8 51 81 57 87
เลขล่าง : 4 0 42 45 02 05
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 4 9 42 45 92 95
เลขล่าง : 5 6 50 54 60 64
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

4
6 ออกบน
64 ออกบน
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 0 9 01 05 91 95
เลขล่าง : 1 8 13 17 83 87
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

0
9 ออกล่าง
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 4 8 42 48 82 88
เลขล่าง : 5 7 54 50 74 70
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7 ออกบน
17 มกราคม 2563
เลขบน : 3 9 31 91 38 98
เลขล่าง : 4 6 42 46 62 66
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6
4 ออกบน


ตูมตาม 1 ธันวาคม 2563
ตูมตาม 1 ธันวาคม 2563


ตูมตาม 16 พฤศจิกายน 2563
ตูมตาม 16 พฤศจิกายน 2563


ตูมตาม 16 ตุลาคม 2563
ตูมตาม 16 ตุลาคม 2563


ตูมตาม 1 ตุลาคม 2563
ตูมตาม 1 ตุลาคม 2563


ตูมตาม 16 กันยายน 2563
ตูมตาม 16 กันยายน 2563


ตูมตาม 1 กันยายน 2563
ตูมตาม 1 กันยายน 2563


ตูมตาม 16 สิงหาคม 2563
ตูมตาม 16 สิงหาคม 2563


ตูมตาม 1 สิงหาคม 2563
ตูมตาม 1 สิงหาคม 2563


ตูมตาม 16 กรกฎาคม 2563
ตูมตาม 16 กรกฎาคม 2563


ตูมตาม 1 กรกฎาคม 2563
ตูมตาม 1 กรกฎาคม 2563


ตูมตาม 16 มิถุนายน 2563
ตูมตาม 16 มิถุนายน 2563


ตูมตาม 1 มิถุนายน 2563
ตูมตาม 1 มิถุนายน 2563


ตูมตาม 1 เมษายน 2563
ตูมตาม 1 เมษายน 2563


ตูมตาม 16 มีนาคม 2563
ตูมตาม 16 มีนาคม 2563


ตูมตาม 16 กุมภาพันธ์ 2563
ตูมตาม 16 กุมภาพันธ์ 2563


ตูมตาม 1 กุมภาพันธ์ 2563
ตูมตาม 1 กุมภาพันธ์ 2563


ตูมตาม 17 มกราคม 2563
ตูมตาม 17 มกราคม 2563


ตูมตาม 30 ธันวาคม 2562
ตูมตาม 30 ธันวาคม 2562


ตูมตาม 16 ธันวาคม 2562
ตูมตาม 16 ธันวาคม 2562


ตูมตาม 1 ธันวาคม 2562
ตูมตาม 1 ธันวาคม 2562


ตูมตาม 16 พฤศจิกายน 2562
ตูมตาม 16 พฤศจิกายน 2562


ตูมตาม 1 พฤศจิกายน 2562
ตูมตาม 1 พฤศจิกายน 2562


ตูมตาม 16 ตุลาคม 2562
ตูมตาม 16 ตุลาคม 2562


ตูมตาม 1 ตุลาคม 2562
ตูมตาม 1 ตุลาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น