เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เลขเด่น 8 เซียน 17 มกราคม 2564


ข้อมูลเลขเด็ด เลขเด่น 8 เซียน งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ รวมอาจารย์ดัง


.


เลขเด่น 8 เซียน 17 มกราคม 2564
เลขเด่น 8 เซียน 17 มกราคม 2564


17 มกราคม 2564
เลขบน : 1 4 3 2 8 81 83 86 89
เลขล่าง : 0 8 5 7 02 05 06 09
รอผล
???
??
30 ธันวาคม 2563
เลขบน : 1 7 4 2 54 56 58 50
เลขล่าง : 5 8 0 7 01 41 81 91
เลขที่ออก
628
19
เลขที่เข้า

2 91
1 ออกล่าง
8 ออกบน
16 ธันวาคม 2563
เลขบน : 1 7 8 3 4 41 46 48 49
เลขล่าง : 7 4 5 9 6 72 75 78 79
เลขที่ออก
303
70
เลขที่เข้า

3 7
7 ออกล่าง
1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 3 4 6 0 02 05 07 09
เลขล่าง : 5 1 8 2 3 31 34 36 37
เลขที่ออก
994
84
เลขที่เข้า

4 8
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 9 2 6 1 8 91 94 96 98
เลขล่าง : 6 4 9 3 0 60 63 67 68
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

6 1 6 4
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 6 2 3 7 60 64 65 68
เลขล่าง : 3 4 8 1 9 32 34 37 38
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

3 8 38
3 ออกล่าง
1 ออกบน
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 2 1 4 5 21 23 26 27
เลขล่าง : 5 3 9 4 8 51 53 56 57
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

5 9
5 ออกล่าง
3 ออกบน
8 ออกบน
16 กันยายน 2563
เลขบน : 4 1 5 8 3 40 41 45 47
เลขล่าง : 1 4 7 9 12 13 15 16
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

8 3 7
5 ออกล่าง
1 กันยายน 2563
เลขบน : 0 3 2 1 32 36 38 39
เลขล่าง : 1 4 9 6 04 06 08 09
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

9
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 1 3 4 8 14 16 17 19
เลขล่าง : 5 9 0 2 10 50 60 90
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1 8
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 2 5 8 6 7 73 75 78 70
เลขล่าง : 4 7 9 3 8 82 84 85 89
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

9
2 ออกล่าง
3 ออกบน
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 4 2 5 21 23 26 27
เลขล่าง : 3 9 4 8 5 51 53 56 57
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 3 5 53
5 ออกล่าง
8 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 0 4 7 3 1 12 14 17 19
เลขล่าง : 1 5 8 2 4 41 43 46 49
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

8
3 ออกล่าง
5 ออกบน
2 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 1 6 9 0 01 02 05 07
เลขล่าง : 4 3 2 8 28 38 48 68
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 6 60 64 68 69
เลขล่าง : 9 90 92 95 98
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

6
1 เมษายน 2563
เลขบน : 4 40 46 48 49
เลขล่าง : 1 12 14 15 17
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 7 71 72 76 79
เลขล่าง : 9 90 92 94 98
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

7 ออกล่าง
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 8 80 84 87 89
เลขล่าง : 1 13 14 17 18
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8
89 ออกล่าง


เลขเด่น 8 เซียน 17 มกราคม 2564
เลขเด่น 8 เซียน 17 มกราคม 2564


เลขเด่น 8 เซียน 30 ธันวาคม 2563
เลขเด่น 8 เซียน 30 ธันวาคม 2563


เลขเด่น 8 เซียน 16 ธันวาคม 2563
เลขเด่น 8 เซียน 16 ธันวาคม 2563


เลขเด่น 8 เซียน 1 ธันวาคม 2563
เลขเด่น 8 เซียน 1 ธันวาคม 2563


เลขเด่น 8 เซียน 16 พฤศจิกายน 2563
เลขเด่น 8 เซียน 16 พฤศจิกายน 2563


เลขเด่น 8 เซียน 16 ตุลาคม 2563
เลขเด่น 8 เซียน 16 ตุลาคม 2563


เลขเด่น 8 เซียน 1 ตุลาคม 2563
เลขเด่น 8 เซียน 1 ตุลาคม 2563


เลขเด่น 8 เซียน 16 กันยายน 2563
เลขเด่น 8 เซียน 16 กันยายน 2563


เลขเด่น 8 เซียน 1 กันยายน 2563
เลขเด่น 8 เซียน 1 กันยายน 2563


เลขเด่น 8 เซียน 16 สิงหาคม 2563
เลขเด่น 8 เซียน 16 สิงหาคม 2563


เลขเด่น 8 เซียน 1 สิงหาคม 2563
เลขเด่น 8 เซียน 1 สิงหาคม 2563


เลขเด่น 8 เซียน 16 กรกฎาคม 2563
เลขเด่น 8 เซียน 16 กรกฎาคม 2563


เลขเด่น 8 เซียน 1 กรกฎาคม 2563
เลขเด่น 8 เซียน 1 กรกฎาคม 2563


เลขเด่น 8 เซียน 16 มิถุนายน 2563
เลขเด่น 8 เซียน 16 มิถุนายน 2563


เลขเด่น 8 เซียน 1 มิถุนายน 2563
เลขเด่น 8 เซียน 1 มิถุนายน 2563


เลขเด่น 8 เซียน 1 เมษายน 2563
เลขเด่น 8 เซียน 1 เมษายน 2563


เลขเด่น 8 เซียน 16 มีนาคม 2563
เลขเด่น 8 เซียน 16 มีนาคม 2563


เลขเด่น 8 เซียน 1 มีนาคม 2563
เลขเด่น 8 เซียน 1 มีนาคม 2563


เลขเด่น 8 เซียน 16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขเด่น 8 เซียน 16 กุมภาพันธ์ 2563


เลขเด่น 8 เซียน 1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขเด่น 8 เซียน 1 กุมภาพันธ์ 2563


เลขเด่น 8 เซียน 17 มกราคม 2563
เลขเด่น 8 เซียน 17 มกราคม 2563


เลขเด่น 8 เซียน 30 ธันวาคม 2562
เลขเด่น 8 เซียน 30 ธันวาคม 2562


เลขเด่น 8 เซียน 16 ธันวาคม 2562
เลขเด่น 8 เซียน 16 ธันวาคม 2562


เลขเด่น 8 เซียน 1 ธันวาคม 2562
เลขเด่น 8 เซียน 1 ธันวาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น