เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เลขยอดสนาม 17 มกราคม 2564


ข้อมูลเลขเด็ด เลขยอดสนาม งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


.


เลขยอดสนาม 17 มกราคม 2564
เลขยอดสนาม 17 มกราคม 2564


17 มกราคม 2564
เลขบน : 40 43 49 60 63 69
เลขล่าง : 12 15 18 52 55 58
รอผล
???
??
30 ธันวาคม 2563
เลขบน : 04 05 08 74 75 78
เลขล่าง : 12 16 18 52 56 58
เลขที่ออก
628
19
16 ธันวาคม 2563
เลขบน : 13 16 17 53 56 57
เลขล่าง : 41 46 48 71 76 78
เลขที่ออก
303
70
1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 01 04 08 91 94 98
เลขล่าง : 23 25 63 65 83 85
เลขที่ออก
994
84
เลขที่เข้า

94
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 24 26 27 64 66 67
เลขล่าง : 31 35 39 91 95 99
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

64 ออกล่าง
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 32 35 38 62 65 68
เลขล่าง : 41 45 49 71 75 79
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

38 ออกล่าง
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 51 54 56 81 84 86
เลขล่าง : 20 24 27 60 64 67
เลขที่ออก
893
59
16 กันยายน 2563
เลขบน : 12 14 18 52 54 58
เลขล่าง : 12 15 18 72 75 78
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

75
1 กันยายน 2563
เลขบน : 03 05 07 93 95 97
เลขล่าง : 43 46 49 63 66 69
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

97
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 51 54 58 71 74 78
เลขล่าง : 03 06 08 83 86 88
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

88
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 34 35 37 64 65 67
เลขล่าง : 14 15 10 34 35 30
เลขที่ออก
391
92
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 51 54 56 81 84 86
เลขล่าง : 20 24 27 60 64 67
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

86
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 12 16 17 52 56 57
เลขล่าง : 31 91 35 95 37 97
เลขที่ออก
258
83
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 03 53 83 06 56 86
เลขล่าง : 42 52 46 56 49 59
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 02 04 09 72 74 79
เลขล่าง : 31 35 38 91 95 98
เลขที่ออก
567
24
1 เมษายน 2563
เลขบน : 12 15 17 52 55 57
เลขล่าง : 42 46 49 82 86 89
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 30 34 36 70 74 76
เลขล่าง : 25 26 28 95 96 98
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 21 25 28 51 55 58 10 20 90 16 26 96
เลขที่ออก
938
98


เลขยอดสนาม 17 มกราคม 2564
เลขยอดสนาม 17 มกราคม 2564


เลขยอดสนาม 30 ธันวาคม 2563
เลขยอดสนาม 30 ธันวาคม 2563


เลขยอดสนาม 16 ธันวาคม 2563
เลขยอดสนาม 16 ธันวาคม 2563


เลขยอดสนาม 1 ธันวาคม 2563
เลขยอดสนาม 1 ธันวาคม 2563


เลขยอดสนาม 16 พฤศจิกายน 2563
เลขยอดสนาม 16 พฤศจิกายน 2563


เลขยอดสนาม 16 ตุลาคม 2563
เลขยอดสนาม 16 ตุลาคม 2563


เลขยอดสนาม 1 ตุลาคม 2563
เลขยอดสนาม 1 ตุลาคม 2563


เลขยอดสนาม 16 กันยายน 2563
เลขยอดสนาม 16 กันยายน 2563


เลขยอดสนาม 1 กันยายน 2563
เลขยอดสนาม 1 กันยายน 2563


เลขยอดสนาม 16 สิงหาคม 2563
เลขยอดสนาม 16 สิงหาคม 2563


เลขยอดสนาม 1 สิงหาคม 2563
เลขยอดสนาม 1 สิงหาคม 2563


เลขยอดสนาม 16 กรกฎาคม 2563
เลขยอดสนาม 16 กรกฎาคม 2563


เลขยอดสนาม 1 กรกฎาคม 2563
เลขยอดสนาม 1 กรกฎาคม 2563


เลขยอดสนาม 16 มิถุนายน 2563
เลขยอดสนาม 16 มิถุนายน 2563


เลขยอดสนาม 1 มิถุนายน 2563
เลขยอดสนาม 1 มิถุนายน 2563


เลขยอดสนาม 1 เมษายน 2563
เลขยอดสนาม 1 เมษายน 2563


เลขยอดสนาม 16 มีนาคม 2563
เลขยอดสนาม 16 มีนาคม 2563


เลขยอดสนาม 1 มีนาคม 2563
เลขยอดสนาม 1 มีนาคม 2563


เลขยอดสนาม 16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขยอดสนาม 16 กุมภาพันธ์ 2563


เลขยอดสนาม 1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขยอดสนาม 1 กุมภาพันธ์ 2563


เลขยอดสนาม 17 มกราคม 2563
เลขยอดสนาม 17 มกราคม 2563


เลขยอดสนาม 30 ธันวาคม 2562
เลขยอดสนาม 30 ธันวาคม 2562


เลขยอดสนาม 16 ธันวาคม 2562
เลขยอดสนาม 16 ธันวาคม 2562


เลขยอดสนาม 1 ธันวาคม 2562
เลขยอดสนาม 1 ธันวาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น