เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เสี่ยสั่งลุย 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด เสี่ยสั่งลุย งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


เสี่ยสั่งลุย 16 ธันวาคม 2562
เสี่ยสั่งลุย 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 9 92 93 97 293 097
เลขล่าง : 8 82 86 89
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 6 60 61 68 560 861
เลขล่าง : 9 90 91 98
เลขที่ออก
522
81
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 7 71 73 70 970 273
เลขล่าง : 8 82 83 87
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 6 62 64 69 569 162
เลขล่าง : 4 04 34 84
เลขที่ออก
375
79
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 7 70 71 75 671 970
เลขล่าง : 8 81 83 87
เลขที่ออก
564
15
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 6 61 65 67 061 265
เลขล่าง : 7 70 71 78
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

7 ออกบน
16 กันยายน 2562
เลขบน : 3 30 34 39 430 139
เลขล่าง : 8 82 84 89
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

3 8
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 7 72 74 79 079 872
เลขล่าง : 5 50 54 59
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

7 74
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 8 18 38 68 568 918
เลขล่าง : 2 21 25 28
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

2
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 7 71 74 76 376 874
เลขล่าง : 5 50 54 57
เลขที่ออก
461
46
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 8 80 82 89 489 580
เลขล่าง : 3 31 35 38
เลขที่ออก
526
71
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 9 91 93 95 294 495
เลขล่าง : 2 20 23 27
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2
16 เมษายน 2562
เลขบน : 6 60 64 69 760 569
เลขล่าง : 4 31 51 91
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

31 ออกบน


เสี่ยสั่งลุย 16 ธันวาคม 2562
เสี่ยสั่งลุย 16 ธันวาคม 2562


เสี่ยสั่งลุย 1 ธันวาคม 2562
เสี่ยสั่งลุย 1 ธันวาคม 2562


เสี่ยสั่งลุย 16 พฤศจิกายน 2562
เสี่ยสั่งลุย 16 พฤศจิกายน 2562


เสี่ยสั่งลุย 1 พฤศจิกายน 2562
เสี่ยสั่งลุย 1 พฤศจิกายน 2562


เสี่ยสั่งลุย 16 ตุลาคม 2562
เสี่ยสั่งลุย 16 ตุลาคม 2562


เสี่ยสั่งลุย 1 ตุลาคม 2562
เสี่ยสั่งลุย 1 ตุลาคม 2562


เสี่ยสั่งลุย 16 กันยายน 2562
เสี่ยสั่งลุย 16 กันยายน 2562


เสี่ยสั่งลุย 1 กรกฎาคม 2562
เสี่ยสั่งลุย 1 กรกฎาคม 2562


เสี่ยสั่งลุย 16 มิถุนายน 2562
เสี่ยสั่งลุย 16 มิถุนายน 2562


เสี่ยสั่งลุย 1 มิถุนายน 2562
เสี่ยสั่งลุย 1 มิถุนายน 2562


เสี่ยสั่งลุย 16 พฤษภาคม 2562
เสี่ยสั่งลุย 16 พฤษภาคม 2562


เสี่ยสั่งลุย 2 พฤษภาคม 2562
เสี่ยสั่งลุย 2 พฤษภาคม 2562


เสี่ยสั่งลุย 16 เมษายน 2562
เสี่ยสั่งลุย 16 เมษายน 2562


เสี่ยสั่งลุย 1 เมษายน 2562
เสี่ยสั่งลุย 1 เมษายน 2562


เสี่ยสั่งลุย 16 มีนาคม 2562
เสี่ยสั่งลุย 16 มีนาคม 2562


เสี่ยสั่งลุย 1 มีนาคม 2562
เสี่ยสั่งลุย 1 มีนาคม 2562


เสี่ยสั่งลุย 16 กุมภาพันธ์ 2562
เสี่ยสั่งลุย 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น