เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

แฟนจ๋า 1 กรกฎาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด แฟนจ๋า งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


1 กรกฎาคม 2562
เลขล่าง : 9 90 93 96 97
เลขที่ออก
647
86
16 มิถุนายน 2562
เลขล่าง : 1 01 21 51 81
เลขที่ออก
055
29
1 มิถุนายน 2562
เลขล่าง : 7 70 73 76 78
เลขที่ออก
461
46
16 พฤษภาคม 2562
เลขล่าง : 2 21 24 26 29
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2 ออกบน
26 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขล่าง : 5 05 25 65 85
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

5 25
16 เมษายน 2562
เลขล่าง : 3 31 35 36 38
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3
31 ออกบน
1 เมษายน 2562
เลขล่าง : 2 20 24 27 29
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

2
16 มีนาคม 2562
เลขล่าง : 8 81 82 84 87
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

8 ออกบน
82 ออกบน
1 มีนาคม 2562
เลขล่าง : 5 05 35 65 95
เลขที่ออก
650
65
เลขที่เข้า

5 65
05 ออกบน
16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขล่าง : 6 64 65 67 68
เลขที่ออก
824
56
เลขที่เข้า

6 65
1 กุมภาพันธ์ 2562
เลขล่าง : 6 60 63 64 68
เลขที่ออก
134
04
17 มกราคม 2562
เลขล่าง : 1 21 41 51 71
เลขที่ออก
079
65
30 ธันวาคม 2561
เลขล่าง : 8 80 84 87 89
เลขที่ออก
867
02
เลขที่เข้า

8 ออกบน
16 ธันวาคม 2561
เลขล่าง : 1 01 21 61 91
เลขที่ออก
564
62


แฟนจ๋า 1 กรกฎาคม 2562
แฟนจ๋า 1 กรกฎาคม 2562


แฟนจ๋า 16 มิถุนายน 2562
แฟนจ๋า 16 มิถุนายน 2562


แฟนจ๋า 1 มิถุนายน 2562
แฟนจ๋า 1 มิถุนายน 2562


แฟนจ๋า 16 พฤษภาคม 2562
แฟนจ๋า 16 พฤษภาคม 2562


แฟนจ๋า 2 พฤษภาคม 2562
แฟนจ๋า 2 พฤษภาคม 2562


แฟนจ๋า 16 เมษายน 2562
แฟนจ๋า 16 เมษายน 2562


แฟนจ๋า 1 เมษายน 2562
แฟนจ๋า 1 เมษายน 2562


แฟนจ๋า 16 มีนาคม 2562
แฟนจ๋า 16 มีนาคม 2562


แฟนจ๋า 1 มีนาคม 2562
แฟนจ๋า 1 มีนาคม 2562


แฟนจ๋า 16 กุมภาพันธ์ 2562
แฟนจ๋า 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น