เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ส่องเลข 16 สิงหาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด ส่องเลข งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอกX2


.


ส่องเลข 16 สิงหาคม 2563
ส่องเลข 16 สิงหาคม 2563


16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 0 03 05 07 08 305 608
เลขล่าง : 4 41 45 46 40
รอผล
???
??
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 4 41 43 46 48 943 548
เลขล่าง : 5 50 52 54 58
เลขที่ออก
391
92
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 5 50 52 56 57 456 950
เลขล่าง : 1 21 41 61 81
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 4 40 42 46 49 142 849
เลขล่าง : 5 05 35 65 85
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5 ออกบน
85 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 723 563 13 23 43 63
เลขล่าง : 1 12 14 16 19
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 5 50 54 57 59 357 459
เลขล่าง : 6 61 63 62 69
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

5
6 ออกบน
1 เมษายน 2563
เลขบน : 4 41 45 46 49 249 745
เลขล่าง : 6 60 61 65 67
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 3 31 34 35 38 938 134
เลขล่าง : 2 20 24 26 28
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 4 41 43 48 49 843 641
เลขล่าง : 9 09 19 59 89
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

9 89
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 9 90 93 95 98 295 498
เลขล่าง : 1 31 61 71 91
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

9 ออกล่าง
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 7 07 27 57 87 607 387
เลขล่าง : 5 50 54 56 58
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7 27
17 มกราคม 2563
เลขบน : 6 60 63 68 69 263 769
เลขล่าง : 1 21 61 31 91
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6 ออกล่าง
68 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 21 24 27 28 127 528
เลขล่าง : 9 09 69 39 89
เลขที่ออก
541
81
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 9 90 93 96 97 543 297
เลขล่าง : 6 62 63 60 67
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

9
97 ออกล่าง
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 8 81 84 85 89 081 389
เลขล่าง : 5 50 51 56 59
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง
81 ออกล่าง
5 ออกบน
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 0 03 05 07 08 907 408
เลขล่าง : 1 14 15 17 18
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 4 40 43 46 48 143 548
เลขล่าง : 9 91 93 96 97
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

9 97
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 01 21 41 91 641 091
เลขล่าง : 5 50 51 54 59
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

5 51
1 ออกล่าง


ส่องเลข 16 สิงหาคม 2563
ส่องเลข 16 สิงหาคม 2563


ส่องเลข 1 สิงหาคม 2563
ส่องเลข 1 สิงหาคม 2563


ส่องเลข 16 กรกฎาคม 2563
ส่องเลข 16 กรกฎาคม 2563


ส่องเลข 1 กรกฎาคม 2563
ส่องเลข 1 กรกฎาคม 2563


ส่องเลข 16 มิถุนายน 2563
ส่องเลข 16 มิถุนายน 2563


ส่องเลข 1 มิถุนายน 2563
ส่องเลข 1 มิถุนายน 2563


ส่องเลข 1 เมษายน 2563
ส่องเลข 1 เมษายน 2563


ส่องเลข 16 มีนาคม 2563
ส่องเลข 16 มีนาคม 2563


ส่องเลข 1 มีนาคม 2563
ส่องเลข 1 มีนาคม 2563


ส่องเลข 16 กุมภาพันธ์ 2563
ส่องเลข 16 กุมภาพันธ์ 2563


ส่องเลข 1 กุมภาพันธ์ 2563
ส่องเลข 1 กุมภาพันธ์ 2563


ส่องเลข 17 มกราคม 2563
ส่องเลข 17 มกราคม 2563


ส่องเลข 30 ธันวาคม 2562
ส่องเลข 30 ธันวาคม 2562


ส่องเลข 16 ธันวาคม 2562
ส่องเลข 16 ธันวาคม 2562


ส่องเลข 16 ธันวาคม 2562
ส่องเลข 16 ธันวาคม 2562


ส่องเลข 1 ธันวาคม 2562
ส่องเลข 1 ธันวาคม 2562


ส่องเลข 16 พฤศจิกายน 2562
ส่องเลข 16 พฤศจิกายน 2562


ส่องเลข 1 พฤศจิกายน 2562
ส่องเลข 1 พฤศจิกายน 2562


ส่องเลข 16 ตุลาคม 2562
ส่องเลข 16 ตุลาคม 2562


ส่องเลข 1 ตุลาคม 2562
ส่องเลข 1 ตุลาคม 2562


ส่องเลข 16 กันยายน 2562
ส่องเลข 16 กันยายน 2562


ส่องเลข 1 กันยายน 2562
ส่องเลข 1 กันยายน 2562


ส่องเลข 16 สิงหาคม 2562
ส่องเลข 16 สิงหาคม 2562


ส่องเลข 1 สิงหาคม 2562
ส่องเลข 1 สิงหาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น