เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เซียนปะทะเลขบน 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด เซียนปะทะเลขบน งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


เซียนปะทะเลขบน 16 ธันวาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 3 5 7 23 25 28 29 20 33 35 38 39 30 55 58 59 50 73 75 78 79 70
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 5 6 9 11 14 17 18 10 51 54 57 58 50 61 64 67 68 60 91 94 97 98 90
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

5
1 ออกล่าง
18 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 2 4 5 8 20 23 25 27 28 40 43 45 47 48 70 73 75 77 78 80 83 85 88
เลขที่ออก
223
32
เลขที่เข้า

2 23
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 5 6 0 31 34 36 38 39 51 54 56 58 59 61 64 66 68 69 01 04 06 08 09
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3 5
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 2 4 7 9 22 23 25 27 20 42 43 45 47 40 73 75 77 70 92 93 95 97 90
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 5 8 0 13 14 16 18 19 53 54 56 58 59 83 84 86 88 89 03 04 06 08 09
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1
5 ออกล่าง
59 ออกล่าง
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 4 6 9 21 23 25 26 28 41 43 45 46 48 61 63 65 66 68 91 93 95 96 98
เลขที่ออก
388
85
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 3 6 8 20 22 25 27 28 30 32 35 37 38 60 62 65 67 68 80 85 87 88
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

6
8 ออกล่าง
68 ออกล่าง
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 2 5 0 12 14 17 18 19 22 27 28 29 52 54 57 59 02 04 07 08 09
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5 0
2 ออกล่าง
29 ออกล่าง
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 5 7 8 41 43 45 47 40 51 53 55 57 50 71 73 77 70 81 83 85 87 80
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 3 5 9 20 21 26 28 29 30 31 36 38 39 50 52 56 58 59 90 96 98 99
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2 5 26
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 1 2 6 8 12 14 15 17 10 22 24 25 27 20 62 64 65 67 60 82 84 85 87 80
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2 24
25 ออกล่าง
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 4 5 0 34 36 37 38 39 44 46 47 48 49 51 56 57 58 59 04 06 07 08 09
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3


เซียนปะทะเลขบน 16 ธันวาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 16 ธันวาคม 2562


เซียนปะทะเลขบน 1 ธันวาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 1 ธันวาคม 2562


เซียนปะทะเลขบน 16 พฤศจิกายน 2562
เซียนปะทะเลขบน 16 พฤศจิกายน 2562


เซียนปะทะเลขบน 1 พฤศจิกายน 2562
เซียนปะทะเลขบน 1 พฤศจิกายน 2562


เซียนปะทะเลขบน 16 ตุลาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 16 ตุลาคม 2562


เซียนปะทะเลขบน 1 ตุลาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 1 ตุลาคม 2562


เซียนปะทะเลขบน 16 กันยายน 2562
เซียนปะทะเลขบน 16 กันยายน 2562


เซียนปะทะเลขบน 1 กรกฎาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 1 กรกฎาคม 2562


เซียนปะทะเลขบน 16 มิถุนายน 2562
เซียนปะทะเลขบน 16 มิถุนายน 2562


เซียนปะทะเลขบน 1 มิถุนายน 2562
เซียนปะทะเลขบน 1 มิถุนายน 2562


เซียนปะทะเลขบน 16 พฤษภาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 16 พฤษภาคม 2562


เซียนปะทะเลขบน 2 พฤษภาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 2 พฤษภาคม 2562


เซียนปะทะเลขบน 16 เมษายน 2562
เซียนปะทะเลขบน 16 เมษายน 2562


เซียนปะทะเลขบน 1 เมษายน 2562
เซียนปะทะเลขบน 1 เมษายน 2562


เซียนปะทะเลขบน 16 มีนาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 16 มีนาคม 2562


เซียนปะทะเลขบน 1 มีนาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 1 มีนาคม 2562


เซียนปะทะเลขบน 16 กุมภาพันธ์ 2562
เซียนปะทะเลขบน 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น