เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เลขยอดสนาม 16 พฤศจิกายน 2562


ข้อมูลเลขเด็ด เลขยอดสนาม งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


เลขยอดสนาม 16 พฤศจิกายน 2562
เลขยอดสนาม 16 พฤศจิกายน 2562


16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 41 45 48 51 55 58
เลขล่าง : 34 35 37 64 65 67
รอผล
???
??
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 24 26 29 64 66 69
เลขล่าง : 02 03 09 42 43 49
เลขที่ออก
375
79
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 43 47 40 73 70 77
เลขล่าง : 31 91 35 95 36 96
เลขที่ออก
564
15
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 02 06 07 82 86 87
เลขล่าง : 14 17 19 74 77 79
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

79 ออกบน
16 กันยายน 2562
เลขบน : 23 24 28 53 54 58
เลขล่าง : 43 46 40 83 86 80
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

58 ออกล่าง
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 21 24 29 71 74 79
เลขล่าง : 03 06 09 83 86 89
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

74 86
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 58 51 50 38 31 30
เลขล่าง : 80 40 10 82 42 12
เลขที่ออก
055
29
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 41 43 47 61 63 67
เลขล่าง : 10 15 18 70 75 78
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

61
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 03 05 08 33 35 38
เลขล่าง : 43 46 40 83 86 80
เลขที่ออก
526
71
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 24 26 28 54 56 58
เลขล่าง : 02 04 08 52 54 58
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

24 52
16 เมษายน 2562
เลขบน : 03 05 07 93 95 97
เลขล่าง : 43 46 49 83 86 89
เลขที่ออก
331
23
1 เมษายน 2562
เลขบน : 24 26 28 54 56 58
เลขล่าง : 60 62 67 90 91 92 97
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

67 ออกบน
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 31 34 37 81 84 87
เลขล่าง : 41 43 47 91 93 97
เลขที่ออก
628
64


เลขยอดสนาม 16 พฤศจิกายน 2562
เลขยอดสนาม 16 พฤศจิกายน 2562


เลขยอดสนาม 1 พฤศจิกายน 2562
เลขยอดสนาม 1 พฤศจิกายน 2562


เลขยอดสนาม 16 ตุลาคม 2562
เลขยอดสนาม 16 ตุลาคม 2562


เลขยอดสนาม 1 ตุลาคม 2562
เลขยอดสนาม 1 ตุลาคม 2562


เลขยอดสนาม 16 กันยายน 2562
เลขยอดสนาม 16 กันยายน 2562


เลขยอดสนาม 1 กรกฎาคม 2562
เลขยอดสนาม 1 กรกฎาคม 2562


เลขยอดสนาม 16 มิถุนายน 2562
เลขยอดสนาม 16 มิถุนายน 2562


เลขยอดสนาม 1 มิถุนายน 2562
เลขยอดสนาม 1 มิถุนายน 2562


เลขยอดสนาม 16 พฤษภาคม 2562
เลขยอดสนาม 16 พฤษภาคม 2562


เลขยอดสนาม 2 พฤษภาคม 2562
เลขยอดสนาม 2 พฤษภาคม 2562


เลขยอดสนาม 16 เมษายน 2562
เลขยอดสนาม 16 เมษายน 2562


เลขยอดสนาม 1 เมษายน 2562
เลขยอดสนาม 1 เมษายน 2562


เลขยอดสนาม 16 มีนาคม 2562
เลขยอดสนาม 16 มีนาคม 2562


เลขยอดสนาม 1 มีนาคม 2562
เลขยอดสนาม 1 มีนาคม 2562


เลขยอดสนาม 16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขยอดสนาม 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น