เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

แฟนจ๋า 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด แฟนจ๋า งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


แฟนจ๋า 16 ธันวาคม 2562
แฟนจ๋า 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
เลขล่าง : 9 09 19 49 69
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
เลขล่าง : 0 01 04 06 09
เลขที่ออก
522
81
16 พฤศจิกายน 2562
เลขล่าง : 7 70 71 75 78
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขล่าง : 3 31 32 36 39
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขล่าง : 5 52 53 57 58
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

5
1 ตุลาคม 2562
เลขล่าง : 0 01 04 06 07
เลขที่ออก
197
59
16 กันยายน 2562
เลขล่าง : 3 32 34 35 39
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

3 ออกบน
1 กรกฎาคม 2562
เลขล่าง : 9 90 93 96 97
เลขที่ออก
647
86
16 มิถุนายน 2562
เลขล่าง : 1 01 21 51 81
เลขที่ออก
055
29
1 มิถุนายน 2562
เลขล่าง : 7 70 73 76 78
เลขที่ออก
461
46
16 พฤษภาคม 2562
เลขล่าง : 2 21 24 26 29
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2 ออกบน
26 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขล่าง : 5 05 25 65 85
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

5 25
16 เมษายน 2562
เลขล่าง : 3 31 35 36 38
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3
31 ออกบน


แฟนจ๋า 16 ธันวาคม 2562
แฟนจ๋า 16 ธันวาคม 2562


แฟนจ๋า 1 ธันวาคม 2562
แฟนจ๋า 1 ธันวาคม 2562


แฟนจ๋า 16 พฤศจิกายน 2562
แฟนจ๋า 16 พฤศจิกายน 2562


แฟนจ๋า 1 พฤศจิกายน 2562
แฟนจ๋า 1 พฤศจิกายน 2562


แฟนจ๋า 16 ตุลาคม 2562
แฟนจ๋า 16 ตุลาคม 2562


แฟนจ๋า 1 ตุลาคม 2562
แฟนจ๋า 1 ตุลาคม 2562


แฟนจ๋า 16 กันยายน 2562
แฟนจ๋า 16 กันยายน 2562


แฟนจ๋า 1 กรกฎาคม 2562
แฟนจ๋า 1 กรกฎาคม 2562


แฟนจ๋า 16 มิถุนายน 2562
แฟนจ๋า 16 มิถุนายน 2562


แฟนจ๋า 1 มิถุนายน 2562
แฟนจ๋า 1 มิถุนายน 2562


แฟนจ๋า 16 พฤษภาคม 2562
แฟนจ๋า 16 พฤษภาคม 2562


แฟนจ๋า 2 พฤษภาคม 2562
แฟนจ๋า 2 พฤษภาคม 2562


แฟนจ๋า 16 เมษายน 2562
แฟนจ๋า 16 เมษายน 2562


แฟนจ๋า 1 เมษายน 2562
แฟนจ๋า 1 เมษายน 2562


แฟนจ๋า 16 มีนาคม 2562
แฟนจ๋า 16 มีนาคม 2562


แฟนจ๋า 1 มีนาคม 2562
แฟนจ๋า 1 มีนาคม 2562


แฟนจ๋า 16 กุมภาพันธ์ 2562
แฟนจ๋า 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น