เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เซียนปะทะเลขบน 1 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด เซียนปะทะเลขบน งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 5 6 9 11 14 17 18 10 51 54 57 58 50 61 64 67 68 60 91 94 97 98 90
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

5
1 ออกล่าง
18 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 2 4 5 8 20 23 25 27 28 40 43 45 47 48 70 73 75 77 78 80 83 85 88
เลขที่ออก
223
32
เลขที่เข้า

2 23
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 5 6 0 31 34 36 38 39 51 54 56 58 59 61 64 66 68 69 01 04 06 08 09
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3 5
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 2 4 7 9 22 23 25 27 20 42 43 45 47 40 73 75 77 70 92 93 95 97 90
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 5 8 0 13 14 16 18 19 53 54 56 58 59 83 84 86 88 89 03 04 06 08 09
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1
5 ออกล่าง
59 ออกล่าง
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 4 6 9 21 23 25 26 28 41 43 45 46 48 61 63 65 66 68 91 93 95 96 98
เลขที่ออก
388
85
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 3 6 8 20 22 25 27 28 30 32 35 37 38 60 62 65 67 68 80 85 87 88
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

6
8 ออกล่าง
68 ออกล่าง
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 2 5 0 12 14 17 18 19 22 27 28 29 52 54 57 59 02 04 07 08 09
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5 0
2 ออกล่าง
29 ออกล่าง
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 5 7 8 41 43 45 47 40 51 53 55 57 50 71 73 77 70 81 83 85 87 80
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 3 5 9 20 21 26 28 29 30 31 36 38 39 50 52 56 58 59 90 96 98 99
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2 5 26
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 1 2 6 8 12 14 15 17 10 22 24 25 27 20 62 64 65 67 60 82 84 85 87 80
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2 24
25 ออกล่าง
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 4 5 0 34 36 37 38 39 44 46 47 48 49 51 56 57 58 59 04 06 07 08 09
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3


เซียนปะทะเลขบน 1 ธันวาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 1 ธันวาคม 2562


เซียนปะทะเลขบน 16 พฤศจิกายน 2562
เซียนปะทะเลขบน 16 พฤศจิกายน 2562


เซียนปะทะเลขบน 1 พฤศจิกายน 2562
เซียนปะทะเลขบน 1 พฤศจิกายน 2562


เซียนปะทะเลขบน 16 ตุลาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 16 ตุลาคม 2562


เซียนปะทะเลขบน 1 ตุลาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 1 ตุลาคม 2562


เซียนปะทะเลขบน 16 กันยายน 2562
เซียนปะทะเลขบน 16 กันยายน 2562


เซียนปะทะเลขบน 1 กรกฎาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 1 กรกฎาคม 2562


เซียนปะทะเลขบน 16 มิถุนายน 2562
เซียนปะทะเลขบน 16 มิถุนายน 2562


เซียนปะทะเลขบน 1 มิถุนายน 2562
เซียนปะทะเลขบน 1 มิถุนายน 2562


เซียนปะทะเลขบน 16 พฤษภาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 16 พฤษภาคม 2562


เซียนปะทะเลขบน 2 พฤษภาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 2 พฤษภาคม 2562


เซียนปะทะเลขบน 16 เมษายน 2562
เซียนปะทะเลขบน 16 เมษายน 2562


เซียนปะทะเลขบน 1 เมษายน 2562
เซียนปะทะเลขบน 1 เมษายน 2562


เซียนปะทะเลขบน 16 มีนาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 16 มีนาคม 2562


เซียนปะทะเลขบน 1 มีนาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 1 มีนาคม 2562


เซียนปะทะเลขบน 16 กุมภาพันธ์ 2562
เซียนปะทะเลขบน 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น