เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

หนุ่มดาวคะนอง 1 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด หนุ่มดาวคะนอง งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


1 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 1 5 12 15 18 19 52 55 58 59
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1 5 18
16 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 7 4 73 76 79 70 43 46 49 40
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 1 6 13 15 18 19 63 65 68 69
เลขที่ออก
375
79
16 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 4 5 42 46 47 40 52 56 57 50
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 5 46
1 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 0 8 01 03 06 09 81 83 86 89
เลขที่ออก
197
59
16 กันยายน 2562
บน-ล่าง : 1 2 12 14 15 17 62 64 65 67
เลขที่ออก
388
85
1 กรกฎาคม 2562
บน-ล่าง : 9 2 21 23 25 27 90 91 93 95 97
เลขที่ออก
647
86
16 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 5 8 50 51 56 59 80 81 86 89
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5
1 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 7 4 14 34 64 84 17 37 67 87
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4 64
16 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 3 2 20 24 26 29 30 34 36 39
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2 26
2 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 8 5 51 53 57 58 81 83 87 88
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

5
16 เมษายน 2562
บน-ล่าง : 3 6 30 31 35 37 60 62 65 67
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3 31


หนุ่มดาวคะนอง 1 ธันวาคม 2562
หนุ่มดาวคะนอง 1 ธันวาคม 2562


หนุ่มดาวคะนอง 16 พฤศจิกายน 2562
หนุ่มดาวคะนอง 16 พฤศจิกายน 2562


หนุ่มดาวคะนอง 1 พฤศจิกายน 2562
หนุ่มดาวคะนอง 1 พฤศจิกายน 2562


หนุ่มดาวคะนอง 16 ตุลาคม 2562
หนุ่มดาวคะนอง 16 ตุลาคม 2562


หนุ่มดาวคะนอง 1 ตุลาคม 2562
หนุ่มดาวคะนอง 1 ตุลาคม 2562


หนุ่มดาวคะนอง 16 กันยายน 2562
หนุ่มดาวคะนอง 16 กันยายน 2562


หนุ่มดาวคะนอง 1 กรกฎาคม 2562
หนุ่มดาวคะนอง 1 กรกฎาคม 2562


หนุ่มดาวคะนอง 16 มิถุนายน 2562
หนุ่มดาวคะนอง 16 มิถุนายน 2562


หนุ่มดาวคะนอง 1 มิถุนายน 2562
หนุ่มดาวคะนอง 1 มิถุนายน 2562


หนุ่มดาวคะนอง 16 พฤษภาคม 2562
หนุ่มดาวคะนอง 16 พฤษภาคม 2562


หนุ่มดาวคะนอง 2 พฤษภาคม 2562
หนุ่มดาวคะนอง 2 พฤษภาคม 2562


หนุ่มดาวคะนอง 16 เมษายน 2562
หนุ่มดาวคะนอง 16 เมษายน 2562


หนุ่มดาวคะนอง 1 เมษายน 2562
หนุ่มดาวคะนอง 1 เมษายน 2562


หนุ่มดาวคะนอง 16 มีนาคม 2562
หนุ่มดาวคะนอง 16 มีนาคม 2562


หนุ่มดาวคะนอง 1 มีนาคม 2562
หนุ่มดาวคะนอง 1 มีนาคม 2562


หนุ่มดาวคะนอง 16 กุมภาพันธ์ 2562
หนุ่มดาวคะนอง 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น