เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

จ๊ะทิงจา 17 มกราคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด จ๊ะทิงจา งวดวันที่ 17 มกราคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


17 มกราคม 2563
เลขบน : 340 763
บน-ล่าง : 4 6 40 43 46 60 63 66
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

4 6
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 461 563 461 563
บน-ล่าง : 6 9 61 63 65 91 93 95
เลขที่ออก
541
81
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 920 124
บน-ล่าง : 2 7 20 24 28 70 74 78
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2 7 24
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 051 253
บน-ล่าง : 5 9 51 53 57 91 93 97
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

5
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 783 349
บน-ล่าง : 4 8 43 45 49 83 85 89
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 261 495
บน-ล่าง : 6 9 60 61 65 90 91 95
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

9
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 941 548
บน-ล่าง : 4 7 41 43 48 71 73 78
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4
16 กันยายน 2562
เลขบน : 632 561
บน-ล่าง : 3 6 31 32 37 61 62 67
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

3
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 923 124
บน-ล่าง : 2 6 23 26 28 63 66 68
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

6 68
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 590 371
บน-ล่าง : 1 0 21 71 91 20 70 90
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

0
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 430 536
บน-ล่าง : 5 8 41 46 59 81 86 89
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

46


จ๊ะทิงจา 17 มกราคม 2563
จ๊ะทิงจา 17 มกราคม 2563


จ๊ะทิงจา 30 ธันวาคม 2562
จ๊ะทิงจา 30 ธันวาคม 2562


จ๊ะทิงจา 16 ธันวาคม 2562
จ๊ะทิงจา 16 ธันวาคม 2562


จ๊ะทิงจา 1 ธันวาคม 2562
จ๊ะทิงจา 1 ธันวาคม 2562


จ๊ะทิงจา 16 พฤศจิกายน 2562
จ๊ะทิงจา 16 พฤศจิกายน 2562


จ๊ะทิงจา 1 พฤศจิกายน 2562
จ๊ะทิงจา 1 พฤศจิกายน 2562


จ๊ะทิงจา 16 ตุลาคม 2562
จ๊ะทิงจา 16 ตุลาคม 2562


จ๊ะทิงจา 16 กันยายน 2562
จ๊ะทิงจา 16 กันยายน 2562


จ๊ะทิงจา 1 กรกฎาคม 2562
จ๊ะทิงจา 1 กรกฎาคม 2562


จ๊ะทิงจา 16 มิถุนายน 2562
จ๊ะทิงจา 16 มิถุนายน 2562


จ๊ะทิงจา 1 มิถุนายน 2562
จ๊ะทิงจา 1 มิถุนายน 2562


จ๊ะทิงจา 16 พฤษภาคม 2562
จ๊ะทิงจา 16 พฤษภาคม 2562


จ๊ะทิงจา 2 พฤษภาคม 2562
จ๊ะทิงจา 2 พฤษภาคม 2562


จ๊ะทิงจา 16 เมษายน 2562
จ๊ะทิงจา 16 เมษายน 2562


จ๊ะทิงจา 1 เมษายน 2562
จ๊ะทิงจา 1 เมษายน 2562


จ๊ะทิงจา 16 มีนาคม 2562
จ๊ะทิงจา 16 มีนาคม 2562


จ๊ะทิงจา 1 มีนาคม 2562
จ๊ะทิงจา 1 มีนาคม 2562


จ๊ะทิงจา 16 กุมภาพันธ์ 2562
จ๊ะทิงจา 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น