เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ยอดขวัญ 999 17 มกราคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด ยอดขวัญ 999 งวดวันที่ 17 มกราคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


17 มกราคม 2563
เลขบน : 6 60 62 64 68 560 762
เลขล่าง : 3 32 36 37 38
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6 ออกล่าง
68 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 3 30 31 34 38 930 238
เลขล่าง : 4 41 42 46 48
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

4 ออกบน
41 ออกบน
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 12 42 62 82 182 542
เลขล่าง : 9 90 93 96 99
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2 42 9
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 0 03 05 06 09 406 703
เลขล่าง : 1 01 21 31 81
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1 81
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 4 41 42 45 48 748 041
เลขล่าง : 8 81 84 87 80
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 30 34 36 39 539 036
เลขล่าง : 7 70 73 76 79
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3 7 79
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 31 41 61 81 481 561
เลขล่าง : 4 04 14 54 64
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

1 ออกล่าง
4 ออกบน
64 ออกบน
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 0 02 05 08 09 702 309
เลขล่าง : 3 34 32 37 38
เลขที่ออก
197
59
16 กันยายน 2562
เลขบน : 6 61 63 65 68 968 265
เลขล่าง : 1 01 06 09 03
เลขที่ออก
388
85
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 20 25 29 329 726
เลขล่าง : 8 82 83 86 89
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

8 86
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 01 21 51 81 921 651
เลขล่าง : 5 51 58 56 59
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 41 42 46 49 349 146
เลขล่าง : 9 90 94 97 99
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4 146
46 ออกล่าง


ยอดขวัญ 999 17 มกราคม 2563
ยอดขวัญ 999 17 มกราคม 2563


ยอดขวัญ 999 30 ธันวาคม 2562
ยอดขวัญ 999 30 ธันวาคม 2562


ยอดขวัญ 999 16 ธันวาคม 2562
ยอดขวัญ 999 16 ธันวาคม 2562


ยอดขวัญ 999 1 ธันวาคม 2562
ยอดขวัญ 999 1 ธันวาคม 2562


ยอดขวัญ 999 16 พฤศจิกายน 2562
ยอดขวัญ 999 16 พฤศจิกายน 2562


ยอดขวัญ 999 1 พฤศจิกายน 2562
ยอดขวัญ 999 1 พฤศจิกายน 2562


ยอดขวัญ 999 16 ตุลาคม 2562
ยอดขวัญ 999 16 ตุลาคม 2562


ยอดขวัญ 999 1 ตุลาคม 2562
ยอดขวัญ 999 1 ตุลาคม 2562


ยอดขวัญ 999 16 กันยายน 2562
ยอดขวัญ 999 16 กันยายน 2562


ยอดขวัญ 999 1 กรกฎาคม 2562
ยอดขวัญ 999 1 กรกฎาคม 2562


ยอดขวัญ 999 16 มิถุนายน 2562
ยอดขวัญ 999 16 มิถุนายน 2562


ยอดขวัญ 999 1 มิถุนายน 2562
ยอดขวัญ 999 1 มิถุนายน 2562


ยอดขวัญ 999 16 พฤษภาคม 2562
ยอดขวัญ 999 16 พฤษภาคม 2562


ยอดขวัญ 999 2 พฤษภาคม 2562
ยอดขวัญ 999 2 พฤษภาคม 2562


ยอดขวัญ 999 16 เมษายน 2562
ยอดขวัญ 999 16 เมษายน 2562


ยอดขวัญ 999 1 เมษายน 2562
ยอดขวัญ 999 1 เมษายน 2562


ยอดขวัญ 999 16 มีนาคม 2562
ยอดขวัญ 999 16 มีนาคม 2562


ยอดขวัญ 999 1 มีนาคม 2562
ยอดขวัญ 999 1 มีนาคม 2562


ยอดขวัญ 999 16 กุมภาพันธ์ 2562
ยอดขวัญ 999 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น