เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

กระสุนทอง 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด กระสุนทอง งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


กระสุนทอง 16 ธันวาคม 2562
กระสุนทอง 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 8 81 84 384
เลขล่าง : 5 05 65
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 20 28 920
เลขล่าง : 4 14 84
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

2
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 4 41 48 348
เลขล่าง : 8 80 83
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 32 35 832
เลขล่าง : 4 42 48
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 01 61 761
เลขล่าง : 3 31 37
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

1 ออกล่าง
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 8 80 82 982
เลขล่าง : 0 40 80
เลขที่ออก
197
59
16 กันยายน 2562
เลขบน : 3 23 63 763
เลขล่าง : 4 34 54
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

3
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 932 35 32 4 3
เลขล่าง : 04 4 94
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

4
4 ออกบน
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 01 21 621
เลขล่าง : 5 53 56
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 7 70 75 875
เลขล่าง : 4 40 49
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 1 13 18 218
เลขล่าง : 7 72 76
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

7
1 ออกล่าง
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 9 91 94 394
เลขล่าง : 5 50 56
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

5
16 เมษายน 2562
เลขบน : 8 83 86 986
เลขล่าง : 1 13 10
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

1 ออกบน
13 ออกบน


กระสุนทอง 16 ธันวาคม 2562
กระสุนทอง 16 ธันวาคม 2562


กระสุนทอง 1 ธันวาคม 2562
กระสุนทอง 1 ธันวาคม 2562


กระสุนทอง 16 พฤศจิกายน 2562
กระสุนทอง 16 พฤศจิกายน 2562


กระสุนทอง 1 พฤศจิกายน 2562
กระสุนทอง 1 พฤศจิกายน 2562


กระสุนทอง 16 ตุลาคม 2562
กระสุนทอง 16 ตุลาคม 2562


กระสุนทอง 1 ตุลาคม 2562
กระสุนทอง 1 ตุลาคม 2562


กระสุนทอง 16 กันยายน 2562
กระสุนทอง 16 กันยายน 2562


กระสุนทอง 16 กันยายน 2562
กระสุนทอง 16 กันยายน 2562


กระสุนทอง 1 กรกฎาคม 2562
กระสุนทอง 1 กรกฎาคม 2562


กระสุนทอง 16 มิถุนายน 2562
กระสุนทอง 16 มิถุนายน 2562


กระสุนทอง 1 มิถุนายน 2562
กระสุนทอง 1 มิถุนายน 2562


กระสุนทอง 16 พฤษภาคม 2562
กระสุนทอง 16 พฤษภาคม 2562


กระสุนทอง 2 พฤษภาคม 2562
กระสุนทอง 2 พฤษภาคม 2562


กระสุนทอง 16 เมษายน 2562
กระสุนทอง 16 เมษายน 2562


กระสุนทอง 1 เมษายน 2562
กระสุนทอง 1 เมษายน 2562


กระสุนทอง 16 มีนาคม 2562
กระสุนทอง 16 มีนาคม 2562


กระสุนทอง 1 มีนาคม 2562
กระสุนทอง 1 มีนาคม 2562


กระสุนทอง 16 กุมภาพันธ์ 2562
กระสุนทอง 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น