เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

อาจารย์ เด็ดดวง 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด อาจารย์ เด็ดดวง งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


อาจารย์ เด็ดดวง 16 ธันวาคม 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 2 23 26 27 53 56 57
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 5 50 51 58 54 56 59
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

5
16 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 4 41 43 45 46 47 40
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 6 60 62 65 66 68 69
เลขที่ออก
375
79
16 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 7 71 73 74 75 76 70
เลขที่ออก
564
15
1 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 0 01 03 05 06 08 09
เลขที่ออก
197
59
16 กันยายน 2562
บน-ล่าง : 2 20 21 24 25 27 29
เลขที่ออก
388
85
1 กรกฎาคม 2562
บน-ล่าง : 9 90 92 94 95 97 98
เลขที่ออก
647
86
16 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 1 01 21 51 11 61 91
เลขที่ออก
055
29
1 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 4 42 45 46 48 49 40
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4 46
16 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 8 80 81 82 84 85 89
เลขที่ออก
526
71
2 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 5 51 52 54 56 7 50
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

5 52
16 เมษายน 2562
บน-ล่าง : 0 02 03 05 07 08 09
เลขที่ออก
331
23


อาจารย์ เด็ดดวง 16 ธันวาคม 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 16 ธันวาคม 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 1 ธันวาคม 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 1 ธันวาคม 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 16 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 16 พฤศจิกายน 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 1 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 1 พฤศจิกายน 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 16 ตุลาคม 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 16 ตุลาคม 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 1 ตุลาคม 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 1 ตุลาคม 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 16 กันยายน 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 16 กันยายน 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 1 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 1 กรกฎาคม 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 16 มิถุนายน 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 16 มิถุนายน 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 1 มิถุนายน 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 1 มิถุนายน 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 16 พฤษภาคม 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 16 พฤษภาคม 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 2 พฤษภาคม 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 2 พฤษภาคม 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 16 เมษายน 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 16 เมษายน 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 1 เมษายน 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 1 เมษายน 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 16 มีนาคม 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 16 มีนาคม 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 1 มีนาคม 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 1 มีนาคม 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 16 กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น