เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เซียนปะทะเลขบน 17 มกราคม 2564


ข้อมูลเลขเด็ด เซียนปะทะเลขบน งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


.


เซียนปะทะเลขบน 17 มกราคม 2564
เซียนปะทะเลขบน 17 มกราคม 2564


17 มกราคม 2564
เลขบน : 1 3 8 0 11 14 17 18 10 31 34 37 38 30 84 87 88 80 04 07 00
รอผล
???
??
30 ธันวาคม 2563
เลขบน : 1 5 7 8 12 13 16 17 19 52 53 56 57 59 72 73 76 77 79 82 83 86 87 89
เลขที่ออก
628
19
เลขที่เข้า

8 82
1 ออกล่าง
19 ออกล่าง
16 ธันวาคม 2563
เลขบน : 1 2 6 9 4 0 11 14 15 18 10 21 24 25 28 20 61 64 65 68 60 91 04 95 98 90
เลขที่ออก
303
70
เลขที่เข้า

0
1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 2 4 5 6 9 3 7 8 0 1 30 32 34 39 70 72 74 76 79 80 82 84 86 89 00 02 04 06 09
เลขที่ออก
994
84
เลขที่เข้า

4 9
8 ออกล่าง
84 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 2 4 6 9 0 1 7 8 5 21 23 25 26 27 41 43 45 46 47 61 63 65 66 67 91 93 95 96 97
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

6 1 61
4 ออกล่าง
46 ออกล่าง
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 3 4 6 7 1 2 8 5 977 70 31 35 36 37 30 41 45 46 47 40 61 65 66 67 60 71 75
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

1 5
3 ออกล่าง
8 ออกล่าง
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 2 3 8 9 22 24 25 28 29 32 34 35 38 39 84 85 88 89 94 95 99
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

3 8 9 39
95 ออกล่าง
16 กันยายน 2563
เลขบน : 1 5 7 8 0 3 9 4 12 14 16 19 10 52 54 56 59 50 72 74 76 79 70 82 84 86 89 80
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

8 0 3
5 ออกล่าง
7 ออกล่าง
1 กันยายน 2563
เลขบน : 3 4 5 0 1 2 8 6 34 36 37 38 39 44 46 47 48 49 54 56 57 58 59 04 06 07 08 09
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 0 1 2 6 8 4 9 3 12 15 17 19 10 32 35 37 39 30 62 65 67 69 60 82 85 87 89 80
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1 8
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 4 5 7 8 0 2 41 43 46 47 48 51 53 56 57 58 71 73 76 77 78 01 03 06 07 08
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

2 ออกล่าง
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 0 3 5 6 7 2 8 9 22 24 25 28 29 32 34 35 38 39 84 85 88 89 94 95 99
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

6 2 8
3 ออกล่าง
5 ออกล่าง
35 ออกล่าง
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 4 7 8 9 0 2 5 11 12 15 19 10 41 42 45 49 40 71 72 75 79 70 02 05 09 00
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

8 2 5
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 2 3 5 6 0 8 9 1 4 32 34 36 38 30 53 54 56 58 50 84 86 88 80 93 94 96 98 90
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 1 4 6 7 10 12 15 17 19 40 42 45 47 48 60 62 65 67 68 70 72 75 77 78
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

6 7 67
4 ออกล่าง
42 ออกล่าง
1 เมษายน 2563
เลขบน : 1 4 5 7 10 13 16 18 19 40 43 46 48 49 50 53 56 58 59 70 73 76 78 79
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 2 3 6 9 21 24 25 27 20 31 34 35 37 30 61 64 65 67 60 91 94 95 97 90
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

6 64
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 0 1 5 7 02 05 06 08 09 12 15 16 18 19 52 55 56 58 59 72 75 76 78 79
เลขที่ออก
938
98


เซียนปะทะเลขบน 17 มกราคม 2564
เซียนปะทะเลขบน 17 มกราคม 2564


เซียนปะทะเลขบน 30 ธันวาคม 2563
เซียนปะทะเลขบน 30 ธันวาคม 2563


เซียนปะทะเลขบน 16 ธันวาคม 2563
เซียนปะทะเลขบน 16 ธันวาคม 2563


เซียนปะทะเลขบน 1 ธันวาคม 2563
เซียนปะทะเลขบน 1 ธันวาคม 2563


เซียนปะทะเลขบน 16 พฤศจิกายน 2563
เซียนปะทะเลขบน 16 พฤศจิกายน 2563


เซียนปะทะเลขบน 16 ตุลาคม 2563
เซียนปะทะเลขบน 16 ตุลาคม 2563


เซียนปะทะเลขบน 1 ตุลาคม 2563
เซียนปะทะเลขบน 1 ตุลาคม 2563


เซียนปะทะเลขบน 16 กันยายน 2563
เซียนปะทะเลขบน 16 กันยายน 2563


เซียนปะทะเลขบน 1 กันยายน 2563
เซียนปะทะเลขบน 1 กันยายน 2563


เซียนปะทะเลขบน 16 สิงหาคม 2563
เซียนปะทะเลขบน 16 สิงหาคม 2563


เซียนปะทะเลขบน 1 สิงหาคม 2563
เซียนปะทะเลขบน 1 สิงหาคม 2563


เซียนปะทะเลขบน 16 กรกฎาคม 2563
เซียนปะทะเลขบน 16 กรกฎาคม 2563


เซียนปะทะเลขบน 1 กรกฎาคม 2563
เซียนปะทะเลขบน 1 กรกฎาคม 2563


เซียนปะทะเลขบน 16 มิถุนายน 2563
เซียนปะทะเลขบน 16 มิถุนายน 2563


เซียนปะทะเลขบน 1 มิถุนายน 2563
เซียนปะทะเลขบน 1 มิถุนายน 2563


เซียนปะทะเลขบน 1 เมษายน 2563
เซียนปะทะเลขบน 1 เมษายน 2563


เซียนปะทะเลขบน 16 มีนาคม 2563
เซียนปะทะเลขบน 16 มีนาคม 2563


เซียนปะทะเลขบน 1 มีนาคม 2563
เซียนปะทะเลขบน 1 มีนาคม 2563


เซียนปะทะเลขบน 16 กุมภาพันธ์ 2563
เซียนปะทะเลขบน 16 กุมภาพันธ์ 2563


เซียนปะทะเลขบน 1 กุมภาพันธ์ 2563
เซียนปะทะเลขบน 1 กุมภาพันธ์ 2563


เซียนปะทะเลขบน 17 มกราคม 2563
เซียนปะทะเลขบน 17 มกราคม 2563


เซียนปะทะเลขบน 30 ธันวาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 30 ธันวาคม 2562


เซียนปะทะเลขบน 16 ธันวาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 16 ธันวาคม 2562


เซียนปะทะเลขบน 1 ธันวาคม 2562
เซียนปะทะเลขบน 1 ธันวาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น