เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

อาจารย์ หัวเสือ 16 สิงหาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด อาจารย์ หัวเสือ งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


.


อาจารย์ หัวเสือ 16 สิงหาคม 2563
อาจารย์ หัวเสือ 16 สิงหาคม 2563


16 สิงหาคม 2563
บน-ล่าง : 1 6 01 04 06 08 11 14 16 18 64 66 68 84 88
รอผล
???
??
1 สิงหาคม 2563
บน-ล่าง : 1 6 14 15 17 19 24 25 27 29 34 35 37 39 74 75 77 79
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

1 19 29
16 กรกฎาคม 2563
บน-ล่าง : 1 6 31 32 35 38 51 52 55 58 61 62 65 68 81 82 88
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

6 35 68
1 กรกฎาคม 2563
บน-ล่าง : 1 6 01 11 41 71 02 12 42 72 06 16 46 76 07 47 77
เลขที่ออก
258
83
16 มิถุนายน 2563
บน-ล่าง : 98 95 94 92 68 65 64 62 58 55 54 52 38 35 34 32
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
บน-ล่าง : 20 21 26 27 40 41 46 47 50 51 56 57 70 71 76 77
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

76
1 เมษายน 2563
บน-ล่าง : 13 14 16 18 43 44 46 48 53 54 56 58 73 74 76 78
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
บน-ล่าง : 02 05 07 09 32 35 37 39 62 65 67 69 92 95 97 99
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
บน-ล่าง : 21 25 26 28 41 45 46 48 61 65 66 68 81 85 88
เลขที่ออก
938
98
16 กุมภาพันธ์ 2563
บน-ล่าง : 01 02 05 09 41 44 45 49 81 84 85 89 91 95 99
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

49
1 กุมภาพันธ์ 2563
บน-ล่าง : 14 24 54 94 16 26 56 96 18 28 58 98 10 20 50 90
เลขที่ออก
227
06
17 มกราคม 2563
บน-ล่าง : 40 43 46 48 60 63 66 68 70 73 76 78 90 93 96 98
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

68
30 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 31 32 34 39 51 52 54 59 61 62 64 69 81 82 84 89
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

81
16 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 20 22 26 27 40 42 46 47 70 76 77 90 92 96 97
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

42 97
1 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 02 03 06 07 12 13 16 17 52 53 56 57 82 83 86 87
เลขที่ออก
522
81
16 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 41 42 45 49 51 52 55 59 61 62 65 69 71 72 75 79
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 20 30 40 60 23 33 43 63 27 37 47 67 28 38 48 68
เลขที่ออก
375
79
16 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 41 51 61 91 43 53 63 93 45 55 65 95 47 57 67 97
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

51


อาจารย์ หัวเสือ 16 สิงหาคม 2563
อาจารย์ หัวเสือ 16 สิงหาคม 2563


อาจารย์ หัวเสือ 1 สิงหาคม 2563
อาจารย์ หัวเสือ 1 สิงหาคม 2563


อาจารย์ หัวเสือ 16 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ หัวเสือ 16 กรกฎาคม 2563


อาจารย์ หัวเสือ 1 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ หัวเสือ 1 กรกฎาคม 2563


อาจารย์ หัวเสือ 16 มิถุนายน 2563
อาจารย์ หัวเสือ 16 มิถุนายน 2563


อาจารย์ หัวเสือ 1 มิถุนายน 2563
อาจารย์ หัวเสือ 1 มิถุนายน 2563


อาจารย์ หัวเสือ 1 เมษายน 2563
อาจารย์ หัวเสือ 1 เมษายน 2563


อาจารย์ หัวเสือ 16 มีนาคม 2563
อาจารย์ หัวเสือ 16 มีนาคม 2563


อาจารย์ หัวเสือ 1 มีนาคม 2563
อาจารย์ หัวเสือ 1 มีนาคม 2563


อาจารย์ หัวเสือ 16 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ หัวเสือ 16 กุมภาพันธ์ 2563


อาจารย์ หัวเสือ 1 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ หัวเสือ 1 กุมภาพันธ์ 2563


อาจารย์ หัวเสือ 17 มกราคม 2563
อาจารย์ หัวเสือ 17 มกราคม 2563


อาจารย์ หัวเสือ 30 ธันวาคม 2562
อาจารย์ หัวเสือ 30 ธันวาคม 2562


อาจารย์ หัวเสือ 16 ธันวาคม 2562
อาจารย์ หัวเสือ 16 ธันวาคม 2562


อาจารย์ หัวเสือ 1 ธันวาคม 2562
อาจารย์ หัวเสือ 1 ธันวาคม 2562


อาจารย์ หัวเสือ 16 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ หัวเสือ 16 พฤศจิกายน 2562


อาจารย์ หัวเสือ 1 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ หัวเสือ 1 พฤศจิกายน 2562


อาจารย์ หัวเสือ 16 ตุลาคม 2562
อาจารย์ หัวเสือ 16 ตุลาคม 2562


อาจารย์ หัวเสือ 1 ตุลาคม 2562
อาจารย์ หัวเสือ 1 ตุลาคม 2562


อาจารย์ หัวเสือ 16 กันยายน 2562
อาจารย์ หัวเสือ 16 กันยายน 2562


อาจารย์ หัวเสือ 1 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ หัวเสือ 1 กรกฎาคม 2562


อาจารย์ หัวเสือ 16 มิถุนายน 2562
อาจารย์ หัวเสือ 16 มิถุนายน 2562


อาจารย์ หัวเสือ 1 มิถุนายน 2562
อาจารย์ หัวเสือ 1 มิถุนายน 2562


อาจารย์ หัวเสือ 16 พฤษภาคม 2562
อาจารย์ หัวเสือ 16 พฤษภาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น