เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

จ๊ะทิงจา 17 มกราคม 2564


ข้อมูลเลขเด็ด จ๊ะทิงจา งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


.


จ๊ะทิงจา 17 มกราคม 2564
จ๊ะทิงจา 17 มกราคม 2564


17 มกราคม 2564
เลขบน : 214 986
บน-ล่าง : 4 6 04 14 84 06 16 86
รอผล
???
??
30 ธันวาคม 2563
เลขบน : 540 942
บน-ล่าง : 40 42 48 70 72 18
เลขที่ออก
628
19
16 ธันวาคม 2563
เลขบน : 121 045 641 121 045 641
บน-ล่าง : 41 71 25 45 75 5 1
เลขที่ออก
303
70
1 ธันวาคม 2563
บน-ล่าง : 3 6 30 31 39 60 61 69
เลขที่ออก
994
84
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 912 235
บน-ล่าง : 2 5 12 32 62 15 35 65
เลขที่ออก
661
46
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 148 043
บน-ล่าง : 4 7 40 43 48 70 73 78
เลขที่ออก
051
38
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 621 723
บน-ล่าง : 2 5 21 23 29 51 53 59
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

5 59
16 กันยายน 2563
เลขบน : 621 594
บน-ล่าง : 1 4 01 21 91 04 24 94
เลขที่ออก
083
57
1 กันยายน 2563
เลขบน : 430 890
บน-ล่าง : 3 9 30 34 38 90 94 98
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

9 98
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 721 091
บน-ล่าง : 1 5 21 41 91 25 45 95
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 546 874
บน-ล่าง : 4 8 40 46 47 80 86 87
เลขที่ออก
391
92
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 621 723
บน-ล่าง : 2 5 21 23 29 51 53 59
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 5 53
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 843 970
บน-ล่าง : 4 7 40 43 46 70 73 76
เลขที่ออก
258
83
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 532 057
บน-ล่าง : 3 5 31 32 37 51 52 57
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 134 869
บน-ล่าง : 4 9 04 34 64 09 39 69
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

4
1 เมษายน 2563
เลขบน : 650 154
บน-ล่าง : 5 7 50 54 59 70 74 79
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 523 763
บน-ล่าง : 2 6 21 23 27 61 63 67
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

6
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 702 309
บน-ล่าง : 0 1 02 05 09 12 15 19
เลขที่ออก
938
98


จ๊ะทิงจา 17 มกราคม 2564
จ๊ะทิงจา 17 มกราคม 2564


จ๊ะทิงจา 30 ธันวาคม 2563
จ๊ะทิงจา 30 ธันวาคม 2563


จ๊ะทิงจา 16 ธันวาคม 2563
จ๊ะทิงจา 16 ธันวาคม 2563


จ๊ะทิงจา 1 ธันวาคม 2563
จ๊ะทิงจา 1 ธันวาคม 2563


จ๊ะทิงจา 16 พฤศจิกายน 2563
จ๊ะทิงจา 16 พฤศจิกายน 2563


จ๊ะทิงจา 16 ตุลาคม 2563
จ๊ะทิงจา 16 ตุลาคม 2563


จ๊ะทิงจา 1 ตุลาคม 2563
จ๊ะทิงจา 1 ตุลาคม 2563


จ๊ะทิงจา 16 กันยายน 2563
จ๊ะทิงจา 16 กันยายน 2563


จ๊ะทิงจา 1 กันยายน 2563
จ๊ะทิงจา 1 กันยายน 2563


จ๊ะทิงจา 16 สิงหาคม 2563
จ๊ะทิงจา 16 สิงหาคม 2563


จ๊ะทิงจา 1 สิงหาคม 2563
จ๊ะทิงจา 1 สิงหาคม 2563


จ๊ะทิงจา 16 กรกฎาคม 2563
จ๊ะทิงจา 16 กรกฎาคม 2563


จ๊ะทิงจา 1 กรกฎาคม 2563
จ๊ะทิงจา 1 กรกฎาคม 2563


จ๊ะทิงจา 16 มิถุนายน 2563
จ๊ะทิงจา 16 มิถุนายน 2563


จ๊ะทิงจา 1 มิถุนายน 2563
จ๊ะทิงจา 1 มิถุนายน 2563


จ๊ะทิงจา 1 เมษายน 2563
จ๊ะทิงจา 1 เมษายน 2563


จ๊ะทิงจา 16 มีนาคม 2563
จ๊ะทิงจา 16 มีนาคม 2563


จ๊ะทิงจา 1 มีนาคม 2563
จ๊ะทิงจา 1 มีนาคม 2563


จ๊ะทิงจา 16 กุมภาพันธ์ 2563
จ๊ะทิงจา 16 กุมภาพันธ์ 2563


จ๊ะทิงจา 1 กุมภาพันธ์ 2563
จ๊ะทิงจา 1 กุมภาพันธ์ 2563


จ๊ะทิงจา 17 มกราคม 2563
จ๊ะทิงจา 17 มกราคม 2563


จ๊ะทิงจา 30 ธันวาคม 2562
จ๊ะทิงจา 30 ธันวาคม 2562


จ๊ะทิงจา 16 ธันวาคม 2562
จ๊ะทิงจา 16 ธันวาคม 2562


จ๊ะทิงจา 1 ธันวาคม 2562
จ๊ะทิงจา 1 ธันวาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น