เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

อาจารย์ หัวเสือ 1 กรกฎาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด อาจารย์ หัวเสือ งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


1 กรกฎาคม 2562
บน-ล่าง : 22 25 27 29 42 45 47 49 75 77 79 95 99
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

47
16 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 01 04 03 08 31 34 36 38 61 64 66 68 81 84 88
เลขที่ออก
055
29
1 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 12 15 18 19 42 45 48 49 72 75 78 79 92 95 98 99
เลขที่ออก
461
46
16 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 03 04 05 07 23 24 25 27 53 54 55 57 83 84 85 87
เลขที่ออก
526
71
2 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 22 23 26 28 42 43 46 48 83 86 88 92 93 96 98
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

42
16 เมษายน 2562
บน-ล่าง : 03 05 04 07 53 54 55 57 73 74 77 83 84 85 87
เลขที่ออก
331
23
1 เมษายน 2562
บน-ล่าง : 12 13 16 19 22 23 26 29 63 66 69 93 99
เลขที่ออก
767
52
16 มีนาคม 2562
บน-ล่าง : 40 41 45 47 70 71 75 77 80 81 85 87 00 01 05
เลขที่ออก
628
64
1 มีนาคม 2562
บน-ล่าง : 31 32 36 38 51 52 56 58 61 62 66 68 91 92 96 98
เลขที่ออก
650
65
เลขที่เข้า

56
16 กุมภาพันธ์ 2562
บน-ล่าง : 12 14 15 17 42 44 45 47 52 55 57 72 77
เลขที่ออก
824
56
เลขที่เข้า

42
1 กุมภาพันธ์ 2562
บน-ล่าง : 30 34 36 39 40 44 46 49 60 66 69 90 99
เลขที่ออก
134
04
เลขที่เข้า

34 40
17 มกราคม 2562
บน-ล่าง : 21 23 25 27 41 43 45 47 51 53 55 57 71 73 77
เลขที่ออก
079
65
30 ธันวาคม 2561
บน-ล่าง : 01 03 05 07 21 23 25 27 31 33 35 37 71 75 77
เลขที่ออก
867
02
16 ธันวาคม 2561
บน-ล่าง : 12 16 19 10 32 36 39 30 62 66 69 60 82 86 89 80
เลขที่ออก
564
62
เลขที่เข้า

62


อาจารย์ หัวเสือ 1 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ หัวเสือ 1 กรกฎาคม 2562


อาจารย์ หัวเสือ 16 มิถุนายน 2562
อาจารย์ หัวเสือ 16 มิถุนายน 2562


อาจารย์ หัวเสือ 1 มิถุนายน 2562
อาจารย์ หัวเสือ 1 มิถุนายน 2562


อาจารย์ หัวเสือ 16 พฤษภาคม 2562
อาจารย์ หัวเสือ 16 พฤษภาคม 2562


อาจารย์ หัวเสือ 2 พฤษภาคม 2562
อาจารย์ หัวเสือ 2 พฤษภาคม 2562


อาจารย์ หัวเสือ 16 เมษายน 2562
อาจารย์ หัวเสือ 16 เมษายน 2562


อาจารย์ หัวเสือ 1 เมษายน 2562
อาจารย์ หัวเสือ 1 เมษายน 2562


อาจารย์ หัวเสือ 16 มีนาคม 2562
อาจารย์ หัวเสือ 16 มีนาคม 2562


อาจารย์ หัวเสือ 1 มีนาคม 2562
อาจารย์ หัวเสือ 1 มีนาคม 2562


อาจารย์ หัวเสือ 16 กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์ หัวเสือ 16 กุมภาพันธ์ 2562


อาจารย์ หัวเสือ 30 ธันวาคม 2561
อาจารย์ หัวเสือ 30 ธันวาคม 2561www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น