เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

หมอดูทักษาพันดาว 17 มกราคม 2564


ข้อมูลเลขเด็ด หมอดูทักษาพันดาว งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


.


หมอดูทักษาพันดาว 17 มกราคม 2564
หมอดูทักษาพันดาว 17 มกราคม 2564


17 มกราคม 2564
เลขบน : 912 742 082
บน-ล่าง : 1 8 4 0 12 15 17 42 45 47 82 85 87 02 05 07
รอผล
???
??
30 ธันวาคม 2563
เลขบน : 912 348 192
บน-ล่าง : 1 4 5 9 12 14 18 42 44 48 52 54 58 92 94 98
เลขที่ออก
628
19
เลขที่เข้า

1 9
16 ธันวาคม 2563
เลขบน : 912 728 145
บน-ล่าง : 4 7 1 2 12 14 18 22 24 28 44 48 72 74 78
เลขที่ออก
303
70
เลขที่เข้า

7
1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 635 145 295
บน-ล่าง : 3 9 4 5 33 35 37 43 45 47 55 57 93 95 97
เลขที่ออก
994
84
เลขที่เข้า

9 4
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 921 263 796
บน-ล่าง : 2 5 6 0 21 23 29 51 53 59 61 63 69 01 03 09
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

6 61
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 935 347 162
บน-ล่าง : 4 6 3 5 32 35 37 42 45 47 52 55 57 62 65 67
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

3 5
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 720 438 564
บน-ล่าง : 2 3 6 9 20 24 28 30 34 38 60 64 68 90 94 98
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

3 9
16 กันยายน 2563
เลขบน : 812 452 374
บน-ล่าง : 1 5 7 9 12 14 16 52 54 56 72 74 76 92 94 96
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

5 7
1 กันยายน 2563
เลขบน : 236 943 901
บน-ล่าง : 3 4 5 0 31 32 38 41 42 48 51 52 58 01 02 08
เลขที่ออก
997
98
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 812 413 065
บน-ล่าง : 0 1 6 9 02 05 06 12 15 16 62 65 66 92 95 96
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 541 659 273
บน-ล่าง : 4 5 7 8 41 43 49 51 53 59 71 73 79 81 83 89
เลขที่ออก
391
92
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 720 438 564
บน-ล่าง : 2 3 6 9 20 24 28 30 34 38 60 64 68 90 94 98
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 3 6 68
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 913 845 059
บน-ล่าง : 1 4 5 7 13 15 19 43 45 49 53 55 59 73 75 79
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 734 910 361
บน-ล่าง : 0 3 6 9 01 61 04 64 08 68 31 91 34 94 38 98
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 932 742 152
บน-ล่าง : 5 4 32 35 37 42 45 47 52 55 57 82 85 87
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

5 4 42
1 เมษายน 2563
บน-ล่าง : 1 4 5 7 10 13 16 40 43 46 50 53 56 70 73 76
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 942 659 372
บน-ล่าง : 4 7 41 42 49 51 52 59 71 72 79 01 02 09
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

4 7
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 304 256 198
บน-ล่าง : 0 1 5 9 04 05 08 14 16 18 54 56 58 94 96 98
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

9 98


หมอดูทักษาพันดาว 17 มกราคม 2564
หมอดูทักษาพันดาว 17 มกราคม 2564


หมอดูทักษาพันดาว 30 ธันวาคม 2563
หมอดูทักษาพันดาว 30 ธันวาคม 2563


หมอดูทักษาพันดาว 16 ธันวาคม 2563
หมอดูทักษาพันดาว 16 ธันวาคม 2563


หมอดูทักษาพันดาว 1 ธันวาคม 2563
หมอดูทักษาพันดาว 1 ธันวาคม 2563


หมอดูทักษาพันดาว 16 พฤศจิกายน 2563
หมอดูทักษาพันดาว 16 พฤศจิกายน 2563


หมอดูทักษาพันดาว 16 ตุลาคม 2563
หมอดูทักษาพันดาว 16 ตุลาคม 2563


หมอดูทักษาพันดาว 1 ตุลาคม 2563
หมอดูทักษาพันดาว 1 ตุลาคม 2563


หมอดูทักษาพันดาว 16 กันยายน 2563
หมอดูทักษาพันดาว 16 กันยายน 2563


หมอดูทักษาพันดาว 1 กันยายน 2563
หมอดูทักษาพันดาว 1 กันยายน 2563


หมอดูทักษาพันดาว 16 สิงหาคม 2563
หมอดูทักษาพันดาว 16 สิงหาคม 2563


หมอดูทักษาพันดาว 1 สิงหาคม 2563
หมอดูทักษาพันดาว 1 สิงหาคม 2563


หมอดูทักษาพันดาว 16 กรกฎาคม 2563
หมอดูทักษาพันดาว 16 กรกฎาคม 2563


หมอดูทักษาพันดาว 1 กรกฎาคม 2563
หมอดูทักษาพันดาว 1 กรกฎาคม 2563


หมอดูทักษาพันดาว 16 มิถุนายน 2563
หมอดูทักษาพันดาว 16 มิถุนายน 2563


หมอดูทักษาพันดาว 1 มิถุนายน 2563
หมอดูทักษาพันดาว 1 มิถุนายน 2563


หมอดูทักษาพันดาว 1 เมษายน 2563
หมอดูทักษาพันดาว 1 เมษายน 2563


หมอดูทักษาพันดาว 16 มีนาคม 2563
หมอดูทักษาพันดาว 16 มีนาคม 2563


หมอดูทักษาพันดาว 1 มีนาคม 2563
หมอดูทักษาพันดาว 1 มีนาคม 2563


หมอดูทักษาพันดาว 16 กุมภาพันธ์ 2563
หมอดูทักษาพันดาว 16 กุมภาพันธ์ 2563


หมอดูทักษาพันดาว 1 กุมภาพันธ์ 2563
หมอดูทักษาพันดาว 1 กุมภาพันธ์ 2563


หมอดูทักษาพันดาว 17 มกราคม 2563
หมอดูทักษาพันดาว 17 มกราคม 2563


หมอดูทักษาพันดาว 30 ธันวาคม 2562
หมอดูทักษาพันดาว 30 ธันวาคม 2562


หมอดูทักษาพันดาว 16 ธันวาคม 2562
หมอดูทักษาพันดาว 16 ธันวาคม 2562


หมอดูทักษาพันดาว 1 ธันวาคม 2562
หมอดูทักษาพันดาว 1 ธันวาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น