เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ในฝัน 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ในฝัน งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


ในฝัน 16 ธันวาคม 2562
ในฝัน 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 6 06 26 706 126 586
เลขล่าง : 5 52 56 59
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 8 81 85 785 081 482
เลขล่าง : 1 01 21 91
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1
8 ออกล่าง
81 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 4 40 49 640 349 145
เลขล่าง : 5 51 54 57
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 31 38 031 738 539
เลขล่าง : 6 63 62 69
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 4 40 42 542 143 047
เลขล่าง : 1 01 41 81
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 1
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 8 81 84 984 283 781
เลขล่าง : 9 97 94 91
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

9
97 ออกบน
16 กันยายน 2562
เลขบน : 0 02 09 209 407 106
เลขล่าง : 8 82 83 89
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

8
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 5 52 59 752 356 859
เลขล่าง : 1 01 41 91
เลขที่ออก
647
86
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 10 18 218 916 013
เลขล่าง : 2 21 26 28
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

2
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 41 47 641 347 941
เลขล่าง : 5 50 54 57
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4 641
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 3 30 39 239 430 638
เลขล่าง : 1 21 31 81
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

1
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 02 82 982 012 732
เลขล่าง : 5 50 51 58
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2 5
16 เมษายน 2562
เลขบน : 7 73 70 270 173 978
เลขล่าง : 2 23 26 29
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

2 23


ในฝัน 16 ธันวาคม 2562
ในฝัน 16 ธันวาคม 2562


ในฝัน 1 ธันวาคม 2562
ในฝัน 1 ธันวาคม 2562


ในฝัน 16 พฤศจิกายน 2562
ในฝัน 16 พฤศจิกายน 2562


ในฝัน 1 พฤศจิกายน 2562
ในฝัน 1 พฤศจิกายน 2562


ในฝัน 16 ตุลาคม 2562
ในฝัน 16 ตุลาคม 2562


ในฝัน 1 ตุลาคม 2562
ในฝัน 1 ตุลาคม 2562


ในฝัน 16 กันยายน 2562
ในฝัน 16 กันยายน 2562


ในฝัน 1 กรกฎาคม 2562
ในฝัน 1 กรกฎาคม 2562


ในฝัน 16 มิถุนายน 2562
ในฝัน 16 มิถุนายน 2562


ในฝัน 1 มิถุนายน 2562
ในฝัน 1 มิถุนายน 2562


ในฝัน 16 พฤษภาคม 2562
ในฝัน 16 พฤษภาคม 2562


ในฝัน 2 พฤษภาคม 2562
ในฝัน 2 พฤษภาคม 2562


ในฝัน 16 เมษายน 2562
ในฝัน 16 เมษายน 2562


ในฝัน 1 เมษายน 2562
ในฝัน 1 เมษายน 2562


ในฝัน 16 มีนาคม 2562
ในฝัน 16 มีนาคม 2562


ในฝัน 1 มีนาคม 2562
ในฝัน 1 มีนาคม 2562


ในฝัน 16 กุมภาพันธ์ 2562
ในฝัน 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น