เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เลขเด่น 8 เซียน 17 มกราคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด เลขเด่น 8 เซียน งวดวันที่ 17 มกราคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


17 มกราคม 2563
เลขบน : 9 90 92 94 96
เลขล่าง : 3 32 34 36 38
เลขที่ออก
774
68
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 4 7 9 16 26 36 86
เลขล่าง : 2 6 3 5 20 23 25 29
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

1 4
5 ออกบน
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 5 8 0 90 94 97 99
เลขล่าง : 4 7 9 6 71 73 76 78
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2 7 9
97 ออกล่าง
4 ออกบน
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 6 06 16 56 76
เลขล่าง : 8 81 83 86 89
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

8 81
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 4 5 7 8 41 42 46 48
เลขล่าง : 1 3 6 9 73 74 76 70
เลขที่ออก
223
32
เลขที่เข้า

3
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 6 0 5 63 65 67 69
เลขล่าง : 2 8 4 7 82 83 85 89
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

5 7
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 4 7 1 2 40 42 46 47
เลขล่าง : 5 9 3 6 70 72 76 77
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 46 5
1 ออกล่าง
6 ออกบน
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 5 0 6 11 14 17 19
เลขล่าง : 3 8 4 7 81 83 84 86
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1
5 ออกล่าง
7 ออกบน
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 4 9 23 25 26 28
เลขล่าง : 9 09 19 59 89
เลขที่ออก
388
85
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 20 23 25 27
เลขล่าง : 9 90 93 95 97
เลขที่ออก
647
86
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 12 15 17 18
เลขล่าง : 8 81 83 86 89
เลขที่ออก
055
29
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 41 46 48 49
เลขล่าง : 7 70 72 75 76
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
46 ออกล่าง


เลขเด่น 8 เซียน 17 มกราคม 2563
เลขเด่น 8 เซียน 17 มกราคม 2563


เลขเด่น 8 เซียน 30 ธันวาคม 2562
เลขเด่น 8 เซียน 30 ธันวาคม 2562


เลขเด่น 8 เซียน 16 ธันวาคม 2562
เลขเด่น 8 เซียน 16 ธันวาคม 2562


เลขเด่น 8 เซียน 1 ธันวาคม 2562
เลขเด่น 8 เซียน 1 ธันวาคม 2562


เลขเด่น 8 เซียน 16 พฤศจิกายน 2562
เลขเด่น 8 เซียน 16 พฤศจิกายน 2562


เลขเด่น 8 เซียน 1 พฤศจิกายน 2562
เลขเด่น 8 เซียน 1 พฤศจิกายน 2562


เลขเด่น 8 เซียน 16 ตุลาคม 2562
เลขเด่น 8 เซียน 16 ตุลาคม 2562


เลขเด่น 8 เซียน 1 ตุลาคม 2562
เลขเด่น 8 เซียน 1 ตุลาคม 2562


เลขเด่น 8 เซียน 16 กันยายน 2562
เลขเด่น 8 เซียน 16 กันยายน 2562


เลขเด่น 8 เซียน 1 กรกฎาคม 2562
เลขเด่น 8 เซียน 1 กรกฎาคม 2562


เลขเด่น 8 เซียน 16 มิถุนายน 2562
เลขเด่น 8 เซียน 16 มิถุนายน 2562


เลขเด่น 8 เซียน 1 มิถุนายน 2562
เลขเด่น 8 เซียน 1 มิถุนายน 2562


เลขเด่น 8 เซียน 16 พฤษภาคม 2562
เลขเด่น 8 เซียน 16 พฤษภาคม 2562


เลขเด่น 8 เซียน 2 พฤษภาคม 2562
เลขเด่น 8 เซียน 2 พฤษภาคม 2562


เลขเด่น 8 เซียน 16 เมษายน 2562
เลขเด่น 8 เซียน 16 เมษายน 2562


เลขเด่น 8 เซียน 1 เมษายน 2562
เลขเด่น 8 เซียน 1 เมษายน 2562


เลขเด่น 8 เซียน 16 มีนาคม 2562
เลขเด่น 8 เซียน 16 มีนาคม 2562


เลขเด่น 8 เซียน 1 มีนาคม 2562
เลขเด่น 8 เซียน 1 มีนาคม 2562


เลขเด่น 8 เซียน 16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขเด่น 8 เซียน 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น