เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เสี่ยสั่งลุย 16 ตุลาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด เสี่ยสั่งลุย งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


.


เสี่ยสั่งลุย 16 ตุลาคม 2563
เสี่ยสั่งลุย 16 ตุลาคม 2563


16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 6 61 63 69 761 263
เลขล่าง : 9 09 39 69
เลขที่ออก
051
38
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 5 50 56 59 659 450
เลขล่าง : 2 20 27 29
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
59 ออกล่าง
16 กันยายน 2563
เลขบน : 3 37 437 831
เลขล่าง : 5 50 54 57
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

3 5 57
1 กันยายน 2563
เลขบน : 6 60 64 69 760 569
เลขล่าง : 1 31 51 91
เลขที่ออก
997
98
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 8 81 84 87 587 081
เลขล่าง : 5 50 53 57
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

8
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 2 24 25 28 728 524
เลขล่าง : 1 41 51 81
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

2 ออกล่าง
1 ออกบน
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 5 50 56 59 659 450
เลขล่าง : 2 20 27 29
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
2 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 9 91 95 97 291 495
เลขล่าง : 3 31 34 37
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

3
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 33 34 38 438 934
เลขล่าง : 5 05 35 65
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 9 91 92 96 591 892
เลขล่าง : 4 42 46 48
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

4 42
1 เมษายน 2563
เลขบน : 1 31 61 71 071 931
เลขล่าง : 8 83 84 86
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 0 02 04 09 809 702
เลขล่าง : 1 21 61 91
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 3 03 13 83 913 283
เลขล่าง : 8 81 84 89
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

3 83 8 89
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 1 01 61 81 281 901
เลขล่าง : 5 05 45 85
เลขที่ออก
403
94
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 2 24 25 27 027 825
เลขล่าง : 1 41 51 71
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

2 27
17 มกราคม 2563
เลขบน : 3 13 53 93 293 813
เลขล่าง : 6 60 61 65
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 4 41 46 48 946 248
เลขล่าง : 1 31 61 91
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

4 41 1
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 9 92 93 97 293 097
เลขล่าง : 8 82 86 89
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

9
97 ออกล่าง


เสี่ยสั่งลุย 16 ตุลาคม 2563
เสี่ยสั่งลุย 16 ตุลาคม 2563


เสี่ยสั่งลุย 1 ตุลาคม 2563
เสี่ยสั่งลุย 1 ตุลาคม 2563


เสี่ยสั่งลุย 16 กันยายน 2563
เสี่ยสั่งลุย 16 กันยายน 2563


เสี่ยสั่งลุย 1 กันยายน 2563
เสี่ยสั่งลุย 1 กันยายน 2563


เสี่ยสั่งลุย 16 สิงหาคม 2563
เสี่ยสั่งลุย 16 สิงหาคม 2563


เสี่ยสั่งลุย 1 สิงหาคม 2563
เสี่ยสั่งลุย 1 สิงหาคม 2563


เสี่ยสั่งลุย 16 กรกฎาคม 2563
เสี่ยสั่งลุย 16 กรกฎาคม 2563


เสี่ยสั่งลุย 1 กรกฎาคม 2563
เสี่ยสั่งลุย 1 กรกฎาคม 2563


เสี่ยสั่งลุย 16 มิถุนายน 2563
เสี่ยสั่งลุย 16 มิถุนายน 2563


เสี่ยสั่งลุย 1 มิถุนายน 2563
เสี่ยสั่งลุย 1 มิถุนายน 2563


เสี่ยสั่งลุย 1 เมษายน 2563
เสี่ยสั่งลุย 1 เมษายน 2563


เสี่ยสั่งลุย 16 มีนาคม 2563
เสี่ยสั่งลุย 16 มีนาคม 2563


เสี่ยสั่งลุย 1 มีนาคม 2563
เสี่ยสั่งลุย 1 มีนาคม 2563


เสี่ยสั่งลุย 16 กุมภาพันธ์ 2563
เสี่ยสั่งลุย 16 กุมภาพันธ์ 2563


เสี่ยสั่งลุย 1 กุมภาพันธ์ 2563
เสี่ยสั่งลุย 1 กุมภาพันธ์ 2563


เสี่ยสั่งลุย 17 มกราคม 2563
เสี่ยสั่งลุย 17 มกราคม 2563


เสี่ยสั่งลุย 30 ธันวาคม 2562
เสี่ยสั่งลุย 30 ธันวาคม 2562


เสี่ยสั่งลุย 16 ธันวาคม 2562
เสี่ยสั่งลุย 16 ธันวาคม 2562


เสี่ยสั่งลุย 1 ธันวาคม 2562
เสี่ยสั่งลุย 1 ธันวาคม 2562


เสี่ยสั่งลุย 16 พฤศจิกายน 2562
เสี่ยสั่งลุย 16 พฤศจิกายน 2562


เสี่ยสั่งลุย 1 พฤศจิกายน 2562
เสี่ยสั่งลุย 1 พฤศจิกายน 2562


เสี่ยสั่งลุย 16 ตุลาคม 2562
เสี่ยสั่งลุย 16 ตุลาคม 2562


เสี่ยสั่งลุย 1 ตุลาคม 2562
เสี่ยสั่งลุย 1 ตุลาคม 2562


เสี่ยสั่งลุย 16 กันยายน 2562
เสี่ยสั่งลุย 16 กันยายน 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น