เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

จ๊ะทิงจา 16 พฤศจิกายน 2562


ข้อมูลเลขเด็ด จ๊ะทิงจา งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


จ๊ะทิงจา 16 พฤศจิกายน 2562
จ๊ะทิงจา 16 พฤศจิกายน 2562


16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 783 349
บน-ล่าง : 4 8 43 45 49 83 85 89
รอผล
???
??
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 261 495
บน-ล่าง : 6 9 60 61 65 90 91 95
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

9
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 941 548
บน-ล่าง : 4 7 41 43 48 71 73 78
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4
16 กันยายน 2562
เลขบน : 632 561
บน-ล่าง : 3 6 31 32 37 61 62 67
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

3
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 923 124
บน-ล่าง : 2 6 23 26 28 63 66 68
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

6 68
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 590 371
บน-ล่าง : 1 0 21 71 91 20 70 90
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

0
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 430 536
บน-ล่าง : 5 8 41 46 59 81 86 89
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

46
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 430 536
บน-ล่าง : 3 7 30 31 36 70 71 76
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

7 71
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 651 287
บน-ล่าง : 5 8 51 53 57 81 83 87
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

5
16 เมษายน 2562
เลขบน : 430 890
บน-ล่าง : 3 9 30 34 38 90 94 98
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3
1 เมษายน 2562
เลขบน : 621 329
บน-ล่าง : 2 7 21 25 39 71 75 79
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

2 7 25
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 340 782
บน-ล่าง : 4 8 40 42 46 80 82 86
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

4 8 46 82


จ๊ะทิงจา 16 พฤศจิกายน 2562
จ๊ะทิงจา 16 พฤศจิกายน 2562


จ๊ะทิงจา 1 พฤศจิกายน 2562
จ๊ะทิงจา 1 พฤศจิกายน 2562


จ๊ะทิงจา 16 ตุลาคม 2562
จ๊ะทิงจา 16 ตุลาคม 2562


จ๊ะทิงจา 16 กันยายน 2562
จ๊ะทิงจา 16 กันยายน 2562


จ๊ะทิงจา 1 กรกฎาคม 2562
จ๊ะทิงจา 1 กรกฎาคม 2562


จ๊ะทิงจา 16 มิถุนายน 2562
จ๊ะทิงจา 16 มิถุนายน 2562


จ๊ะทิงจา 1 มิถุนายน 2562
จ๊ะทิงจา 1 มิถุนายน 2562


จ๊ะทิงจา 16 พฤษภาคม 2562
จ๊ะทิงจา 16 พฤษภาคม 2562


จ๊ะทิงจา 2 พฤษภาคม 2562
จ๊ะทิงจา 2 พฤษภาคม 2562


จ๊ะทิงจา 16 เมษายน 2562
จ๊ะทิงจา 16 เมษายน 2562


จ๊ะทิงจา 1 เมษายน 2562
จ๊ะทิงจา 1 เมษายน 2562


จ๊ะทิงจา 16 มีนาคม 2562
จ๊ะทิงจา 16 มีนาคม 2562


จ๊ะทิงจา 1 มีนาคม 2562
จ๊ะทิงจา 1 มีนาคม 2562


จ๊ะทิงจา 16 กุมภาพันธ์ 2562
จ๊ะทิงจา 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น