เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

แหกโค้ง 1 ธันวาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด แหกโค้ง งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ ม้าสีหมอกX2


.


แหกโค้ง 1 ธันวาคม 2563
แหกโค้ง 1 ธันวาคม 2563


1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 3 0 32 35 37 39 02 05 07 09 637 435 702 809
เลขล่าง : 6 9 61 63 67 60 91 93 97 90
เลขที่ออก
994
84
เลขที่เข้า

9 ออกบน
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 9 2 91 92 94 96 21 24 25 28 091 392 425 721
เลขล่าง : 4 7 40 42 45 48 70 72 75 78
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

4
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 6 4 62 63 45 68 41 43 49 563 968 743 641
เลขล่าง : 3 7 30 34 35 38 70 74 75 78
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

3 38
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 3 8 31 32 34 37 80 83 86 87 932 437 483 587
เลขล่าง : 2 5 21 23 26 27 51 53 56 57
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

3 8 5
16 กันยายน 2563
เลขบน : 1 5 12 16 18 19 52 56 58 59 418 712 758 459
เลขล่าง : 4 6 04 14 34 74 06 16 36 76
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
1 กันยายน 2563
เลขบน : 3 6 30 35 37 39 60 65 67 69 630 439 365 169
เลขล่าง : 2 9 21 23 26 20 91 93 96 90
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

9
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 1 8 13 14 16 18 83 84 86 88 713 018 784 583
เลขล่าง : 0 6 03 05 07 08 63 65 67 68
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1 8
88 ออกล่าง
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 5 8 50 54 58 59 80 86 87 650 459 980 487
เลขล่าง : 1 7 41 51 71 81 07 57 77 87
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

1 ออกบน
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 5 3 51 55 53 58 30 33 36 37 153 958 236 637
เลขล่าง : 2 8 20 23 27 28 80 83 87 88
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
3 ออกล่าง
53 ออกล่าง
2 ออกบน
8 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 0 4 01 04 05 07 41 44 45 47 405 201 645 147
เลขล่าง : 2 7 21 23 24 29 71 73 74 79
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

2 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 9 31 36 35 38 92 95 94 97 035 638 592 394
เลขล่าง : 0 1 02 06 13 16 04 07 14 19
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 6 8 60 64 62 69 80 82 84 89 764 362 384 289
เลขล่าง : 3 9 13 43 53 83 19 49 59 89
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

6
1 เมษายน 2563
เลขบน : 4 1 42 43 46 48 10 13 15 17 347 615 548 413
เลขล่าง : 5 7 50 54 56 58 72 73 74 79
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
เลขบน : 9 2 91 95 94 97 21 24 26 28
เลขล่าง : 1 6 12 13 15 19 61 64 62 67
เลขที่ออก
446
77
เลขที่เข้า

6 ออกบน
64 ออกบน
1 มีนาคม 2563
เลขบน : 8 1 80 81 84 89 10 14 15 17
เลขล่าง : 5 8 05 15 65 85 80 81 86 87
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8 8
89 ออกล่าง
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 3 6 13 23 53 93 16 26 56 96 013 493 356 916
เลขล่าง : 4 9 41 43 46 48 91 93 96 98
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

3 4 9
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 4 8 40 42 45 48 80 82 85 88
เลขล่าง : 7 0 70 71 75 78 20 40 60 80
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

0 60
7 ออกบน
17 มกราคม 2563
เลขบน : 6 9 61 63 66 67 92 93 95 97 563 267 493 097
เลขล่าง : 4 9 40 41 43 46 91 93 90 96
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6 ออกล่าง
4 ออกบน


แหกโค้ง 1 ธันวาคม 2563
แหกโค้ง 1 ธันวาคม 2563


แหกโค้ง 16 พฤศจิกายน 2563
แหกโค้ง 16 พฤศจิกายน 2563


แหกโค้ง 16 ตุลาคม 2563
แหกโค้ง 16 ตุลาคม 2563


แหกโค้ง 1 ตุลาคม 2563
แหกโค้ง 1 ตุลาคม 2563


แหกโค้ง 16 กันยายน 2563
แหกโค้ง 16 กันยายน 2563


แหกโค้ง 1 กันยายน 2563
แหกโค้ง 1 กันยายน 2563


แหกโค้ง 16 สิงหาคม 2563
แหกโค้ง 16 สิงหาคม 2563


แหกโค้ง 1 สิงหาคม 2563
แหกโค้ง 1 สิงหาคม 2563


แหกโค้ง 16 กรกฎาคม 2563
แหกโค้ง 16 กรกฎาคม 2563


แหกโค้ง 1 กรกฎาคม 2563
แหกโค้ง 1 กรกฎาคม 2563


แหกโค้ง 16 มิถุนายน 2563
แหกโค้ง 16 มิถุนายน 2563


แหกโค้ง 1 มิถุนายน 2563
แหกโค้ง 1 มิถุนายน 2563


แหกโค้ง 1 เมษายน 2563
แหกโค้ง 1 เมษายน 2563


แหกโค้ง 16 มีนาคม 2563
แหกโค้ง 16 มีนาคม 2563


แหกโค้ง 1 มีนาคม 2563
แหกโค้ง 1 มีนาคม 2563


แหกโค้ง 16 กุมภาพันธ์ 2563
แหกโค้ง 16 กุมภาพันธ์ 2563


แหกโค้ง 1 กุมภาพันธ์ 2563
แหกโค้ง 1 กุมภาพันธ์ 2563


แหกโค้ง 17 มกราคม 2563
แหกโค้ง 17 มกราคม 2563


แหกโค้ง 30 ธันวาคม 2562
แหกโค้ง 30 ธันวาคม 2562


แหกโค้ง 1 ธันวาคม 2562
แหกโค้ง 1 ธันวาคม 2562


แหกโค้ง 16 พฤศจิกายน 2562
แหกโค้ง 16 พฤศจิกายน 2562


แหกโค้ง 1 พฤศจิกายน 2562
แหกโค้ง 1 พฤศจิกายน 2562


แหกโค้ง 16 ตุลาคม 2562
แหกโค้ง 16 ตุลาคม 2562


แหกโค้ง 1 ตุลาคม 2562
แหกโค้ง 1 ตุลาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น