เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ส่องเลข 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ส่องเลข งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอกX2


ส่องเลข 16 ธันวาคม 2562
ส่องเลข 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 9 90 93 96 97 543 297
เลขล่าง : 6 62 63 60 67
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 8 81 84 85 89 081 389
เลขล่าง : 5 50 51 56 59
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง
81 ออกล่าง
5 ออกบน
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 0 03 05 07 08 907 408
เลขล่าง : 1 14 15 17 18
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 4 40 43 46 48 143 548
เลขล่าง : 9 91 93 96 97
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

9 97
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 01 21 41 91 641 091
เลขล่าง : 5 50 51 54 59
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

5 51
1 ออกล่าง
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 5 50 53 56 59 459 256
เลขล่าง : 1 31 41 61 91
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
59 ออกล่าง
1 ออกบน
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 21 23 25 28 923 728
เลขล่าง : 6 60 63 65 68
เลขที่ออก
388
85
1 กันยายน 2562
เลขบน : 5 50 51 56 59 059 251
เลขล่าง : 1 01 21 61 71
เลขที่ออก
787
20
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 5 50 53 57 59 253 459
เลขล่าง : 9 09 39 69 79
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

9
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 2 21 22 26 28 427 928
เลขล่าง : 3 30 32 35 38
เลขที่ออก
006
58
16 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 5 50 53 57 59 253 459
เลขล่าง : 1 01 21 51 91
เลขที่ออก
765
88
เลขที่เข้า

5
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 3 31 34 35 38 938 134
เลขล่าง : 2 20 23 24 28
เลขที่ออก
647
86
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 2 20 21 25 29 721 829
เลขล่าง : 5 51 57 53 58
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

2 ออกล่าง
29 ออกล่าง
5 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 5 51 53 56 58 253 758
เลขล่าง : 6 60 64 65 67
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

6 64
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 0 02 04 07 09 502 604
เลขล่าง : 7 72 74 77 78
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

7
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 21 25 26 28 621 728
เลขล่าง : 8 81 85 86 89
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2
25 ออกล่าง
16 เมษายน 2562
เลขบน : 5 53 54 59 50 750 359
เลขล่าง : 1 01 21 61 91
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

1 ออกบน


ส่องเลข 16 ธันวาคม 2562
ส่องเลข 16 ธันวาคม 2562


ส่องเลข 16 ธันวาคม 2562
ส่องเลข 16 ธันวาคม 2562


ส่องเลข 1 ธันวาคม 2562
ส่องเลข 1 ธันวาคม 2562


ส่องเลข 16 พฤศจิกายน 2562
ส่องเลข 16 พฤศจิกายน 2562


ส่องเลข 1 พฤศจิกายน 2562
ส่องเลข 1 พฤศจิกายน 2562


ส่องเลข 16 ตุลาคม 2562
ส่องเลข 16 ตุลาคม 2562


ส่องเลข 1 ตุลาคม 2562
ส่องเลข 1 ตุลาคม 2562


ส่องเลข 16 กันยายน 2562
ส่องเลข 16 กันยายน 2562


ส่องเลข 1 กันยายน 2562
ส่องเลข 1 กันยายน 2562


ส่องเลข 16 สิงหาคม 2562
ส่องเลข 16 สิงหาคม 2562


ส่องเลข 1 สิงหาคม 2562
ส่องเลข 1 สิงหาคม 2562


ส่องเลข 16 กรกฎาคม 2562
ส่องเลข 16 กรกฎาคม 2562


ส่องเลข 1 กรกฎาคม 2562
ส่องเลข 1 กรกฎาคม 2562


ส่องเลข 16 มิถุนายน 2562
ส่องเลข 16 มิถุนายน 2562


ส่องเลข 1 มิถุนายน 2562
ส่องเลข 1 มิถุนายน 2562


ส่องเลข 16 พฤษภาคม 2562
ส่องเลข 16 พฤษภาคม 2562


ส่องเลข 2 พฤษภาคม 2562
ส่องเลข 2 พฤษภาคม 2562


ส่องเลข 16 เมษายน 2562
ส่องเลข 16 เมษายน 2562


ส่องเลข 1 เมษายน 2562
ส่องเลข 1 เมษายน 2562


ส่องเลข 16 มีนาคม 2562
ส่องเลข 16 มีนาคม 2562


ส่องเลข 1 มีนาคม 2562
ส่องเลข 1 มีนาคม 2562


ส่องเลข 16 กุมภาพันธ์ 2562
ส่องเลข 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น