เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

อาจารย์ เด็ดดวง 1 ธันวาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด อาจารย์ เด็ดดวง งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


.


อาจารย์ เด็ดดวง 1 ธันวาคม 2563
อาจารย์ เด็ดดวง 1 ธันวาคม 2563


1 ธันวาคม 2563
บน-ล่าง : 3 30 33 35 36 38 39
รอผล
???
??
16 พฤศจิกายน 2563
บน-ล่าง : 9 91 92 94 96 97 90
เลขที่ออก
661
46
16 ตุลาคม 2563
บน-ล่าง : 3 31 32 35 36 38 30
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

3 38
1 ตุลาคม 2563
บน-ล่าง : 5 50 51 54 56 57 58
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

5
16 กันยายน 2563
บน-ล่าง : 1 11 14 15 16 19 10
เลขที่ออก
083
57
1 กันยายน 2563
บน-ล่าง : 0 02 03 05 07 08 09
เลขที่ออก
997
98
16 สิงหาคม 2563
บน-ล่าง : 5 05 15 45 65 85 95
เลขที่ออก
811
88
1 สิงหาคม 2563
บน-ล่าง : 7 71 72 74 75 78 79
เลขที่ออก
391
92
16 กรกฎาคม 2563
บน-ล่าง : 5 50 51 54 56 57 58
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

5
1 กรกฎาคม 2563
บน-ล่าง : 7 71 72 74 75 76 70
เลขที่ออก
258
83
16 มิถุนายน 2563
บน-ล่าง : 4 02 05 06 07 08 09
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
บน-ล่าง : 4 41 43 46 48 49 40
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

4
1 เมษายน 2563
บน-ล่าง : 1 01 21 31 41 61 81
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
บน-ล่าง : 9 91 93 94 95 97 90
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
บน-ล่าง : 8 80 81 83 84 86 89
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8 83 89
16 กุมภาพันธ์ 2563
บน-ล่าง : 1 12 13 15 16 17 10
เลขที่ออก
403
94
1 กุมภาพันธ์ 2563
บน-ล่าง : 7 70 72 75 76 78 79
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7 72
17 มกราคม 2563
บน-ล่าง : 6 61 63 64 65 67 69
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6


อาจารย์ เด็ดดวง 1 ธันวาคม 2563
อาจารย์ เด็ดดวง 1 ธันวาคม 2563


อาจารย์ เด็ดดวง 16 พฤศจิกายน 2563
อาจารย์ เด็ดดวง 16 พฤศจิกายน 2563


อาจารย์ เด็ดดวง 16 ตุลาคม 2563
อาจารย์ เด็ดดวง 16 ตุลาคม 2563


อาจารย์ เด็ดดวง 1 ตุลาคม 2563
อาจารย์ เด็ดดวง 1 ตุลาคม 2563


อาจารย์ เด็ดดวง 16 กันยายน 2563
อาจารย์ เด็ดดวง 16 กันยายน 2563


อาจารย์ เด็ดดวง 1 กันยายน 2563
อาจารย์ เด็ดดวง 1 กันยายน 2563


อาจารย์ เด็ดดวง 16 สิงหาคม 2563
อาจารย์ เด็ดดวง 16 สิงหาคม 2563


อาจารย์ เด็ดดวง 1 สิงหาคม 2563
อาจารย์ เด็ดดวง 1 สิงหาคม 2563


อาจารย์ เด็ดดวง 16 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ เด็ดดวง 16 กรกฎาคม 2563


อาจารย์ เด็ดดวง 1 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ เด็ดดวง 1 กรกฎาคม 2563


อาจารย์ เด็ดดวง 16 มิถุนายน 2563
อาจารย์ เด็ดดวง 16 มิถุนายน 2563


อาจารย์ เด็ดดวง 1 มิถุนายน 2563
อาจารย์ เด็ดดวง 1 มิถุนายน 2563


อาจารย์ เด็ดดวง 1 เมษายน 2563
อาจารย์ เด็ดดวง 1 เมษายน 2563


อาจารย์ เด็ดดวง 16 มีนาคม 2563
อาจารย์ เด็ดดวง 16 มีนาคม 2563


อาจารย์ เด็ดดวง 1 มีนาคม 2563
อาจารย์ เด็ดดวง 1 มีนาคม 2563


อาจารย์ เด็ดดวง 16 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ เด็ดดวง 16 กุมภาพันธ์ 2563


อาจารย์ เด็ดดวง 1 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ เด็ดดวง 1 กุมภาพันธ์ 2563


อาจารย์ เด็ดดวง 17 มกราคม 2563
อาจารย์ เด็ดดวง 17 มกราคม 2563


อาจารย์ เด็ดดวง 30 ธันวาคม 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 30 ธันวาคม 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 16 ธันวาคม 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 16 ธันวาคม 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 1 ธันวาคม 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 1 ธันวาคม 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 16 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 16 พฤศจิกายน 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 1 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 1 พฤศจิกายน 2562


อาจารย์ เด็ดดวง 16 ตุลาคม 2562
อาจารย์ เด็ดดวง 16 ตุลาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น