เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

อาจารย์ หัวเสือ 1 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด อาจารย์ หัวเสือ งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


1 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 02 03 06 07 12 13 16 17 52 53 56 57 82 83 86 87
เลขที่ออก
522
81
16 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 41 42 45 49 51 52 55 59 61 62 65 69 71 72 75 79
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 20 30 40 60 23 33 43 63 27 37 47 67 28 38 48 68
เลขที่ออก
375
79
16 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 41 51 61 91 43 53 63 93 45 55 65 95 47 57 67 97
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

51
1 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 20 25 27 28 30 35 37 38 60 65 67 68 80 85 87 88
เลขที่ออก
197
59
16 กันยายน 2562
บน-ล่าง : 23 24 26 27 53 54 56 57 63 64 66 67 93 94 96 97
เลขที่ออก
388
85
1 กรกฎาคม 2562
บน-ล่าง : 22 25 27 29 42 45 47 49 75 77 79 95 99
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

47
16 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 01 04 03 08 31 34 36 38 61 64 66 68 81 84 88
เลขที่ออก
055
29
1 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 12 15 18 19 42 45 48 49 72 75 78 79 92 95 98 99
เลขที่ออก
461
46
16 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 03 04 05 07 23 24 25 27 53 54 55 57 83 84 85 87
เลขที่ออก
526
71
2 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 22 23 26 28 42 43 46 48 83 86 88 92 93 96 98
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

42
16 เมษายน 2562
บน-ล่าง : 03 05 04 07 53 54 55 57 73 74 77 83 84 85 87
เลขที่ออก
331
23


อาจารย์ หัวเสือ 1 ธันวาคม 2562
อาจารย์ หัวเสือ 1 ธันวาคม 2562


อาจารย์ หัวเสือ 16 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ หัวเสือ 16 พฤศจิกายน 2562


อาจารย์ หัวเสือ 1 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ หัวเสือ 1 พฤศจิกายน 2562


อาจารย์ หัวเสือ 16 ตุลาคม 2562
อาจารย์ หัวเสือ 16 ตุลาคม 2562


อาจารย์ หัวเสือ 1 ตุลาคม 2562
อาจารย์ หัวเสือ 1 ตุลาคม 2562


อาจารย์ หัวเสือ 16 กันยายน 2562
อาจารย์ หัวเสือ 16 กันยายน 2562


อาจารย์ หัวเสือ 1 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ หัวเสือ 1 กรกฎาคม 2562


อาจารย์ หัวเสือ 16 มิถุนายน 2562
อาจารย์ หัวเสือ 16 มิถุนายน 2562


อาจารย์ หัวเสือ 1 มิถุนายน 2562
อาจารย์ หัวเสือ 1 มิถุนายน 2562


อาจารย์ หัวเสือ 16 พฤษภาคม 2562
อาจารย์ หัวเสือ 16 พฤษภาคม 2562


อาจารย์ หัวเสือ 2 พฤษภาคม 2562
อาจารย์ หัวเสือ 2 พฤษภาคม 2562


อาจารย์ หัวเสือ 16 เมษายน 2562
อาจารย์ หัวเสือ 16 เมษายน 2562


อาจารย์ หัวเสือ 1 เมษายน 2562
อาจารย์ หัวเสือ 1 เมษายน 2562


อาจารย์ หัวเสือ 16 มีนาคม 2562
อาจารย์ หัวเสือ 16 มีนาคม 2562


อาจารย์ หัวเสือ 1 มีนาคม 2562
อาจารย์ หัวเสือ 1 มีนาคม 2562


อาจารย์ หัวเสือ 16 กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์ หัวเสือ 16 กุมภาพันธ์ 2562


อาจารย์ หัวเสือ 30 ธันวาคม 2561
อาจารย์ หัวเสือ 30 ธันวาคม 2561www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น