เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

แม่ฝัน 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด แม่ฝัน งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


แม่ฝัน 16 ธันวาคม 2562
แม่ฝัน 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 2 4 6 9
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 1 5 3 8
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1 5 8
16 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 0 4 5 7
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 3 4 6 9
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3 9
16 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 4 7 0 1
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 1
1 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 3 5 8 9
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

5 9
16 กันยายน 2562
บน-ล่าง : 2 4 6 0
เลขที่ออก
388
85
1 กรกฎาคม 2562
บน-ล่าง : 2 9
เลขที่ออก
647
86
16 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 1 8 9 5
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

9 5
1 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 7 8
เลขที่ออก
461
46
16 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 1 4
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

1
2 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 2 8
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2
16 เมษายน 2562
บน-ล่าง : 3 9
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3


แม่ฝัน 16 ธันวาคม 2562
แม่ฝัน 16 ธันวาคม 2562


แม่ฝัน 1 ธันวาคม 2562
แม่ฝัน 1 ธันวาคม 2562


แม่ฝัน 16 พฤศจิกายน 2562
แม่ฝัน 16 พฤศจิกายน 2562


แม่ฝัน 1 พฤศจิกายน 2562
แม่ฝัน 1 พฤศจิกายน 2562


แม่ฝัน 16 ตุลาคม 2562
แม่ฝัน 16 ตุลาคม 2562


แม่ฝัน 1 ตุลาคม 2562
แม่ฝัน 1 ตุลาคม 2562


แม่ฝัน 16 กันยายน 2562
แม่ฝัน 16 กันยายน 2562


แม่ฝัน 1 กรกฎาคม 2562
แม่ฝัน 1 กรกฎาคม 2562


แม่ฝัน 16 มิถุนายน 2562
แม่ฝัน 16 มิถุนายน 2562


แม่ฝัน 1 มิถุนายน 2562
แม่ฝัน 1 มิถุนายน 2562


แม่ฝัน 16 พฤษภาคม 2562
แม่ฝัน 16 พฤษภาคม 2562


แม่ฝัน 2 พฤษภาคม 2562
แม่ฝัน 2 พฤษภาคม 2562


แม่ฝัน 16 เมษายน 2562
แม่ฝัน 16 เมษายน 2562


แม่ฝัน 1 เมษายน 2562
แม่ฝัน 1 เมษายน 2562


แม่ฝัน 16 มีนาคม 2562
แม่ฝัน 16 มีนาคม 2562


แม่ฝัน 1 มีนาคม 2562
แม่ฝัน 1 มีนาคม 2562


แม่ฝัน 16 กุมภาพันธ์ 2562
แม่ฝัน 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น