เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เลขยอดสนาม 1 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด เลขยอดสนาม งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 10 40 90 18 48 98
เลขล่าง : 51 56 58 71 76 78
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

18 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 41 45 48 51 55 58
เลขล่าง : 34 35 37 64 65 67
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 24 26 29 64 66 69
เลขล่าง : 02 03 09 42 43 49
เลขที่ออก
375
79
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 43 47 40 73 70 77
เลขล่าง : 31 91 35 95 36 96
เลขที่ออก
564
15
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 02 06 07 82 86 87
เลขล่าง : 14 17 19 74 77 79
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

79 ออกบน
16 กันยายน 2562
เลขบน : 23 24 28 53 54 58
เลขล่าง : 43 46 40 83 86 80
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

58 ออกล่าง
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 21 24 29 71 74 79
เลขล่าง : 03 06 09 83 86 89
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

74 86
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 58 51 50 38 31 30
เลขล่าง : 80 40 10 82 42 12
เลขที่ออก
055
29
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 41 43 47 61 63 67
เลขล่าง : 10 15 18 70 75 78
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

61
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 03 05 08 33 35 38
เลขล่าง : 43 46 40 83 86 80
เลขที่ออก
526
71
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 24 26 28 54 56 58
เลขล่าง : 02 04 08 52 54 58
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

24 52
16 เมษายน 2562
เลขบน : 03 05 07 93 95 97
เลขล่าง : 43 46 49 83 86 89
เลขที่ออก
331
23


เลขยอดสนาม 1 ธันวาคม 2562
เลขยอดสนาม 1 ธันวาคม 2562


เลขยอดสนาม 16 พฤศจิกายน 2562
เลขยอดสนาม 16 พฤศจิกายน 2562


เลขยอดสนาม 1 พฤศจิกายน 2562
เลขยอดสนาม 1 พฤศจิกายน 2562


เลขยอดสนาม 16 ตุลาคม 2562
เลขยอดสนาม 16 ตุลาคม 2562


เลขยอดสนาม 1 ตุลาคม 2562
เลขยอดสนาม 1 ตุลาคม 2562


เลขยอดสนาม 16 กันยายน 2562
เลขยอดสนาม 16 กันยายน 2562


เลขยอดสนาม 1 กรกฎาคม 2562
เลขยอดสนาม 1 กรกฎาคม 2562


เลขยอดสนาม 16 มิถุนายน 2562
เลขยอดสนาม 16 มิถุนายน 2562


เลขยอดสนาม 1 มิถุนายน 2562
เลขยอดสนาม 1 มิถุนายน 2562


เลขยอดสนาม 16 พฤษภาคม 2562
เลขยอดสนาม 16 พฤษภาคม 2562


เลขยอดสนาม 2 พฤษภาคม 2562
เลขยอดสนาม 2 พฤษภาคม 2562


เลขยอดสนาม 16 เมษายน 2562
เลขยอดสนาม 16 เมษายน 2562


เลขยอดสนาม 1 เมษายน 2562
เลขยอดสนาม 1 เมษายน 2562


เลขยอดสนาม 16 มีนาคม 2562
เลขยอดสนาม 16 มีนาคม 2562


เลขยอดสนาม 1 มีนาคม 2562
เลขยอดสนาม 1 มีนาคม 2562


เลขยอดสนาม 16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขยอดสนาม 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น