เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ในฝัน 16 ตุลาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด ในฝัน งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


.


ในฝัน 16 ตุลาคม 2563
ในฝัน 16 ตุลาคม 2563


16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 3 23 63 523 763 083
เลขล่าง : 5 51 53 56
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

3 ออกล่าง
5 ออกบน
51 ออกบน
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 6 62 65 962 465 762
เลขล่าง : 4 43 45 47
เลขที่ออก
893
59
16 กันยายน 2563
เลขบน : 8 81 84 981 384 089
เลขล่าง : 3 31 34 39
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

8
3 ออกบน
1 กันยายน 2563
เลขบน : 7 73 70 270 173 978
เลขล่าง : 2 23 26 29
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

7
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 1 01 61 261 901 391
เลขล่าง : 2 02 12 82
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 7 73 76 176 873 072
เลขล่าง : 5 51 56 59
เลขที่ออก
391
92
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 6 62 65 962 465 762
เลขล่าง : 4 43 45 47
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

6
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 6 06 26 526 406 386
เลขล่าง : 5 53 56 59
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 6 06 26 526 406 386
เลขล่าง : 5 53 56 59
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 9 91 94 394 091 895
เลขล่าง : 1 21 51 81
เลขที่ออก
567
24
1 เมษายน 2563
เลขบน : 9 91 94 891 294 395
เลขล่าง : 1 21 61 91
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 7 72 76 176 478 072
เลขล่าง : 8 83 86 89
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

7 ออกล่าง
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 9 90 98 490 398 295
เลขล่าง : 1 12 15 17
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

9 398
98 ออกล่าง
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 1 21 61 521 061 781
เลขล่าง : 4 04 54 84
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

4
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 5 54 57 854 357 058
เลขล่าง : 8 18 48 68
เลขที่ออก
227
06
17 มกราคม 2563
เลขบน : 6 61 67 367 861 962
เลขล่าง : 9 09 29 69
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 5 15 45 945 615 375
เลขล่าง : 1 21 61 91
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

5 1
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 6 06 26 706 126 586
เลขล่าง : 5 52 56 59
เลขที่ออก
924
97


ในฝัน 16 ตุลาคม 2563
ในฝัน 16 ตุลาคม 2563


ในฝัน 1 ตุลาคม 2563
ในฝัน 1 ตุลาคม 2563


ในฝัน 16 กันยายน 2563
ในฝัน 16 กันยายน 2563


ในฝัน 1 กันยายน 2563
ในฝัน 1 กันยายน 2563


ในฝัน 16 สิงหาคม 2563
ในฝัน 16 สิงหาคม 2563


ในฝัน 1 สิงหาคม 2563
ในฝัน 1 สิงหาคม 2563


ในฝัน 16 กรกฎาคม 2563
ในฝัน 16 กรกฎาคม 2563


ในฝัน 1 กรกฎาคม 2563
ในฝัน 1 กรกฎาคม 2563


ในฝัน 16 มิถุนายน 2563
ในฝัน 16 มิถุนายน 2563


ในฝัน 1 มิถุนายน 2563
ในฝัน 1 มิถุนายน 2563


ในฝัน 1 เมษายน 2563
ในฝัน 1 เมษายน 2563


ในฝัน 16 มีนาคม 2563
ในฝัน 16 มีนาคม 2563


ในฝัน 1 มีนาคม 2563
ในฝัน 1 มีนาคม 2563


ในฝัน 16 กุมภาพันธ์ 2563
ในฝัน 16 กุมภาพันธ์ 2563


ในฝัน 1 กุมภาพันธ์ 2563
ในฝัน 1 กุมภาพันธ์ 2563


ในฝัน 17 มกราคม 2563
ในฝัน 17 มกราคม 2563


ในฝัน 30 ธันวาคม 2562
ในฝัน 30 ธันวาคม 2562


ในฝัน 16 ธันวาคม 2562
ในฝัน 16 ธันวาคม 2562


ในฝัน 1 ธันวาคม 2562
ในฝัน 1 ธันวาคม 2562


ในฝัน 16 พฤศจิกายน 2562
ในฝัน 16 พฤศจิกายน 2562


ในฝัน 1 พฤศจิกายน 2562
ในฝัน 1 พฤศจิกายน 2562


ในฝัน 16 ตุลาคม 2562
ในฝัน 16 ตุลาคม 2562


ในฝัน 1 ตุลาคม 2562
ในฝัน 1 ตุลาคม 2562


ในฝัน 16 กันยายน 2562
ในฝัน 16 กันยายน 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น