เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เลขเด็ดราชันดำ 17 มกราคม 2564


ข้อมูลเลขเด็ด เลขเด็ดราชันดำ งวดวันที่ 17 มกราคม 2564 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เซียนพันธุ์แท้


.


เลขเด็ดราชันดำ 17 มกราคม 2564
เลขเด็ดราชันดำ 17 มกราคม 2564


17 มกราคม 2564
เลขบน : 2 4 25 27 28 45 47 48
เลขล่าง : 3 7 30 32 39 70 72 79
รอผล
???
??
30 ธันวาคม 2563
เลขบน : 1 5 10 13 16 50 53 56
เลขล่าง : 0 6 04 07 08 64 67 68
เลขที่ออก
628
19
เลขที่เข้า

1 ออกล่าง
6 ออกบน
16 ธันวาคม 2563
เลขบน : 4 8 41 45 49 81 85 89
เลขล่าง : 2 7 20 25 28 90 95 98
เลขที่ออก
303
70
เลขที่เข้า

7
1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 1 5 10 14 18 50 54 58
เลขล่าง : 4 9 34 64 74 39 69 79
เลขที่ออก
994
84
เลขที่เข้า

4
9 ออกบน
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 2 4 23 25 27 43 45 47
เลขล่าง : 3 8 34 35 39 84 85 89
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

4 ออกล่าง
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 0 5 03 08 09 53 58 59
เลขล่าง : 2 8 20 24 27 80 84 87
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

0 5 8
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 5 8 52 56 59 82 86 89
เลขล่าง : 2 7 21 25 28 71 75 78
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

8
5 ออกล่าง
59 ออกล่าง
16 กันยายน 2563
เลขบน : 3 9 31 34 38 91 94 98
เลขล่าง : 1 4 12 16 17 42 46 47
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

3 38
1 กันยายน 2563
เลขบน : 0 5 04 06 07 54 56 57
เลขล่าง : 4 7 41 43 45 71 73 75
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

7 ออกบน
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 1 3 01 31 61 03 43 63
เลขล่าง : 6 8 60 62 65 80 82 85
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1 8
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 2 8 12 32 42 78 38 48
เลขล่าง : 2 7 23 26 28 73 76 78
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

2
2 ออกล่าง
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 8 10 13 16 80 83 86
เลขล่าง : 4 9 42 47 48 92 97 98
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

8 86
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 6 23 24 29 63 64 69
เลขล่าง : 3 7 30 32 38 70 72 78
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

2 3 38
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 2 6 23 25 28 63 65 68
เลขล่าง : 1 4 10 16 17 40 46 47
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 0 3 04 06 07 34 36 37
เลขล่าง : 2 7 12 42 52 17 47 57
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

2 42
7 ออกบน
1 เมษายน 2563
เลขบน : 4 9 45 47 48 95 97 98
เลขล่าง : 1 5 12 13 16 52 53 56
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 1 4 13 16 17 43 46 47
เลขล่าง : 2 9 20 24 25 90 94 95
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

4 46
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 0 7 02 04 08 72 74 78
เลขล่าง : 3 6 32 35 39 62 65 69
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

3 ออกบน


เลขเด็ดราชันดำ 17 มกราคม 2564
เลขเด็ดราชันดำ 17 มกราคม 2564


เลขเด็ดราชันดำ 30 ธันวาคม 2563
เลขเด็ดราชันดำ 30 ธันวาคม 2563


เลขเด็ดราชันดำ 16 ธันวาคม 2563
เลขเด็ดราชันดำ 16 ธันวาคม 2563


เลขเด็ดราชันดำ 1 ธันวาคม 2563
เลขเด็ดราชันดำ 1 ธันวาคม 2563


เลขเด็ดราชันดำ 16 พฤศจิกายน 2563
เลขเด็ดราชันดำ 16 พฤศจิกายน 2563


เลขเด็ดราชันดำ 16 ตุลาคม 2563
เลขเด็ดราชันดำ 16 ตุลาคม 2563


เลขเด็ดราชันดำ 1 ตุลาคม 2563
เลขเด็ดราชันดำ 1 ตุลาคม 2563


เลขเด็ดราชันดำ 16 กันยายน 2563
เลขเด็ดราชันดำ 16 กันยายน 2563


เลขเด็ดราชันดำ 1 กันยายน 2563
เลขเด็ดราชันดำ 1 กันยายน 2563


เลขเด็ดราชันดำ 16 สิงหาคม 2563
เลขเด็ดราชันดำ 16 สิงหาคม 2563


เลขเด็ดราชันดำ 1 สิงหาคม 2563
เลขเด็ดราชันดำ 1 สิงหาคม 2563


เลขเด็ดราชันดำ 16 กรกฎาคม 2563
เลขเด็ดราชันดำ 16 กรกฎาคม 2563


เลขเด็ดราชันดำ 1 กรกฎาคม 2563
เลขเด็ดราชันดำ 1 กรกฎาคม 2563


เลขเด็ดราชันดำ 16 มิถุนายน 2563
เลขเด็ดราชันดำ 16 มิถุนายน 2563


เลขเด็ดราชันดำ 1 มิถุนายน 2563
เลขเด็ดราชันดำ 1 มิถุนายน 2563


เลขเด็ดราชันดำ 1 เมษายน 2563
เลขเด็ดราชันดำ 1 เมษายน 2563


เลขเด็ดราชันดำ 16 มีนาคม 2563
เลขเด็ดราชันดำ 16 มีนาคม 2563


เลขเด็ดราชันดำ 1 มีนาคม 2563
เลขเด็ดราชันดำ 1 มีนาคม 2563


เลขเด็ดราชันดำ 16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขเด็ดราชันดำ 16 กุมภาพันธ์ 2563


เลขเด็ดราชันดำ 1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขเด็ดราชันดำ 1 กุมภาพันธ์ 2563


เลขเด็ดราชันดำ 17 มกราคม 2563
เลขเด็ดราชันดำ 17 มกราคม 2563


เลขเด็ดราชันดำ 30 ธันวาคม 2562
เลขเด็ดราชันดำ 30 ธันวาคม 2562


เลขเด็ดราชันดำ 16 ธันวาคม 2562
เลขเด็ดราชันดำ 16 ธันวาคม 2562


เลขเด็ดราชันดำ 1 ธันวาคม 2562
เลขเด็ดราชันดำ 1 ธันวาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น