เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

สนามชัยเขต 1 ธันวาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด สนามชัยเขต งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


.


สนามชัยเขต 1 ธันวาคม 2563
สนามชัยเขต 1 ธันวาคม 2563


1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 2 4 9 0 02 32 62 82 04 34 64 84 304 732 764 184
เลขที่ออก
994
84
เลขที่เข้า

4 9
84 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 2 6 7 9 21 23 25 28 61 63 65 68 721 523 461 368
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

6 61
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 6 9 3 4 60 61 64 68 90 91 94 98 460 368 390 794
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

3 ออกล่าง
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 2 5 3 8 21 51 23 53 16 56 17 57 721 623 453 857
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

3 8
5 ออกล่าง
16 กันยายน 2563
เลขบน : 1 4 5 9 21 31 61 71 24 34 64 74 921 861 034 874
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
1 กันยายน 2563
เลขบน : 4 5 7 0 40 43 46 48 50 53 56 58 740 146 953 658
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

7
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 0 1 3 8 01 03 06 08 81 83 86 88 901 403 206 781
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1 8
88 ออกล่าง
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 4 7 8 9 40 42 45 49 70 72 75 79 640 145 370 579
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

9
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 3 5 8 21 23 51 53 16 17 56 57 721 623 453 857
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 8
3 ออกล่าง
5 ออกล่าง
53 ออกล่าง
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 4 5 8 13 53 14 54 16 56 19 59 413 516 253 856
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5 8
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 0 1 3 7 02 32 05 35 12 72 15 75 902 812 635 072
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 6 30 34 35 39 60 64 65 69 430 235 764 165
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

6
1 เมษายน 2563
เลขบน : 1 4 10 12 16 17 40 42 46 47 916 517 340 647
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 6 9 21 25 31 35 61 65 91 95 521 835 461 095
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

6
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 0 1 02 04 06 09 12 14 16 19 902 409 712 516
เลขที่ออก
938
98
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 1 4 8 9 11 13 15 18 83 85 88 511 218 485 783
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

4
9 ออกล่าง
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 4 7 8 9 40 45 70 75 80 85 90 95 745 270 680 495
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7
17 มกราคม 2563
เลขบน : 3 6 31 34 36 38 61 64 66 68 231 936 764 561
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6 ออกล่าง
68 ออกล่าง


สนามชัยเขต 1 ธันวาคม 2563
สนามชัยเขต 1 ธันวาคม 2563


สนามชัยเขต 16 พฤศจิกายน 2563
สนามชัยเขต 16 พฤศจิกายน 2563


สนามชัยเขต 16 ตุลาคม 2563
สนามชัยเขต 16 ตุลาคม 2563


สนามชัยเขต 1 ตุลาคม 2563
สนามชัยเขต 1 ตุลาคม 2563


สนามชัยเขต 16 กันยายน 2563
สนามชัยเขต 16 กันยายน 2563


สนามชัยเขต 1 กันยายน 2563
สนามชัยเขต 1 กันยายน 2563


สนามชัยเขต 16 สิงหาคม 2563
สนามชัยเขต 16 สิงหาคม 2563


สนามชัยเขต 1 สิงหาคม 2563
สนามชัยเขต 1 สิงหาคม 2563


สนามชัยเขต 16 กรกฎาคม 2563
สนามชัยเขต 16 กรกฎาคม 2563


สนามชัยเขต 1 กรกฎาคม 2563
สนามชัยเขต 1 กรกฎาคม 2563


สนามชัยเขต 16 มิถุนายน 2563
สนามชัยเขต 16 มิถุนายน 2563


สนามชัยเขต 1 มิถุนายน 2563
สนามชัยเขต 1 มิถุนายน 2563


สนามชัยเขต 1 เมษายน 2563
สนามชัยเขต 1 เมษายน 2563


สนามชัยเขต 16 มีนาคม 2563
สนามชัยเขต 16 มีนาคม 2563


สนามชัยเขต 1 มีนาคม 2563
สนามชัยเขต 1 มีนาคม 2563


สนามชัยเขต 16 กุมภาพันธ์ 2563
สนามชัยเขต 16 กุมภาพันธ์ 2563


สนามชัยเขต 1 กุมภาพันธ์ 2563
สนามชัยเขต 1 กุมภาพันธ์ 2563


สนามชัยเขต 17 มกราคม 2563
สนามชัยเขต 17 มกราคม 2563


สนามชัยเขต 30 ธันวาคม 2562
สนามชัยเขต 30 ธันวาคม 2562


สนามชัยเขต 16 ธันวาคม 2562
สนามชัยเขต 16 ธันวาคม 2562


สนามชัยเขต 1 ธันวาคม 2562
สนามชัยเขต 1 ธันวาคม 2562


สนามชัยเขต 16 พฤศจิกายน 2562
สนามชัยเขต 16 พฤศจิกายน 2562


สนามชัยเขต 1 พฤศจิกายน 2562
สนามชัยเขต 1 พฤศจิกายน 2562


สนามชัยเขต 16 ตุลาคม 2562
สนามชัยเขต 16 ตุลาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น