เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 ธันวาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด ครูผู้เฒ่า นำโชค งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอกX2


.


ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 ธันวาคม 2563
ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 ธันวาคม 2563


1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 6 61 63 69 569
เลขล่าง : 3 30 34 37
รอผล
???
??
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 4 40 45 48 948
เลขล่าง : 1 12 16 18
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

4 ออกล่าง
1 ออกบน
16 ออกบน
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 2 23 26 29 426
เลขล่าง : 9 09 29 79
เลขที่ออก
051
38
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 7 72 73 75 473
เลขล่าง : 8 28 38 68
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

8 ออกบน
16 กันยายน 2563
เลขบน : 5 50 51 58 351
เลขล่าง : 2 21 24 27
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
1 กันยายน 2563
เลขบน : 6 62 65 68 568
เลขล่าง : 3 13 43 73
เลขที่ออก
997
98
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 3 13 53 93 853
เลขล่าง : 6 60 61 68
เลขที่ออก
811
88
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 5 54 56 58 758
เลขล่าง : 2 02 42 72
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

2
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 21 25 27 627
เลขล่าง : 8 80 82 85
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2
8 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 21 24 20 327
เลขล่าง : 5 51 53 59
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

2
5 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 8 83 86 80 980
เลขล่าง : 1 13 16 10
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 9 19 59 09 409
เลขล่าง : 4 74 84 04
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

4
1 เมษายน 2563
เลขบน : 4 41 43 49 641
เลขล่าง : 5 05 15 85
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 1 12 16 19 819
เลขล่าง : 3 23 53 63
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 8 82 84 87 487
เลขล่าง : 1 01 21 71
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 1 13 16 19 319
เลขล่าง : 5 53 57 50
เลขที่ออก
403
94
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 0 04 05 08 908
เลขล่าง : 4 24 54 74
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

0 ออกล่าง
17 มกราคม 2563
เลขบน : 4 43 46 49 549
เลขล่าง : 1 13 16 19
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

4


ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 ธันวาคม 2563
ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 ธันวาคม 2563


ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 พฤศจิกายน 2563
ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 พฤศจิกายน 2563


ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 ตุลาคม 2563
ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 ตุลาคม 2563


ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 ตุลาคม 2563
ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 ตุลาคม 2563


ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 กันยายน 2563
ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 กันยายน 2563


ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 กันยายน 2563
ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 กันยายน 2563


ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 สิงหาคม 2563
ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 สิงหาคม 2563


ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 สิงหาคม 2563
ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 สิงหาคม 2563


ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 กรกฎาคม 2563
ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 กรกฎาคม 2563


ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 กรกฎาคม 2563
ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 กรกฎาคม 2563


ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 มิถุนายน 2563
ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 มิถุนายน 2563


ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 มิถุนายน 2563
ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 มิถุนายน 2563


ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 เมษายน 2563
ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 เมษายน 2563


ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 มีนาคม 2563
ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 มีนาคม 2563


ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 มีนาคม 2563
ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 มีนาคม 2563


ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 กุมภาพันธ์ 2563
ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 กุมภาพันธ์ 2563


ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 กุมภาพันธ์ 2563
ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 กุมภาพันธ์ 2563


ครูผู้เฒ่า นำโชค 17 มกราคม 2563
ครูผู้เฒ่า นำโชค 17 มกราคม 2563


ครูผู้เฒ่า นำโชค 30 ธันวาคม 2562
ครูผู้เฒ่า นำโชค 30 ธันวาคม 2562


ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 ธันวาคม 2562
ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 ธันวาคม 2562


ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 ธันวาคม 2562
ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 ธันวาคม 2562


ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 พฤศจิกายน 2562
ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 พฤศจิกายน 2562


ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 พฤศจิกายน 2562
ครูผู้เฒ่า นำโชค 1 พฤศจิกายน 2562


ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 ตุลาคม 2562
ครูผู้เฒ่า นำโชค 16 ตุลาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น