เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

อิสระภาพ นักคิดภูธร 17 มกราคม 2564


ข้อมูลเลขเด็ด อิสระภาพ นักคิดภูธร งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


.


อิสระภาพ นักคิดภูธร 17 มกราคม 2564
อิสระภาพ นักคิดภูธร 17 มกราคม 2564


17 มกราคม 2564
เลขบน : 6 1 3 9 16 26 56
เลขล่าง : 0 1 6 7 10 20 80
รอผล
???
??
30 ธันวาคม 2563
เลขบน : 1 01 41 81
เลขล่าง : 7 71 74 78
เลขที่ออก
628
19
เลขที่เข้า

1 ออกล่าง
16 ธันวาคม 2563
เลขบน : 6 61 60 65
เลขล่าง : 4 41 45 49
เลขที่ออก
303
70
1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 4 1 2 7 14 24 84
เลขล่าง : 3 4 6 9 13 63 73
เลขที่ออก
994
84
เลขที่เข้า

4 4
84 ออกล่าง
9 ออกบน
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 9 2 3 6 90 94 96
เลขล่าง : 5 1 7 8 50 52 59
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

6
1 ออกบน
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 6 1 3 8 61 64 69
เลขล่าง : 5 0 2 8 50 54 58
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

1 8
3 ออกล่าง
8 ออกล่าง
5 ออกบน
0 ออกบน
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 2 4 7 9 20 25 27
เลขล่าง : 3 2 4 7 32 35 39
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

9
3 ออกบน
39 ออกบน
16 กันยายน 2563
เลขบน : 1 2 5 9 31 61 71
เลขล่าง : 9 5 0 8 94 95 97
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

5
5 ออกล่าง
0 ออกบน
8 ออกบน
1 กันยายน 2563
เลขบน : 0 1 4 7 01 04 08
เลขล่าง : 4 1 6 7 50 53 56
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

7
7 ออกบน
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 1 0 4 7 01 31 51
เลขล่าง : 0 3 5 9 50 54 56
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 8 81 84 89
เลขล่าง : 7 07 47 57
เลขที่ออก
391
92
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 4 7 9 20 25 27
เลขล่าง : 3 2 4 7 32 35 39
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 3 35
2 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 3 5 7 15 45 65
เลขล่าง : 1 2 8 9 10 14 18
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5 8
3 ออกล่าง
2 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 6 2 4 9 63 60 69
เลขล่าง : 3 5 6 8 31 32 37
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 5 15 45 85
เลขล่าง : 9 09 49 69
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

5
1 เมษายน 2563
เลขบน : 5 50 52 58
เลขล่าง : 4 41 46 49
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 9 09 49 69
เลขล่าง : 5 50 53 56
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 8 80 83 86
เลขล่าง : 1 31 41 91
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8 83


อิสระภาพ นักคิดภูธร 17 มกราคม 2564
อิสระภาพ นักคิดภูธร 17 มกราคม 2564


อิสระภาพ นักคิดภูธร 30 ธันวาคม 2563
อิสระภาพ นักคิดภูธร 30 ธันวาคม 2563


อิสระภาพ นักคิดภูธร 16 ธันวาคม 2563
อิสระภาพ นักคิดภูธร 16 ธันวาคม 2563


อิสระภาพ นักคิดภูธร 1 ธันวาคม 2563
อิสระภาพ นักคิดภูธร 1 ธันวาคม 2563


อิสระภาพ นักคิดภูธร 16 พฤศจิกายน 2563
อิสระภาพ นักคิดภูธร 16 พฤศจิกายน 2563


อิสระภาพ นักคิดภูธร 16 ตุลาคม 2563
อิสระภาพ นักคิดภูธร 16 ตุลาคม 2563


อิสระภาพ นักคิดภูธร 1 ตุลาคม 2563
อิสระภาพ นักคิดภูธร 1 ตุลาคม 2563


อิสระภาพ นักคิดภูธร 16 กันยายน 2563
อิสระภาพ นักคิดภูธร 16 กันยายน 2563


อิสระภาพ นักคิดภูธร 1 กันยายน 2563
อิสระภาพ นักคิดภูธร 1 กันยายน 2563


อิสระภาพ นักคิดภูธร 16 สิงหาคม 2563
อิสระภาพ นักคิดภูธร 16 สิงหาคม 2563


อิสระภาพ นักคิดภูธร 1 สิงหาคม 2563
อิสระภาพ นักคิดภูธร 1 สิงหาคม 2563


อิสระภาพ นักคิดภูธร 16 กรกฎาคม 2563
อิสระภาพ นักคิดภูธร 16 กรกฎาคม 2563


อิสระภาพ นักคิดภูธร 1 กรกฎาคม 2563
อิสระภาพ นักคิดภูธร 1 กรกฎาคม 2563


อิสระภาพ นักคิดภูธร 16 มิถุนายน 2563
อิสระภาพ นักคิดภูธร 16 มิถุนายน 2563


อิสระภาพ นักคิดภูธร 1 มิถุนายน 2563
อิสระภาพ นักคิดภูธร 1 มิถุนายน 2563


อิสระภาพ นักคิดภูธร 1 เมษายน 2563
อิสระภาพ นักคิดภูธร 1 เมษายน 2563


อิสระภาพ นักคิดภูธร 16 มีนาคม 2563
อิสระภาพ นักคิดภูธร 16 มีนาคม 2563


อิสระภาพ นักคิดภูธร 1 มีนาคม 2563
อิสระภาพ นักคิดภูธร 1 มีนาคม 2563


อิสระภาพ นักคิดภูธร 16 กุมภาพันธ์ 2563
อิสระภาพ นักคิดภูธร 16 กุมภาพันธ์ 2563


อิสระภาพ นักคิดภูธร 1 กุมภาพันธ์ 2563
อิสระภาพ นักคิดภูธร 1 กุมภาพันธ์ 2563


อิสระภาพ นักคิดภูธร 17 มกราคม 2563
อิสระภาพ นักคิดภูธร 17 มกราคม 2563


อิสระภาพ นักคิดภูธร 30 ธันวาคม 2562
อิสระภาพ นักคิดภูธร 30 ธันวาคม 2562


อิสระภาพ นักคิดภูธร 16 ธันวาคม 2562
อิสระภาพ นักคิดภูธร 16 ธันวาคม 2562


อิสระภาพ นักคิดภูธร 1 ธันวาคม 2562
อิสระภาพ นักคิดภูธร 1 ธันวาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น